Caverject Dual 10 mikrogrammaa ja 20 mikrogrammaa injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,6 mt, 13.03.2014 20:17:50)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Caverject Dual 10 mikrogrammaa
Caverject Dual 20 mikrogrammaa

injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

alprostadiili

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Caverject Dual on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Caverject Dual -valmistetta
 3. Miten Caverject Dual -valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Caverject Dual -valmisteen säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


1. Mitä Caverject Dual on ja mihin sitä käytetään

Caverject Dual -valmisteen vaikuttava aine on alprostadiili. Alprostadiilia on elimistössä luonnostaan. Sitä kutsutaan myös prostaglandiini-E1:ksi. Se laajentaa verisuonia, jolloin verenvirtaus siittimessä paranee. Tämä puolestaan helpottaa erektion saamista.

Caverject Dual -valmisteella hoidetaan erektiohäiriöitä, kuten heikkoja erektioita ja impotenssia.
Caverject Dual -valmistetta voidaan käyttää myös yhdessä muiden diagnostisten apuvälineiden kanssa, kun lääkärisi haluaa selvittää erektiohäiriösi tarkan syyn.


2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Caverject Dual -valmistetta

Älä käytä Caverject Dual -valmistetta

 • jos olet allerginen alprostadiilille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).
 • jos sinulla on sairaus, joka voi suurentaa pitkittyneen erektion riskiä. Tällaisia sairauksia ovat mm. eräät veritaudit, kuten sirppisoluanemia, leukemia ja multippelimyelooma
 • jos sinulla on siitinproteesi
 • jos sinulla on sairaus, jossa seksuaalista toimintaa olisi vältettävä (esim. vaikea sydäntauti)
 • jos sinulla on käyrä siitin tai siitin, jossa on arpikudosta
 • jos sinulla on ahdas esinahka.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Caverject Dual -valmistetta

 • jos sinulla on aortan ahtauma tai alhainen verenpaine
 • jos käytät verenohennuslääkkeitä kuten varfariinia tai hepariinia
 • jos sinulla on sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, jokin keuhkosairaus tai sinulla on ollut aivoverenkierron häiriöitä , sillä seksuaalinen kiihotus ja yhdyntä voi pahentaa oireitasi tai aiheuttaa komplikaatioita.
 • jos sinulla on ollut mielenterveyshäiriö tai esim. lääkeriippuvuus.

Jos erektio kestää yli 4 tuntia, ota heti yhteys lääkäriin mahdollista vastahoitoa varten ja annostuksen tarkistamiseksi.

Älä käytä Caverject Dual -valmisteen kanssa samanaikaisesti muita erektiohäiriöiden hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä (suun kautta tai paikallisesti käytettäviä).

Lääkärintarkastuksissa, joiden yhteydessä siitin tutkitaan huolellisesti sen mahdollisen käyristymisen ja/tai arpikudoksen muodostumisen havaitsemiseksi, tulee käydä säännöllisesti.

Caverject Dual ei suojaa sukupuolitaudeilta, kuten AIDSilta, herpekseltä tai tippurilta.
Valmisteen pistäminen voi aiheuttaa vähäistä verenvuotoa pistokohdassa. Tämä voi suurentaa sukupuolitautien tarttumisriskiä sukupuolikumppaniin. Kondomi suojaa sukupuolitaudeilta.

Käyttövalmiiksi saatettu Caverject Dual -injektioneste on tarkoitettu vain yhtä antokertaa varten. Ruisku ja ruiskuun mahdollisesti jäänyt ylimääräinen liuos tulee hävittää turvallisesti.

Muut lääkevalmisteet ja Caverject Dual
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Älä käytä Caverject Dual -valmisteen kanssa samanaikaisesti muita lääkkeitä, joilla hoidetaan erektiohäiriöitä.
Keskustele lääkärisi kanssa, jos käytät verta ohentavia lääkkeitä kuten hepariinia tai varfariinia, koska ne voivat suurentaa verenvuotoriskiä pistokohdassa.

Raskaus ja imetys
Caverject Dual -valmistetta voivat käyttää myös parit, jotka aikovat hankkia lapsia. Sitä voi käyttää myös kumppanin raskaus- ja imetysaikana. Caverject Dual ei suojaa raskaudelta.
Ei-toivotun raskauden välttämiseksi on käytettävä jotain luotettavaa ehkäisymenetelmää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteella ei katsota olevan vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Caverject Dual sisältää bentsyylialkoholia
Caverject Dual sisältää betsyylialkoholia, joka saattaa aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.


3. Miten Caverject Dual -valmistetta käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekistasi, jos olet epävarma.

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa ensimmäisen ruiskeen. Älä yritä itse pistää ruisketta, ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on opettanut sinulle pistämistekniikan perusteellisesti. Seuraavat ohjeet ovat vain suuntaa antavia; jos olet saanut muita ohjeita, noudata niitä.
Jos haluat kumppanisi auttavan Caverject Dual -ruiskeen valmistelussa ja pistämisessä, pyydä kumppanisi kanssa neuvoja lääkäriltä tai sairaanhoitajalta.

