Aranesp injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,2 mt, 08.04.2014 10:50:51)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Aranesp 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)
Aranesp 60 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)
Aranesp 80 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)
Aranesp 100 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)
Aranesp 150 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)
Aranesp 300 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)
Aranesp 500 mikrogrammaa, injektioneste, liuos, esitäytetty kynä (SureClick)

darbepoetiini alfa

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen, vaikka kokemiasi haittavaikutuksia ei olisikaan mainittu tässä pakkausselosteessa.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Aranesp on ja mihin sitä käytetään
 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aranespia
 3. Miten Aranespia käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Aranespin säilyttäminen
 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa
 7. Ohjeet ruiskeen pistämisestä esitäytettyä Aranesp-kynää (SureClick) käyttäen

1. Mitä Aranesp on ja mihin sitä käytetään

Lääkäri on määrännyt sinulle anemian hoitoon Aranesp-valmistetta (anemialääkettä). Anemia tarkoittaa sitä, että veressä ei ole riittävästi punasoluja, ja sen oireita saattavat olla uupumus, heikkouden tunne ja hengästyneisyys.

Aranesp vaikuttaa aivan samalla tavoin kuin elimistön oma erytropoietiinihormoni. Munuaiset tuottavat erytropoietiinia, joka puolestaan auttaa luuydintä tuottamaan lisää punasoluja. Aranesp-valmisteen vaikuttava aine on darbepoetiini alfa, joka on tuotettu geenitekniikan avulla kiinanhamsterin munasarjasoluissa (CHO-K1).

Jos sinulla on krooninen munuaisten vajaatoiminta

Aranesp-valmistetta käytetään krooniseen munuaisten vajaatoimintaan liittyvän oireisen anemian hoitoon aikuisilla ja lapsilla. Munuaisten vajaatoiminnassa munuaiset eivät tuota tarpeeksi elimistön omaa hormonia, erytropoietiinia, mikä voi usein aiheuttaa anemiaa.

Uusien punasolujen muodostuminen elimistössä kestää jonkin aikaa, joten hoidon teho tulee esiin vasta noin neljän viikon kuluttua. Normaali dialyysiohjelmasi ei vaikuta Aranesp-valmisteen kykyyn hoitaa anemiaasi.

Jos saat solunsalpaajahoitoa

Aranesp-valmistetta käytetään oireisen anemian hoitoon solunsalpaajia saavilla aikuisilla syöpäpotilailla, joilla on ei-myeloidinen syöpä.

Yksi syöpälääkkeiden tärkeimmistä haittavaikutuksista on se, että ne estävät luuydintä tuottamasta riittävästi verisoluja. Solunsalpaajahoidon loppuvaiheessa, varsinkin jos lääkitys on ollut voimakasta, punasolujen määrä saattaa laskea ja sinulle voi kehittyä anemia.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aranespia

Älä käytä Aranespia:

 • jos olet allerginen darbepoetiini alfalle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
 • jos sinulla on todettu korkea verenpaine, jota ei saada hallintaan muilla lääkärin määräämillä lääkkeillä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Aranespia.

Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut:

 • korkea verenpaine, joka pysyy hallinnassa lääkärin määräämillä lääkkeillä
 • sirppisoluanemia
 • epileptisiä kohtauksia
 • kouristuksia
 • maksasairaus
 • selvä hoitotehon puute aikaisemman anemialääkityksen aikana
 • luonnonkumi- eli lateksiallergia (esitäytetyn kynän neulansuojus sisältää lateksin johdannaista) tai
 • C-hepatiitti.

