FLAGYL 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,9 mt, 11.03.2014 09:18:55)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

FLAGYL 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

metronidatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Flagyl on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Flagyliä
 3. Miten Flagyliä käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Flagylin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ FLAGYL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Trichomonas-alkueläimen ja bakteerien aiheuttamien tulehdusten sekä emätintulehdusten hoito. Pitkäaikaisessa suolistotulehduksessa ja akuutissa haavaisessa ientulehduksessa. Helicobacter pylori -infektion hoidossa 400 mg tabletteja käytetään aina yhdessä jonkin muun sopivan mikrobilääkityksen ja protonipumpun inhibiittorin kanssa.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT FLAGYLIÄ

Älä käytä Flagyliä

 • jos olet allerginen (yliherkkä) metronidatsolille tai Flagylin jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Flagylin suhteen
Jos sinulla on aktiivinen tai krooninen vaikea neurologinen (hermostoon liittyvä) sairaus, sinun tulee käyttää Flagyliä varoen. Neurologiset oireet saattavat lisääntyä Flagylin käytön aikana.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Alkoholia ja alkoholia sisältäviä lääkkeitä tulee käyttää varoen Flagyl-hoidon aikana ja ainakin yhden vuorokauden ajan sen päätyttyä disulfiraamin kaltaisen vaikutuksen (antabus) vuoksi (punoitus, oksentelu, sydämen tiheälyöntisyys). Oraalisten antikoagulanttien (veren hyytymistä ehkäisevät aineet) vaikutus saattaa voimistua.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Flagyliä ei tule käyttää raskauden ensimmäisen kolmanneksen eikä imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Jos sinulla esiintyy huimausta ja kouristuksia tai näköhäiriöitä, sinun tulee välttää autolla ajoa ja tarkkuutta vaativien koneiden käyttöä.

3. MITEN FLAGYLIÄ KÄYTETÄÄN

Ota Flagyliä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostus ja hoidon kesto riippuu sinulla olevasta tulehduksesta.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Flagyl voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu Flagylin käytön yhteydessä. Saatavissa oleva tieto ei riitä niden yleisyyden arviointiin.

Muutokset verisolujen määrässä (agranulosytoosi, neutropenia, trombosytopenia), aivojen toimintaan liittyvä oireyhtymä, jonka oireita voivat olla liikkeiden haparointi, puhehäiriöt, kävelyn huononeminen, silmävärve ja vapina; aivokalvontulehdus, maksaentsyyminen lisääntyminen, maksatulehdus (johon voi liittyä keltaisuutta). Maksansiirron vaatineita maksan vajaatoimintatapauksia on raportoitu ilmenneen potilaille, joita hoidettiin metronidatsolilla ja samanaikaisesti muilla antibiooteilla.

Haimatulehdus (korjaantuva), vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, suun limakalvon tulehdus, makuhäiriöt (esim. metallin maku suussa), ruokahaluttomuus, sekavuus, hallusinaatiot, masentuneisuus, yliherkkyysreaktiot (ihottumaa, kutinaa, kuumotusta, nokkosihottumaa, kuumetta ja paikallista ihoturvotusta), anafylaktinen sokki, ohimenevät näköhäiriöt kuten näön heikentyminen ja muutokset värinäössä, neuropatia, päänsärky, kouristukset, huimaus.

Virtsa voi värjäytyä tummaksi hoidon aikana, mikä ei kuitenkaan ole vaarallista.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. FLAGYLIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana.
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Flagyl sisältää

 • Vaikuttava aine on metronidatsoli 400 mg.
 • Muut aineet ovat kalsiumvetyfosfaatti, maissitärkkelys, povidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, makrogoli ja talkki.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Flagyl kalvopäällysteinen tabletti on valkoinen tai lähes valkoinen, kapselin muotoinen, 18,0 x 8,1 mm, jakouurteeton, jonka päällä on merkintä FLAGYL 400.
Pakkauksessa on 10 tai 30 tablettia.

Myyntiluvan haltija
sanofi-aventis Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

Valmistaja
Aventis Pharma, Dagenham, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM10 7XS, Englanti
tai
Famar Healthcare Services Madrid, S.A.U., Avda. Leganés, 62, 28923 Alcorcón (Madrid), Espanja

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 20.2.2013

Yrityksen yhteystiedot:

Sanofi Oy
Huopalahdentie 24
00350 Helsinki

puh. 0201 200 300
faksi 0201 200 499

laakeinfo.finland@sanofi.com

www.sanofi.fi

Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus KLIK