FUCICORT emulsiovoide

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,4 mt, 10.03.2014 17:48:30)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE
Fucicort 20 mg/g + 1 mg/g emulsiovoide
Fusidiinihappo, beetametasoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Fucicort emulsiovoide on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Fucicort emulsiovoidetta
3. Miten Fucicort emulsiovoidetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Fucicort emulsiovoiteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ FUCICORT EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Fucicort on emulsiovoide, joka on kortikosteroidin (beetametasoni) ja antibiootin (fusidiinihappo) yhdistelmä.

Beetametasoni hillitsee tulehdusreaktiota ja antibiootilla fusidiinihappolla
on antibakteerinen vaikutus. Paikallishoitoon tarkoitetut kortikosteroideja
sisältävät lääkevalmisteet jaetaan neljään eri vahvuusluokkaan: I Miedot,
II Keskivahvat, III Vahvat ja IV Erittäin vahvat. Fucicort kuuluu III-ryhmän
kortikosteroideihin.

Fucicort emulsiovoidetta käytetään sellaisten ihosairauksien hoidossa,
joihin liittyy fusidiinille herkän bakteerin aiheuttama tulehdus.

Mikäli lääkäri on antanut valmisteen käytöstä muita ohjeita, noudatetaan niitä.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT FUCICORT EMULSIOVOIDETTA

Älä käytä Fucicort emulsiovoidetta
- jos olet yliherkkä fusidiinihapolle, beetametasonille tai jollekin muulle valmisteen ainesosalle.
- jos sinulla on viruksen tai sienen aiheuttama tulehdus, primääristi bakteerin aiheuttama ihosairaus, tuberkuloosi tai kuppa, akne, ruusufinni tai suuta ympäröivän ihon tulehdus, ohentunut iho.
- korviin, jos tärykalvo on mahdollisesti puhjennut

Ole erityisen varovainen Fucicort emulsiovoiteen suhteen:
- hoidettaessa laajoja ihoalueita, käytettäessä valmistetta kasvoihin tai ihopoimuissa. Pitkäaikaista, jatkuvaa paikallishoitoa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää etenkin lapsilla, koska heillä voi tapahtua lisämunuaissupressiota myös ilman okkluusiosidoksia. Lapsia hoidettaessa käytettäväksi olisi valittava tehokkuudeltaan mahdollisimman vähän potentti kortikosteroidi.
Varovaisuutta tulee noudattaa, kun emulsiovoidetta käytetään lähellä silmää, koska silmään joutuminen voi aiheuttaa glaukoomaa.

Fucicort emulsiovoiteen käyttöä tulisi välttää seuraavien sairauksien/
iho-oireiden hoidossa: ihon oheneminen (atrofia), haavat/haavaumat,
akne, ihon pintaverisuonten hauraus ja kutina sukupuolielinten alueella.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Raskaus
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden aikana.

Imettäminen
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.
Valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö:
Ei haittavaikutuksia.

Tärkeää tietoa Fucicort emulsiovoiteen sisältämistä aineista
Fucicort emulsiovoide sisältää setostearyylialkoholia, joka saattaa aiheuttaa paikallista ihoärsytystä (esim. kosketusihottuma). Kloorikresoli saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.


3. MITEN FUCICORT EMULSIOVOIDETTA KÄYTETÄÄN

Käytä Fucicort emulsiovoidetta juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt.
Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavanomainen annos on:
Fucicort emulsiovoidetta sivellään hoidettavalle ihoalueelle ohuelti 2-3
kertaa päivässä.

Jos sinusta tuntuu, että valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko,
kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos käytät Fucicort emulsiovoidetta enemmän kuin sinun pitäisi
Paikallisesti käytettävien kortikosteroidien liiallinen pitkäaikaiskäyttö saattaa aiheuttaa lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminnan, joka tavallisesti on ohimenevä.

Jos lopetat Fucicort emulsiovoiteen käytön
Hoidon äkillinen lopettaminen pidempiaikaisen hoidon jälkeen saattaa aiheuttaa
ihon punoitusta ja kuumotusta. Tämä voidaan välttää lopettamalla hoito
asteittain.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Fucicort emulsiovoidekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Tavallisimmat haittavaikutukset ovat hoidettavan ihoalueen ärsytysoireet. Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat ihottuma, ekseeman vaikeutuminen, kutina, ihon kuumoitus ja pistely.
Seuraavien haittavaikutusten yleisyys ei ole tiedossa: allergiset reaktiot, ihon oheneminen (atrofia), kosketusihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), ihon punoitus (erythema) ja ihon kuivuminen.
Muita haittavaikutuksia ovat karvatupen tulehdus (follikuliitti), lisääntynyt karvankasvu, suunympärysihottuma ja hoidettavan ihoalueen pigmenttimuutokset.

Emulsiovoiteen joutuminen silmään voi aiheuttaa glaukoomaa. Erityisesti pitkäaikaisessa käytössä saattaa esiintyä pintaverisuonten laajenemista (telangiektasia), ihojuovia (striae). Systeemisiä haittavaikutuksia saattaa esiintyä, varsinkin suojaavia siteitä käytettäessä tai hoidettaessa laajoja ihoalueita.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. FUCICORT EMULSIOVOITEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 30C
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (lyhenne EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Avatun emulsiovoideputken käyttöaika on 3 kuukautta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Fucicort emulsiovoide sisältää
Vaikuttavat aineet ovat:
Fusidiinihappo ja beetametasoni.
1 gramma emulsiovoidetta sisältää 20 mg fusidiinihappoa ja 1 mg
beetametasonia (valeraattina)


Muut aineet ovat:
- makrogolisetostearyylieetteri
- setostearyylialkoholi
- kloorikresoli
- natriumdivetyfosfaattidihydraatti
- nestemäinen parafiini
- valkovaseliini
- natriumhydroksidi
- puhdistettu vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valmisteen kuvaus: valkoinen ö/v emulsio.

Pakkauskoko: 30 g tuubi

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Tanska

Valmistaja:
LEO Laboratories Ltd, 285 Cashel Road, Dublin 12, Irlanti

Lisätietoja antaa:
LEO Pharma Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa, puh. 020 721 8440.

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi:

01.02.2011

Yrityksen yhteystiedot:

LEO Pharma Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa

puh. 020 721 8440
faksi 020 721 8441

info.fi@leo-pharma.com

www.leo-pharma.fi