Erityisvaroitukset:

 • Jos havaitset oireita, joihin liittyy epänormaalia väsymystä ja voimattomuutta, kyseessä voi olla puhdas punasoluaplasia (PRCA), jota on esiintynyt joillakin potilailla. Puhdas punasoluaplasia tarkoittaa, että veren punasolujen tuotanto elimistössä on loppunut tai vähentynyt, mikä aiheuttaa vaikeaa anemiaa. Jos sinulla on tällaisia oireita, ota yhteyttä lääkäriin, joka etsii parhaan tavan hoitaa anemiaasi.
 • Noudata erityistä varovaisuutta muiden punasolujen tuotantoa lisäävien valmisteiden suhteen: Aranesp kuuluu punasolujen tuotantoa lisäävien aineiden ryhmään, samoin kuin ihmiselimistön oma proteiini, erytropoietiini. Sinua hoitavan terveydenhuoltoalan ammattilaisen on aina merkittävä käyttämäsi valmiste tarkasti potilastietoihisi.
 • Lääkärin tulisi yrittää pitää hemoglobiiniarvosi välillä 100–120 g/l. Lääkäri seuraa, ettei hemoglobiiniarvo nouse tietyn tason yläpuolelle, sillä suuri hemoglobiinipitoisuus voi lisätä sydän- tai verisuonisairauksien riskiä ja siihen voi liittyä suurentunut sydäninfarktin, aivohalvauksen ja kuoleman vaara.
 • Jos sinulla on krooninen munuaisten vajaatoiminta, liian korkea hemoglobiiniarvo lisää vakavien sydän- ja verisuoniongelmien (kardiovaskulaaristen tapahtumien) vaaraa.
 • Jos sinulla esiintyy kovaa päänsärkyä, uneliaisuutta, sekavuutta, näköhäiriöitä, pahoinvointia, oksentelua tai kouristuksia, se voi olla merkki hyvin korkeasta verenpaineesta. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on tällaisia oireita.
 • Jos sairastat syöpää, sinun on hyvä tietää, että Aranesp saattaa toimia verisolujen kasvutekijänä, ja joissakin tapauksissa se voi vaikuttaa haitallisesti syöpäsairauteesi. Tilanteestasi riippuen verensiirto voi olla sinulle ensisijainen vaihtoehto. Keskustele asiasta lääkärin kanssa.
 • Väärinkäyttö voi aiheuttaa terveille henkilöille hengenvaarallisia sydän- tai verisuoniongelmia.

Muut lääkevalmisteet ja Aranesp

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.

Veren punasolujen määrä voi vaikuttaa siklosporiinin ja takrolimuusin (immuunijärjestelmän toimintaa estävien lääkkeiden) tehoon. Kerro aina lääkärille, jos käytät näitä lääkkeitä.

Aranesp-valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa

Ruoka ja juoma eivät vaikuta Aranesp-hoitoon.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Aranesp-valmistetta ei ole tutkittu raskaana olevilla naisilla. On tärkeää, että kerrot lääkärille, mikäli

 • olet raskaana
 • epäilet olevasi raskaana tai
 • suunnittelet raskautta.

Ei tiedetä, erittyykö darbepoetiini alfa äidinmaitoon. Sinun on lopetettava imettäminen, jos käytät Aranesp-valmistetta.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aranesp-hoidon ei pitäisi vaikuttaa ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.

Aranesp sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) annosta kohti eli käytännössä se ei sisällä natriumia.

3. Miten Aranespia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Verikokeittesi tulosten perusteella lääkäri on päättänyt, että tarvitset Aranesp-hoitoa, koska hemoglobiiniarvosi on 100 g/l tai alhaisempi. Lääke annetaan ruiskeina ihon alle (subkutaanisesti), joten voit käyttää esitäytettyä Aranesp-kynää. Lääkäri kertoo, kuinka paljon ja kuinka usein sinun on otettava Aranespia, jotta hemoglobiiniarvosi pysyy tasolla 100–120 g/l. Ohjeet voivat olla aikuisille ja lapsille erilaiset.

Aranesp-ruiskeen voi pistää itse

Lääkäri on päättänyt, että sinulle soveltuu parhaiten esitäytetty Aranesp-kynä, jolla voit pistää Aranesp-annoksesi itse tai sairaanhoitaja tai joku muu sinusta huolehtiva henkilö voi pistää sen. Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta näyttää, kuinka pistät lääkkeen esitäytetyllä kynällä. Älä yritä pistää lääkettä itse, ellei sitä ole opetettu sinulle. Älä koskaan pistä itse lääkettä laskimoon (verisuoneen). Esitäytetty kynä on suunniteltu vain ihon alle annettavia ruiskeita varten.

