BACIBACT puuteri 250 IU/g+5 mg/g, voide 500 IU/g+5 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 17.06.2015 19:37:27)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Bacibact voide

Bacibact puuteri

Bacitrasiini, neomysiinisulfaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bacibactia huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn. Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa selvitetään:

1. Mitä Bacibact on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Bacibactia

3. Miten Bacibactia käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Bacibactin säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ BACIBACT ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Basitrasiini ja neomysiini kuuluvat paikallisesti käytettävien antibioottien ryhmään. Ne hävittävät ihoa infektoivia taudinaiheuttajia, varsinkin ns. märkäbakteereja, estämällä näiden valkuaisainesynteesiä. Basitrasiinin ja neomysiinin vaikutukset täydentävät toinen toisiaan.

Bacibactin käyttöaiheet

Paikallishoitona ihon pieniin naarmuihin ja haavoihin sekä märkiviin ihotulehduksiin. Valmiste on tarkoitettu lyhytaikaiseen hoitoon pienehköillä ihoalueilla.

Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BACIBACTIA

Älä käytä Bacibactia

- kroonisten haavaumien, kuten säärihaavojen tai makuuhaavojen, pitkäaikaiseen hoitoon.

- virusten tai sienten aiheuttamiin ihomuutoksiin (epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä lääkärin puoleen).

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille tai Bacibactin jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Bacibactin suhteen

- jos iho-oireet eivät rauhoitu 1-2 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta

- jos hoidettu ihoalue ärtyy

- jos käytät samanaikaisesti joitain muita antibiootteja

- jos sinulla on ollut sisäkorvaperäinen kuurous

- jos sairastat munuaisten vajaatoimintaa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Kerro lääkärille kaikista käytössänne olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Bacibact-valmisteiden lyhytaikaiselle käytölle pienehköillä ihoalueilla ei ole estettä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bacibact ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

3. MITEN BACIBACTIA KÄYTETÄÄN

Levitä Bacibact-voidetta ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Voide on tarkoitettu karstaisten ja rupisten ihottumien hoitoon.

Sirottele Bacibact-puuteria ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Puuteri soveltuu erityisesti vetistäville ja märkäisille alueille.

Lääkäri on voinut määrätä lääkkeen annostusohjeeksi muun ohjeen kuin tässä mainitun. Noudata aina lääkärin ohjetta.

Tärkeää

Itsehoidossa Bacibact-valmisteita tulee käyttää vain lyhytaikaisesti (korkeintaan 2-3 viikon päivittäinen hoito) ja pienehköille ihoalueille. Voidetta ja puuteria tulee käyttää vain hoidettaville ihoalueille. Suuria paikallisia annoksia sekä pitkäaikaista käyttöä laajoilla ihoalueilla tulee välttää etenkin lapsilla.

Bacibact-voidetta ja -puuteria ei saa käyttää silmiin. Satunnainen pyyhkiytyminen silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.

Jos käytät enemmän Bacibactia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09-471 977, vaihde 09-4711), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä.

Basitrasiinin yliannostuksesta ei ole tutkittua tietoa. Neomysiini on sisäisesti suurina annoksina käytettynä munuaisia ja kuuloaistia vaurioittava lääkeaine. Paikalliskäytössä imeytyminen on mahdollista, jos hoidetaan laajoja ihoalueita, joiden luontainen suojamekanismi on vaurioitunut sarveiskerroksen rikkoutumisen, tulehduksen tai palovamman takia.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Bacibactkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Käyttöohjeen mukaisesti annosteltuna basitrasiinin ja neomysiinin imeytyminen on merkityksetöntä, joten sisäelimiin kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole odotettavissa. Mahdollinen yliherkkyys ilmenee hoitoalueen punoituksena, rokkomaisena ihottumana, läiskikkyytenä tai nokkosrokkona.

Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää. Kaikista haittavaikutuksista on hyvä kertoa lääkärille tai apteekkiin.

5. BACIBACTIN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Bacibact-voide ja Bacibact-puuteri säilytetään alle 25 ºC.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.MUUTA TIETOA

Mitä Bacibact sisältää

Bacibact-voide

- Vaikuttavat aineet ovat basitrasiinia 500 IU (kansainvälistä yksikköä) ja neomysiinisulfaattia 5 mg yhdessä grammassa voidetta.

- Muut apuaineet ovat nestemäinen parafiini ja valkovaseliini.

Bacibact-puuteri

- Vaikuttavat aineet ovat basitrasiinia 250 IU (kansainvälistä yksikköä) ja neomysiinisulfaattia 5 mg yhdessä grammassa puuteria.

- Muut apuaine on maissitärkkelys (ANM-jauhe).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Bacibact-voide on valkoinen tai kellertävä voide.

Bacibact-puuteri on valkoinen tai melkein valkoinen hienojakoinen jauhe.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

12.3.2009

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi