CALCICHEW® D3 Forte sitruuna 500 mg/10 mikrog-purutabletti (ilman reseptiä)

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 11.03.2014 09:03:14)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

CALCICHEW® D3 Forte sitruuna 500 mg/10 mikrog -purutabletti

500 mg kalsiumia ja 10 mikrog D3-vitamiinia


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää valmistetta huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Calcichew D3 Forte sitruuna on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien käyttöä
3. Miten Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletit sisältävät kalsiumia ja D3-vitamiinia, jotka ovat molemmat luun muodostuksen kannalta tärkeitä aineita. Valmistetta käytetään aikuisten ja iäkkäiden D-vitamiinin ja kalsiumin ja D-vitamiinin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon sekä osteoporoosin hoidon tukena.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA PURUTABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletteja
- jos sinulla on liikaa kalsiumia veressä tai virtsassa
- jos sinulla on kalsiumkiviä munuaisissa
- jos sinulla on liikaa D-vitamiinia veressä
- jos olet allerginen (yliherkkä) kalsiumille, D-vitamiinille tai valmisteen jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien suhteen
- jos käytät valmistetta pitkään. Ota yhteyttä lääkäriisi.
- jos munuaistesi toiminta on heikentynyttä tai sinulla on taipumusta munuaiskivien muodostumiseen. Ota yhteyttä lääkäriisi.
- jos sinulla on sarkoidoosi (immuunijärjestelmän häiriö, joka saattaa suurentaa elimistön D-vitamiinipitoisuutta). Ota yhteyttä lääkäriisi.
- jos sinulla on osteoporoosi etkä pysty liikkumaan. Ota yhteyttä lääkäriisi.
- jos käytät muita D-vitamiinia sisältäviä valmisteita. Muita kalsium- ja D-vitamiinivalmisteita saa käyttää vain lääkärin tarkassa valvonnassa.

Lapset
Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletteja ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Kalsiumkarbonaatti saattaa vaikuttaa tetrasykliinivalmisteiden imeytymiseen, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Siksi tetrasykliinivalmisteet on otettava vähintään 2 tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien ottamista tai 4–6 tuntia niiden ottamisen jälkeen.

Bisfosfonaatteja sisältävät lääkkeet tulee ottaa vähintään tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien ottamista.

Kalsium saattaa heikentää levotyroksiinin vaikutusta. Siksi levotyroksiini tulee ottaa vähintään neljä tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien ottamista tai neljä tuntia sen jälkeen.

Kinoloniantibioottien vaikutus saattaa heikentyä, jos ne otetaan samanaikaisesti kalsiumin kanssa. Ota kinoloniantibiootit kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna purutablettien ottamista tai kuusi tuntia sen jälkeen.

Kalsiumsuolat saattavat heikentää raudan, sinkin ja strontiumranelaatin imeytymistä. Tämän vuoksi rauta-, sinkki- ja strontiumranelaattivalmisteet tulisi ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Forte sitruuna valmisteen ottamista tai kaksi tuntia sen jälkeen.

Muita lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa Calcichew D3 Forte sitruuna -valmisteeseen tai joihin Calcichew saattaa vaikuttaa, ovat tiatsididiureetit ja sydänglykosidit.

Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa
Calcichew D3 Forte -purutabletit voidaan ottaa aterioista riippumatta.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Raskauden aikana päivittäinen kalsiumin saanti ei saa ylittää 1500 mg:aa eikä D-vitamiinin saanti 600 IU:ta, sillä yliannokset voivat vaikuttaa haitallisesti syntymättömään lapseen. Voit käyttää Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletteja raskauden aikana, jos sinulla on kalsiumin ja D-vitamiinin puute.

Voit käyttää Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletteja imetyksen aikana, mutta muista, että valmisteen vaikuttavat aineet erittyvät rintamaitoon. Ota tämä huomioon, jos lapsesi saa D-vitamiinilisää.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteen vaikutuksista ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tehty tutkimuksia. Vaikutukset ovat kuitenkin epätodennäköisiä.

Tärkeää tietoa Calcichew D3 Forte sitruuna -purutablettien sisältämistä aineista
Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletit sisältävät aspartaamia (E951), joka on fenyylialaniinin lähde. Tabletit saattavat olla haitallisia fenyyliketonuriaa sairastaville. Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletit sisältävät sorbitolia (E420), isomaltia (E953) ja sakkaroosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä.