Lue ohjeet esitäytetyn kynän käytöstä tämän esitteen lopusta.

Jos sinulla on krooninen munuaisten vajaatoiminta

Aranesp annetaan esitäytetyllä kynällä kaikille kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville aikuisille ja yli 11-vuotiaille lapsille yhtenä pistoksena ihon alle.

Anemiasi korjaamiseksi saat Aranesp-valmistetta aluksi yhtä painokiloa kohti joko:

 • 0,75 mikrogrammaa kerran kahdessa viikossa tai
 • 0,45 mikrogrammaa kerran viikossa.

Aikuispotilaille, jotka eivät ole dialyysihoidossa, voidaan antaa aloitusannoksena myös 1,5 mikrogrammaa/kg kerran kuukaudessa.

Kaikille kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastaville aikuisille ja yli 11-vuotiaille lapsille, joiden anemia on korjautunut, Aranesp annetaan yhtenä pistoksena joko kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa. Ellet ole dialyysihoidossa, Aranesp voidaan antaa myös yhtenä pistoksena kerran kuukaudessa.

Hoidon aikana otetaan säännöllisesti verinäytteitä, joiden avulla seurataan, kuinka Aranesp-hoito tehoaa anemiaasi, ja lääkäri voi tarvittaessa muuttaa annostasi neljän viikon välein.

Kun anemia on korjautunut, veriarvoja seurataan edelleen säännöllisesti, ja lääkäri voi uudelleen muuttaa annostustasi, jotta anemiasi pysyy jatkuvasti hyvin hallinnassa. Lääkäri kertoo sinulle, jos annostasi muutetaan.

Myös verenpainearvojasi seurataan säännöllisesti, varsinkin hoidon alussa.

Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa suositella rautalääkitystä.

Lääkäri saattaa myöhemmin muuttaa ruiskeiden antotapaa (ihon alle tai laskimoon). Jos näin tapahtuu, aloitat samalla annoksella, jota olet saanut ennenkin, ja verinäytteiden avulla varmistetaan, että anemiasi pysyy edelleen hyvin hallinnassa.

Jos lääkäri on päättänyt vaihtaa hoitosi r-HuEPO-valmisteesta (geenitekniikan avulla tuotetusta erytropoietiinista) Aranesp-valmisteeseen, hän harkitsee, tulisiko Aranesp-ruiskeet antaa kerran viikossa vai joka toinen viikko. Ruiskeen antotapa on sama kuin r-HuEPO:a annettaessa, mutta lääkäri kertoo kuinka suuri annos sinun on otettava ja milloin annos otetaan, ja hän voi myös muuttaa annosta tarvittaessa.

Jos saat solunsalpaajahoitoa

Aranesp annetaan yhtenä ruiskeena joko kerran viikossa tai kolmen viikon välein ihon alle.

Anemiasi korjaamiseksi saat Aranesp-valmistetta aluksi

 • 500 mikrogrammaa kolmen viikon välein (6,75 mikrogrammaa painokiloa kohti) tai
 • 2,25 mikrogrammaa (kerran viikossa) painokiloa kohti.

Hoidon aikana otetaan säännöllisesti verinäytteitä, joiden avulla seurataan, kuinka Aranesp-hoito tehoaa anemiaasi, ja lääkäri voi tarvittaessa muuttaa annostasi. Hoitoa jatketaan, kunnes solunsalpaajahoitosi päättymisestä on kulunut noin neljä viikkoa. Lääkäri kertoo, milloin voit lopettaa Aranesp-valmisteen käytön.

Joissakin tapauksissa lääkäri saattaa suositella rautalääkitystä.