Annostusohje
Lääkäri määrittää juuri sinulle sopivan annoksen.
Useimmille miehille annokseksi riittää 5–20 mikrogrammaa. Yli 40 mikrogramman annoksia ei normaalisti suositella.
Jos Caverject Dual -valmistetta käytetään erektiohäiriön syyn selvittämiseen, annos on 5–20 mikrogrammaa.
Jos sinulle määrätty annos ei tuota toivottua vaikutusta, käänny lääkärisi puoleen.
Älä koskaan muuta annosta omin päin.


Caverject Dual -ruisku

Valmistele injektioruisku käyttövalmiiksi näin
Pese kädet saippualla ja vedellä. Kuivaa kädet puhtaaseen pyyhkeeseen. Jos kumppanisi haluaa osallistua ruiskeen valmisteluun, on myös hänen pestävä kätensä.

1. Ota kotelosta yksi injektioruisku ja injektioneula. Poista neulan suojakääre.

2. Paina injektioneula kiinni ruiskun päähän. Käännä neulaa myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni. Poista ulompi neulansuojus.

3. Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin. Männän tulee olla vielä kokonaan ruiskun ulkopuolella.

4. Käännä mäntää myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Injektiokuiva-aine ja liuotin ovat nyt sekoittuneet. Kääntele ruiskua muutaman kerran, jotta liuos sekoittuu varmasti hyvin ja injektiokuiva-aine on liuennut. Liuoksen tulee olla kirkasta: Älä käytä liuosta, jos se jää sameaksi tai siinä on hiukkasia.

5. Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa ylöspäin. Poista varovasti sisempi neulansuojus. Varmista, että neula ei ole vääntynyt. Jos neula on vääntynyt, älä käytä neulaa vaan heitä se pois. Älä yritä suoristaa neulaa.

6. Naputa ampullia sormella, kunnes liuoksessa mahdollisesti olevat ilmakuplat häviävät. Pidä ruisku edelleen pystyasennossa, ja varmista, että mäntä on pysynyt ääriasennossaan kiertämällä mäntää oikealle (myötäpäivään). Paina sitten heti mäntä pohjaan saakka ruiskun sisään. Neulankärjestä pursuaa muutama tippa liuosta. Lasiampullin sisäseinämässä näkyviä muutamia pieniä kuplia ei tarvitse yrittää poistaa.

7. Käännä männän päätä hitaasti myötäpäivään oman annoksesi lataamiseksi. Annosvaihtoehtoja on neljä. Ruiskuun voi ladata neljä suurenevaa annosta kiertämällä mäntää aina neljänneskierroksen täyteen annokseen saakka. Lääkärisi on määrännyt sinulle tietyn annoksen. Annosikkunassa kulloinkin näkyvä luku vastaa annoksen määrää. Jos latasit annoksen väärin, käännä mäntää edelleen myötäpäivään, kunnes annosikkunaan ilmestyy oikea annos.

Voit tehdä ruiskeen käyttövalmiiksi enintään 24 tuntia ennen käyttöä, kunhan säilytät ruiskun alle 25 °C:ssa.

Pistä ruiske näin
Tarkista, että injektioneula EI ole vääntynyt. Jos neula on vääntynyt, älä käytä neulaa vaan heitä se pois. Älä yritä suoristaa neulaa.

Piirros A: Pistokohdat (tummennetut alueet)

 • Tartu kiinni siittimestä edestäpäin niin, että etu- ja keskisormi kannattelevat siitintä sen alapuolelta läheltä kiveksiä ja peukalo yläpuolelta. Purista nyt siitintä kevyesti, niin että pistokohta pullistuu. Jos sinulla on esinahka, varmista, että se on vedetty suoraksi. Pistä ruiske siittimen alueille, jotka näkyvät piirroksessa A tummennettuina.

 • Puhdista pistokohta puhdistuslapulla ja anna pistokohdan kuivahtaa. Tarkista, että annosikkunassa näkyy oikea annos, ja lataa tarvittaessa oikea annos.
 • Säilytä napakka ote siittimestä ja ota ruisku toiseen käteen. Työnnä injektioneula sen tyveen saakka ihon sisään. Varo pistämästä neulaa näkyvään laskimoon. Katso oikea pistokulma piirroksista B ja C. Paina mäntä napakasti ruiskun sisään. Jos ruisku ei tyhjene suhteellisen helposti, liikuta neulankärkeä hieman ja yritä uudestaan. Älä yritä tyhjentää ruiskua väkisin.
 • Vedä neula pois siittimestä. Paina pistokohtaa kevyesti puhdistuslapulla.
  Hiero siitintä, jotta ruiskuttamasi alprostadiili leviäisi tasaisesti koko siittimeen.
 • Älä säästä ruiskussa jäljellä olevaa liuosta seuraavaa pistosta varten.
  Hävitä käytetyt neulat niin, ettei niistä koidu vahinkoa muille.
  Erektio alkaa hetken kuluttua pistämisestä. Kun annos on sopiva, erektio kestää riittävän pitkään yhdynnän onnistumiseksi. Tavallisesti erektio kestää enintään tunnin. Keskustele lääkärisi kanssa, jos haluat sen kestävän pitempään.
  Hakeudu heti lääkäriin, jos erektio kestää yli neljä tuntia.

