BEPANTHEN imeskelytabletti 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,1 mt, 06.07.2016 20:51:48)

Bepanthen 100 mg imeskelytabletti

dekspantenoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bepanthen imeskelytabletteja huolellisesti saadaksesi niistä parhaan hyödyn.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievity.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1. Mitä Bepanthen imeskelytabletti on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Bepanthen imeskelytabletteja
3. Miten Bepanthen imeskelytabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Bepanthen imeskelytablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ BEPANTHEN IMESKELYTABLETTI ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Bepanthen imeskelytabletteja käytetään iho- ja limakalvovaurioiden hoidossa suu- ja nielutulehduksissa
Bepanthen imeskelytabletti sisältää dekspantenolia, joka muuttuu iho- ja limakalvokudoksessa B5-vitamiiniksi eli pantoteenihapoksi. B5-vitamiini on ihon ja limakalvojen uudistumiselle välttämätön solun kasvutekijä. Paikallisesti käytettynä dekspantenoli kulkeutuu ihoon ja limakalvoihin hyvin nopeasti. Haavojen paranemisessa B5-vitamiinilla on solujen jakaantumista ja kollageenin kestävyyttä parantava vaikutus.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT BEPANTHEN IMESKELYTABLETTEJA

Älä käytä Bepanthen imeskelytabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) dekspantenolille tai Bepanthen imeskelytablettien jollekin muulle aineelle
- jos sinulla on mekaaninen suolitukos

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Valmiste voi olla leikkauksissa käytettävien lihasrelaksanttien (lihaksia lamaavien lääkkeiden, mm. kurarevalmisteiden) vastavaikuttaja.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Bepanthen imeskelytablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa
Imeskelytabletin annetaan liueta hitaasti suussa. Suussa ei saa samanaikaisesti olla ruokaa eikä nestettä. Imeskelytabletti vaikuttaa suussa paikallisesti.

Raskaus ja imetys
Raskauden ja imetyksen aikana kaikkien lääkkeiden käytön tulee olla lääkärin valvonnassa. Tämä koskee myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. Neuvottele lääkärisi kanssa, jos haluat käyttää Bepanthen imeskelytabletteja.

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Bepanthen lääkevalmiste ei vaikuta autonajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. MITEN BEPANTHEN IMESKELYTABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Bepanthen imeskelytabletti on ilman reseptiä saatava lääke, jonka käytössä neuvoo apteekkihenkilökunta. Imeskelytabletin annetaan hitaasti liueta suussa.

Lääkäri voi määrätä Bepanthen imeskelytabletteja eri annostuksella kuin tässä potilasohjeessa on selostettu, mutta tavallinen annos sekä aikuisille että lapsille on 2-6 imeskelytablettia päivässä. Älä ylitä annostusohjeessa mainittuja annoksia.

Jos käytät enemmän Bepanthen imeskelytabletteja kuin sinun pitäisi
Bepanthen-imeskelytabletin sisältämä vaikuttavan aineen määrä ei muodosta yliannostusriskiä. Tapaturman sattuessa (esim. jos pikkulapsi nielee tuntemattoman määrän imeskelytabletteja) ota heti yhteyttä lääkäriin, apteekkiin tai lähimpään sairaalaan. Voit myös soittaa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Myrkytystietokeskukseen [puh (09) 471 977].

Jos unohdat ottaa Bepanthen imeskelytabletin
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Bepanthen imeskelytabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittatapahtumia on raportoitu: yliherkkyysreaktiot ja ihoreaktiot, kuten kosketusihottuma, yliherkkyysihottuma, kutina, eryteema, ekseema, ihottuma, nokkosihottuma, ihon ärsytys sekä ihorakkulat.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. BEPANTHEN IMESKELYTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C.
Tuubin korkkiin on kiinnitetty kuivausainekapseli, joka sisältää puhdasta piigeeliä (valkogeeliä) ja molekyyliseulaa. Kapseli ei ole terveydelle vaarallinen.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Bepanthen imeskelytabletti sisältää

- Vaikuttava aine on dekspantenoli
- Muut aineet ovat kolloidinen hydratoitu piidioksidi, natriumkloridi, viinihappo, sakkaroosi(ruokosokeri), liivate, karmelloosinatrium, steariinihappo, magnesiumstearaatti ja talkki sekä lehmuksenkukka- ja appelsiiniaromi

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Imeskelytabletti on pyöreä, halkaisijaltaan n. 18 mm ja paksuudeltaan n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunantuoksuinen tabletti, jonka kehässä on merkintä BEPANTHEN.
Bepanthen imeskelytabletteja on pakattuina 20 ja 100 tabletin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi

Valmistaja:
GP Grenzach Produktions GmbH, Grenzach-Wyhlen, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:
Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puh. 020 78521, faksi 020 758 8214.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 1.3.2013

Yrityksen yhteystiedot:

BAYER OY, BAYER CONSUMER HEALTH
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

www.bayer.fi
020 785 21
Tukkuliike: Tamro