Jos käytät enemmän Aranespia kuin sinun pitäisi

Jos käytät enemmän Aranespia kuin tarvitset, se voi aiheuttaa vakavia ongelmia, kuten hyvin korkeaa verenpainetta. Ota yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkihenkilökuntaan, jos näin käy. Jos tunnet itsesi jollakin tavoin huonovointiseksi, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkihenkilökuntaan.

Jos unohdat käyttää Aranespia

Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos olet unohtanut Aranesp-annoksen, sinun on otettava yhteyttä lääkäriin ja neuvoteltava hänen kanssaan, milloin pistät seuraavan annoksen.

Jos lopetat Aranespin käytön

Jos haluat lopettaa Aranespin käytön, keskustele ensin asiasta lääkärin kanssa.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on esiintynyt joillakin Aranesp-hoitoa saaneilla potilailla:

Kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Hyvin yleiset: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä

 • Korkea verenpaine (hypertensio)
 • Allergiset reaktiot

Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä

 • Aivohalvaus
 • Kipu pistoskohdan ympärillä
 • Ihottuma ja/tai ihon punoitus

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta

 • Veritulpat (tromboosi)
 • Kouristukset (epileptistyyppiset kohtaukset)

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

 • Puhdas punasoluaplasia (PRCA) – (anemia, epänormaali väsymys, voimattomuus)

Syöpäpotilaat

Hyvin yleiset: voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä

 • Allergiset reaktiot
 • Nesteen kertyminen (edeema)

Yleiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla kymmenestä

 • Korkea verenpaine (hypertensio)
 • Veritulpat (tromboosi)
 • Kipu pistoskohdan ympärillä
 • Ihottuma ja/tai ihon punoitus

Melko harvinaiset: voi esiintyä enintään yhdellä potilaalla sadasta

 • Kouristukset (epileptistyyppiset kohtaukset)

Kaikki potilaat

Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin

 • Vakavat allergiset reaktiot, joita voivat olla:
  • Äkilliset hengenvaaralliset allergiset reaktiot (anafylaksia)
  • Kasvojen, huulien, suun, kielen tai kurkun turpoaminen, joka voi aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia (angioedeema)
  • Hengenahdistus (allerginen bronkospasmi)
  • Ihottuma
  • Nokkosihottuma (urtikaria)

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5. Aranespin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja esitäytetyn kynän etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C). Ei saa jäätyä. Älä käytä Aranesp-valmistetta, jos epäilet, että se on ollut jäässä.

Pidä esitäytetty kynä ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Kun kynä on otettu jääkaapista huoneenlämpöön noin 30 minuutin ajaksi ennen ruiskeen pistämistä, se on käytettävä 7 vuorokauden kuluessa tai hävitettävä.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että kynän sisältö on sameaa tai siinä on hiukkasia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aranesp sisältää

 • Vaikuttava aine on darbepoetiini alfa, r-HuEPO (geenitekniikan avulla tuotettu erytropoietiini).
  Esitäytetty kynä sisältää 40, 60, 80, 100, 150, 300 tai 500 mikrogrammaa darbepoetiini alfaa.
 • Muut aineet ovat natriumdivetyfosfaatti, dinatriumfosfaatti, natriumkloridi, polysorbaatti 80 ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Aranesp on kirkas, väritön tai hieman helmenhohtoinen injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä.

Aranesp (SureClick) on saatavana pakkauksissa, joissa on 1 esitäytettyä kynä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
NL-4817 ZK Breda
Alankomaat

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Suomi
Amgen AB, sivuliike Suomessa
Puh: (09) 54900500

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi heinäkuussa 2013.

Muut tiedonlähteet

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta http://www.ema.europa.eu/.

Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ohjeet ruiskeen pistämisestä esitäytettyä Aranesp-kynää (SureClick) käyttäen

Tässä osassa neuvotaan, kuinka käytät esitäytettyä Aranesp-kynää oikein. On tärkeää, ettet yritä pistää ruisketta itse, ellet ole saanut siihen opetusta lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta. Jos olet epävarma siitä, kuinka lääke pitäisi pistää, pyydä apua lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai apteekkihenkilökunnalta.