Kuinka usein Caverject Dual -valmistetta saa käyttää?
Valmistetta saa käyttää enintään kerran vuorokaudessa ja kolmesti viikossa.
Pistä annos joka kerta hieman eri kohtaan.

Jos käytät enemmän Caverject Dual -injektionestettä kuin sinun pitäisi
Ota heti yhteys lääkäriin, jos erektio kestää yli neljä tuntia.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Hyvin yleiset (useammalla kuin 1 käyttäjällä kymmenestä)

 • kipu siittimessä

Yleiset (enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

 • lihaskouristus
 • arpikudoksen muodostuminen siittimeen, mikä voi johtaa kovettumiin tai siittimen käyristymiseen.
 • erektion pitkittyminen. Ota heti yhteys lääkäriin, jos erektio kestää yli neljä tuntia.
 • mustelma pistokohdassa. Mustelmia ei tule enää niin helposti, kun opit pistotekniikan.

Melko harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä sadasta):

 • reaktioita pistokohdassa voi esiintyä, esimerkiksi alue voi tulehtua, kutista, kuumottaa, puutua, turvota, ärtyä, olla kivulias tai vuotaa verta
 • siitin, kivekset ja kivespussit voivat punoittaa, turvota tai aristaa tai erektio ja/tai siemensyöksy voi häiriintyä; esinahka voi tuntua ahtaalta; erektio voi olla kivulias, voit saada terskatulehduksen; siemenjohtimeen voi tulla laajentuma tai sinulla voi esiintyä erityyppisiä kiveshäiriöitä, kuten kyhmyjä.
 • virtsaamistarve voi tihentyä tai muuttua pakottavaksi, virtsatessa voi tuntua polttelua ja kipua tai virtsaaminen voi vaikeutua.
 • jos Caverject Dual -injektionestettä pistetään vahingossa virtsaputkeen, virtsa voi muuttua lievästi veriseksi tai siittimen kärjestä voi tulla hieman verta.
 • matala verenpaine, verisuonioireet, ääreisverisuoniston häiriö (kuten kylmät kädet tai jalat), verisuonten laajeneminen, laskimoverenvuoto.
 • sydämentykytys ja yleinen heikotus.
 • pyörtymistä enteilevät oireet, heikentynyt tai lisääntynyt tuntoherkkyys, kipu lantion alueella, pahoinvointi ja suun kuivuminen.
 • ihon kutina, punoitus tai ihottuma, lisääntynyt hikoilu, mustuaisten laajeneminen, sydämen lisälyönnit, jalkakrampit, sieni-infektiot, vilustumisoireet.
 • veren kreatiiniarvon nousu.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA


5. Caverject Dual -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Käyttövalmis injektioliuos säilyy 24 tuntia alle 25 °C:ssa.

Caverject Dual on tarkoitettu kertakäyttöön. Älä säästä ruiskuun käyttämättä jäänyttä liuosta seuraavaa pistosta varten.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Caverject Dual sisältää

 • Vaikuttava aine on: 10 mikrog tai 20 mikrog alprostadiilia 0,5 ml:ssa käyttövalmista liuosta
 • Muut aineet ovat: Injektiokuiva-aine. Laktoosimonohydraatti, alfadeksi, natriumsitraattidihydraatti ja kloorivetyhappo/natriumhydroksidi. Liuotin. Injektionesteisiin käytettävä vesi ja bentsyylialkoholi (säilytysaine).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Lääkevalmisteen kuvaus
Caverject Dual koostuu injektiokuiva-aineesta ja sen liuottimesta. Caverject Dual on lasisessa kaksikammioampullissa, joka on kertakäyttöruiskussa. Ampullin etuosassa on valkoista injektiokuiva-ainetta ja takaosassa liuotinta.

Pakkauskoot
2 kertakäyttöruiskua, 2 injektioneulaa ja 4 puhdistuslappua.
10 kertakäyttöruiskua, 10 injektioneulaa ja 20 puhdistuslappua.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija Suomessa:
Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Puhelin (09) 430 040

Valmistaja
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs, Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.2.2014

Yrityksen yhteystiedot:

Pfizer Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki

puh. (09) 430 040
faksi (09) 4300 4400

etunimi.sukunimi@pfizer.com

www.pfizer.fi