3. MITEN CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA -PURUTABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Jos lääkärisi on määrännyt sinulle Calcichew D3 Forte sitruuna -purutabletteja, noudata aina lääkärin antamia annostusohjeita. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annos D-vitamiinin ja kalsiumin puutteen ehkäisyyn ja hoitoon terveille aikuisille ja iäkkäille on 1 purutabletti kerran vuorokaudessa. Osteoporoosin hoidon tukena tavanomainen annos on 1 purutabletti 2 kertaa vuorokaudessa.
Tabletti pureskellaan tai imeskellään.

Jos otat enemmän Calcichew D3 Forte sitruuna -valmistetta kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannoksen Calcichew D3 Forte sitruuna purutabletteja.

Jos unohdat ottaa Calcichew D3 Forte sitruuna -valmisteen
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Calcichew D3 Forte sitruuna voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä sadasta potilaasta)
Veressä tai virtsassa voi esiintyä liian suuria määriä kalsiumia, jos käytetään suuria annoksia.

Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä tuhannesta potilaasta)
Ummetus, ilmavaivat, pahoinvointi, vatsakipu ja ripuli

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti alle yhdellä kymmenestätuhannesta potilaasta)
Kutina, ihottuma ja ruoansulatuskanavan yläosan häiriöt (dyspepsia). Maito-emäsoireyhtymä (kutsutaan myös Burnettin oireyhtymäksi, ilmenee yleensä vain jos potilas on ottanut suuria määriä kalsiumia), jonka oireita ovat tiheä virtsaamistarve, päänsärky, ruokahaluttomuus, pahoinvointi tai oksentelu, epätavallinen väsymys tai heikkous sekä suurentunut veren kalsiumpitoisuus ja munuaisten vajaatoiminta.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

5. CALCICHEW D3 FORTE SITRUUNA -PURUTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Muovitölkki: Säilytä alle 30 ºC:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, purutabletit ovat herkkiä kosteudelle.
Läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 ºC:ssa alkuperäispakkauksessa, purutabletit ovat herkkiä kosteudelle. Säilytä läpipainoliuska ulkopakkauksessa valolta suojattuna.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Calcichew D3 Forte sitruuna sisältää?
Yksi tabletti sisältää vaikuttavina aineina
- 1250 mg kalsiumkarbonaattia (vastaa 500 mg:aa kalsiumia) ja
- 10 mikrogrammaa (400 IU) kolekalsiferolia (D3-vitamiinia).

Muut aineet ovat sorbitoli (E420), povidoni, isomalti (E953), aromiaine (sitruuna), magnesiumstearaatti, aspartaami (E951), rasvahappojen mono- ja diglyseridit, tokoferoli, sakkaroosi, modifioitu maissitärkkelys, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumaskorbaatti ja piidioksidi, kolloidinen, vedetön.

Lääkevalmisteen kuvaus
Purutabletit ovat valkoisia ja pyöreitä tabletteja, joissa voi olla pieniä täpliä.
Pakkauskoot: Tablettipurkki: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 168 ja 180 tablettia
Läpipainopakkaus: 20, 30, 50 x 1 tablettia (kerta-annos), 50, 60, 90, 100, 120, 168 ja 180 tablettia
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Myyntiluvan haltija ja markkinoija
Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab
PL 1406, 00101 Helsinki
puh. 020 746 5000

Valmistajat
Muovitölkki: Takeda Nycomed AS, Drammensveien 852, PL 205, 1372 Asker, Norja tai
Takeda Pharma AS, 55B Jaama, 63308 Põlva, Viro
Läpipainopakkaus: Takeda Christiaens, Gentsesteenweg 615, 1080 Bryssel, Belgia tai
Tjoapack B.V, Columbusstraat 4, 7825 VR Emmen, Alankomaat


Pakkausseloste on tarkistettu 27.5.2013

Yrityksen yhteystiedot:

Takeda Oy
Paciuksenkatu 21, PL 1406
00101 Helsinki

puh. 020 746 5000

etunimi.sukunimi@takeda.com

www.takeda.fi