Esitäytetyn Aranesp-kynän (SureClick) käyttöohjeet, kun pistät ruiskeen itse tai joku muu pistää sen sinulle

Lääkäri on määrännyt sinulle esitäytetyn Aranesp-kynän, jolla lääke pistetään aivan ihon alla oleviin kudoksiin. Lääkäri, sairaanhoitaja tai apteekkihenkilökunta kertoo, kuinka suuren Aranesp-annoksen tarvitset ja kuinka useasti se on pistettävä. Käytä kutakin esitäytettyä kynää vain yhteen pistokseen.

Tarvittavat välineet

Ruisketta varten tarvitset:

 • uuden esitäytetyn Aranesp-kynän ja
 • desinfiointipyyhkeitä.

Valmistautuminen Aranesp-ruiskeen pistämiseen

1. Ota kynä jääkaapista. Jotta pistos olisi miellyttävämpi, jätä kynä huoneenlämpöön noin 30 minuutin ajaksi. Älä lämmitä Aranesp-valmistetta millään muulla tavoin (esim. älä lämmitä sitä mikroaaltouunissa äläkä kuumassa vedessä). Älä myöskään jätä esitäytettyä kynää suoraan auringonvaloon.

2. Älä ravista esitäytettyä kynää.

3. Älä poista harmaata neulansuojusta esitäytetystä kynästä ennen kuin olet valmis pistämään lääkkeen.

4. Tarkista, että annos on se, jonka lääkäri on määrännyt.

5. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä esitäytetyn kynän etiketistä (EXP). Älä käytä lääkettä, jos etikettiin merkityn kuukauden viimeinen päivä on jo mennyt.

6. Tarkista Aranesp-valmisteen ulkonäkö tarkastusikkunasta. Sen on oltava kirkasta, väritöntä tai hieman helmenhohtoista nestettä. Älä käytä esitäytettyä kynää, jos:

 • Liuos on sameaa tai siinä on hiukkasia
 • Esitäytetty kynä tai ruisku näyttää rikkinäiseltä tai siinä on säröjä:
  • Jos esitäytetty kynä on pudonnut kovalle pinnalle, sen sisällä oleva ruisku on saattanut rikkoutua, vaikka näkyviä vaurioita ei olisikaan.

7. Pese kätesi huolellisesti.

8. Etsi miellyttävä, hyvin valaistu paikka ja aseta kaikki tarvitsemasi välineet käden ulottuville puhtaalle tasolle.

Kynän osat

7a. Pistoskohdan valitseminen ja valmistelu

1. Valitse pistoskohta

Pistoskohdan on oltava kiinteä, jotta laite toimii oikein.

Esitäytettyä Aranesp-kynää käytettäessä pistos tulisi antaa mieluiten reiden etupuolelle.

Vaihtele pistoskohtaa:
Voit vaihtaa pistoskohtaa jokaisella pistoskerralla, jotta mikään yksittäinen pistosalue ei kipeytyisi.

Älä pistä ihoalueelle, joka aristaa, punoittaa tai tuntuu kovalta tai jossa on mustelma. Vältä myös alueita, joissa on arpikudosta tai raskausarpia.

2a. Parhaan pistoskohdan valitseminen

Paras pistoskohta edestä Reiden etuosa on paras pistoskohta Paras pistoskohta sivulta

2b. Muut mahdolliset pistoskohdat

Jos käytetään jotakin vaihtoehtoista pistoskohtaa, pistosalueelle on saatava aikaan riittävä pintajännitys, jotta pistos onnistuisi.

Venytysmenetelmä

Venytysmenetelmä

Varmista, että iho on kiinteä ja kireä esitäytetyn kynän alla ja ympärillä, sillä sen on annettava kynälle riittävä vastus, jotta kynän turvasuojus painuu kokonaan sisään ja avaa kynän lukituksen.

