Amorion 375 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

Lataa äänitiedostona, MP3 (3 mt, 11.03.2014 02:50:40)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Amorion 375 mg, 500 mg ja 750 mg
kalvopäällysteiset tabletit
amoksisilliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

    Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

    1. Mitä Amorion on ja mihin sitä käytetään
    2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amorionia
    3. Miten Amorionia käytetään
    4. Mahdolliset haittavaikutukset
    5. Amorionin säilyttäminen
    6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

    1. Mitä Amorion on ja mihin sitä käytetään

    Amorion-tablettien vaikuttava aine on amoksisilliini. Amoksisilliini on penisilliinien ryhmään kuuluva antibiootti, jota käytetään sille herkkien bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon.

    Tavallisimmin amoksilliinilla hoidetaan bakteeritulehduksia poskionteloissa, välikorvassa, keuhkoputkissa, virtsateissä tai muualla elimistössä. Amoksisilliinilla hoidetaan myös mm. borrelioosia eli Lymen tautia sekä häädetään helikobakteeria mahan ja pohjukaissuolen limakalvoilta yhdessä kahden muun lääkkeen kanssa.

    Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muun sairauden hoitoon kuin mitä tässä selosteessa on mainittu.

    2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Amorionia

    Älä käytä Amorionia:

    • jos olet allerginen amoksisilliinille, muille penisilliineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
    • jos sairastat rauhaskuumetta (mononukleoosia)

    Varoitukset ja varotoimet
    Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Amorionia

    • jos olet aikaisemmin saanut ihottuman tai muita allergiaoireita kefalosporiinien tai muiden antibioottien käytön yhteydessä.
    • jos sinulla on vaikea munuaisten vajaatoiminta
    • jos hoidetaan keskoslasta.

    Kerro lääkärille, jos jokin yllämainituista koskee tai on koskenut sinua.

    Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

    Muut lääkevalmisteet ja Amorion

    Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Joidenkin lääkkeiden tai Amorionin teho voi muuttua tai voit saada haittavaiktuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti.

    Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

    • tietyt antibiootit (tetrasykliini, makrolidi, rifambisiini)
    • tietyt kihtilääkkeet (probenisidi, allopurinoli)
    • mahahapon eritystä vähentävä lääke (lansopratsoli)
    • reuma- ja syöpälääke (metotreksaatti)
    • verenhyytymistä vähentävä lääke (varfariini)

    Muista mainita Amorionin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

    Amorion ruuan ja juoman kanssa

    Amorion-tabletit voidaan ottaa joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Mahdollisen vatsaärsytyksen välttämiseksi tabletit suositellaan otettavaksi pienen välipalan kera.

    Raskaus ja imetys

    Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

    Amorionia voi käyttää ohjeen mukaisesti raskauden ja imetyksen aikana. Muista kuitenkin kertoa lääkärille raskaudesta. Jos imeväiselle ilmaantuu ihottumaa tai muita allergiaoireita, lopeta viipymättä lääkkeen käyttö ja imettäminen ja ota yhteys lääkäriin.

    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Amorion ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

    3. Miten Amorionia käytetään

    Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

    Lääkkeen annostus on yksilöllinen. Tavallinen annos aikuisille on yleensä 375- 750 mg 3 kertaa vuorokaudessa, Lymen taudin varhaisvaiheessa 500 mg 4 kertaa tai 1 g 2 kertaa vuorokaudessa 14 (-21) päivän ajan. Osana Helicobacter pylori- infektion hoitoa 1 g 2 kertaa vuorokaudessa viikon ajan. Tarvittaessa 3 g:n kerta-annos estolääkityksenä ennen toimenpidettä lääkärin määräyksestä.

    Käyttö lapsille

    Alle 40 kg painavat lapset:
    Suositeltu annos lapsille on 40- 90 mg/kg/vrk jaettuna kahteen tai kolmeen osa-annokseen (ei yli 3g/vrk) sairaudesta riippuen.

    Yli 40 kg painaville lapsille annetaan aikuisten annos sairaudesta riippuen.

    Noudata annostusohjetta mahdollisimman tarkoin ja ota lääke säännöllisesti. Lääkkeenottoajankohdat on hyvä suunnitella siten, että ne sopivat päivä- ja nukkumisrytmiin.
    Jos unohdat yhden tai pari annosta, ota annos heti kun voit ja palaa sen jälkeen ohjeenmukaiseen annostukseen.

    Tärkeää!

    Ota kuuri loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin jo muutaman päivän kuluttua lääkityksen aloittamisesta. Osa bakteereista saattaa olla vielä jakautumiskykyisiä, vaikka oireet olisivat jo kadonneet, ja tauti saattaa uusiutua. Jäljelle jääneet bakteerit saattavat myös kehittää vastustuskykyä antibiooteille, jolloin niiden tuhoaminen taudin uusiutuessa on entistä vaikeampaa.

    Jos otat enemmän Amorionia kuin sinun pitäisi

    Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 – 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä.
    Yliannostuksen tavallisimmat oireet ovat ripuli, pahoinvointi ja oksentelu. Massiivinen yliannostus saattaa aiheuttaa virtsakivien muodostumista ja munuaisvauriota. Lääkehiili vähentää imeytymistä.

    Jos unohdat ottaa Amorionia

    Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

    Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

    4. Mahdolliset haittavaikutukset
    Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

    Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

    • pahoinvointi, oksentelu, ripuli, mahakivut, ilmavaivat
    • ihottuma

    Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

    • suun ja sukuelinten hiivatulehdukset
    • ihon kutina, nokkosrokko, paikallinen ihoturvotus

    Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

    • verihiutaleiden runsaus (trombosytoosi)
    • suolitulehdus (koliitti)
    • maksatulehdus (hepatiitti)
    • rakkulaiset tai hilseilevät ihoreaktiot (esim. Stevens-Johnsonin oireyhtymä)
    • seerumitauti

    Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta):superinfektiot

    • veren verihiutaleiden ja valkosolujen vähyys, anemia
    • verenhyytymishäiriöt
    • yliaktiivisuus, ahdistus, unettomuus, henkinen sekavuus
    • aivokalvontulehdus, kouristukset
    • suoliston hiivatulehdus
    • maksavaurio
    • munuaisvaurio
    • anafylaktinen sokki

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

    5. Amorionin säilyttäminen
    Säilytä alle 25 °C alkuperäispakkauksessa.

    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

    Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

    Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

    6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

    Mitä Amorion sisältää

    • Vaikuttava aine on amoksisilliinitrihydraatti vastaten amoksisilliiniä joko 375 mg, 500 mg tai 750 mg per tabletti.
    • Muut aineet tablettiytimessä ovat mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (Tyyppi A), magnesiumstearaatti ja povidoni.
    • Muut aineet kalvopäällysteessä ovat hypromelloosi, titaanidioksidi (E171) ja talkki.


    Lääkevalmisteen kuvaus
    Valkoinen tai kermanvärinen, pitkänomainen, kaksoiskupera, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti.


    Myyntiluvan haltija
    Orion Oyj
    Orionintie 1
    02200 Espoo

    Valmistaja
    Orion Pharma
    Orionintie 1
    02200 Espoo

    Orion Pharma
    Tengströminkatu 8
    20360 Turku
    Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi
    27.07.2012

    Yrityksen yhteystiedot:

    Orion Pharma
    Kalkkipellontie 2, PL 400
    02601 Espoo

    puh. 010 4261

    etunimi.sukunimi@orionpharma.com

    www.orion.fi