Vatsan alue Voit pistää myös vatsan alueelle, lukuun ottamatta 5 cm:n aluetta navan ympärillä. Vatsan alueelle pistettäessä tulisi olla selinmakuulla ja venyttää pistosalueen ihoa niin, että ihon pinta on kiinteä ja kireä.

Olkavarsien ulkopinnat Jos joku muu antaa pistoksen sinulle, se voidaan antaa myös olkavarsien ulkopinnalle. Olkavarsiin pistettäessä pistosalueen ihoa tulisi venyttää niin, että ihon pinta on kiinteä ja kireä.

3. Valmistele pistosalue

Puhdista ihoalue, johon Aranesp pistetään, pyyhkimällä pistoskohta desinfiointipyyhkeellä. Älä koske tähän alueeseen enää ennen pistoksen antamista.

7b. Aranespin pistäminen esitäytetyllä kynällä

1. Kun olet valmis pistämään annoksen, vedä harmaa neulansuojus pois suoraan ulospäin, jotta esitäytetyn kynän sisällä oleva neula ei vaurioidu. Älä väännä äläkä taivuta harmaata neulansuojusta, kun otat sen pois. Älä yritä panna esitäytetyn kynän neulansuojusta takaisin paikoilleen.

Kun poistat harmaan neulansuojuksen, neulan kärjessä saattaa olla tippa nestettä. Tämä on normaalia.

Neulansuojuksen poistaminen

Älä väännä harmaata neulansuojusta.
Älä yritä panna esitäytetyn kynän neulansuojusta takaisin paikoilleen.

Vedä harmaa neulansuojus suoraan ulos.


2. Älä koske punaiseen painikkeeseen. Paina esitäytettyä kynää ihoa vasten, jotta turvasuojuksen lukitus aukeaa.

Kynän painaminen ihoa vasten

Älä paina punaista painiketta ennen kuin turvasuojus on kokonaan kynän sisällä.

Paina riittävän voimakkaasti ihoa vasten, jotta keltainen turvasuojus painuu kokonaan kynän sisään ja punaisen painikkeen lukitus pysyy auki.
Paina esitäytettyä kynää kohtisuoraan (90 asteen kulmassa) pistoskohtaa vasten.

3. Paina punainen painike hetkeksi alas ja vapauta se.
Punaisen painikkeen painaminen

Paina kynää ihoa vasten koko pistoksen ajan.

4. Laske hitaasti viiteentoista (15 sekuntia), jonka jälkeen pistos on annettu.

Lääkkeen vapautuminen

Älä liikuta esitäytettyä kynää pistoksen aikana.

Paina kynää koko ajan ihoa vasten, kunnes pistos on annettu.
Saatat kuulla toisen naksahduksen, kun punainen painike nousee takaisin ylös.

5. Varmista tarkastusikkunasta, että koko annos on annettu

Kynä käytön jälkeen Tarkista, että tarkastusikkuna on muuttunut keltaiseksi.
Ellei ikkuna ole keltainen, ota yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkiin!

Pistoskohdasta voi vuotaa vähän verta. Voit painaa pistoskohtaa kevyesti pumpulitupolla tai sideharsolla.

Älä hankaa pistoskohtaa. Voit tarvittaessa panna pistoskohtaan laastarin.

Muista

Jos Sinulla on ongelmia, älä epäröi kysyä lääkäriltä tai sairaanhoitajalta apua ja neuvoja.

Käytettyjen esitäytettyjen kynien hävittäminen

 • Esitäytettyä Aranesp-kynää ei saa KOSKAAN käyttää uudelleen.
 • Älä KOSKAAN pane harmaata neulansuojusta takaisin käytettyyn esitäytettyyn kynään.
 • Käytetty esitäytetty kynä on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

Yrityksen yhteystiedot:

Amgen AB, sivuliike Suomessa
Keilaranta 16, PL 86
02101 Espoo

puh. (09) 5490 0500
faksi (09) 5490 0511