RECTOGESIC rektaalivoide 4 mg/g

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,8 mt, 17.06.2015 19:26:33)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Rectogesic® 4 mg/g rektaalivoide
(Glyseryylitrinitraatti)

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämän selosteen tiedot koskevat vain Rectogesic 4 mg /g rektaalivoidetta.
- Tämä lääke on määrätty vain Sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Rectogesic on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Rectogesic-valmistetta
3. Miten Rectogesic-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Rectogesic-valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ RECTOGESIC ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Rectogesic on rektaalivoide, jonka vaikuttava aine on glyseryylitrinitraatti. Glyseryylitrinitraatti kuuluu orgaanisten nitraattien lääkeryhmään.

Voide auttaa lieventämään peräaukon kroonisten haavaumien aiheuttamaa kipua. Peräaukon haavauma on peräaukkokanavan limakalvon repeytymä. Glyseryylitrinitraatin paikallinen käyttö peräaukkokanavassa pienentää peräaukon painetta ja lisää verenvirtausta ja lievittää siten kipua.

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT RECTOGESIC-VALMISTETTA

Älä käytä Rectogesic-valmistetta

- jos olet allerginen glyseryylitrinitraatille tai muille samankaltaisille lääkeaineille
- jos olet allerginen valmisteen jollekin muulle aineelle
- jos sinulla on alhainen verenpaine
- jos sinulla on sydän- tai verisuonivaivoja
- jos sinulla on ahdaskulmaglaukooma (silmän sairaus, jossa silmänpaine kohoaa nopeasti aiheuttaen näön heikkenemisen)
- jos sinulla on migreeniä tai toistuvia päänsärkyjä
- jos sinulla on kohonnut aivopaine, korkea kallonsisäinen paine (esim. päävamma tai aivoverenvuoto – verenvuotoa revenneestä verisuonesta aivoihin, mikä voi johtaa kuolemaan, jos hoitoa ei aloiteta välittömäsi. Aivoverenvuotoa pidetään yleisesti yhtenä halvauksen muotona.) tai riittämätön aivoverenkierto (aivoissa virtaavan veren vähäinen määrä)
- jos sinulla on anemia (veressä olevan raudan alhainen määrä)
- jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä: sildenafiilisitraatti, tadalafiili, vardenafiili, rasitusrintakipuun tai sydänkipuihin käytettävät lääkkeet kuten glyseryylitrinitraatti (GTN), isosorbididinitraatti, amyyli- tai butyylinitriitti, korkeaan verenpaineeseen tai masennukseen käytettävät lääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet), asetyylikysteiini, tai alteplaasi

Ole erityisen varovainen Rectogesic-valmisteen suhteen
- jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus

- jos saat hepariinia, verta on seurattava huolella, sillä hepariiniannostusta voidaan joutua muuttamaan. Keskustele lääkärisi kanssa ennen Rectogesic-hoidon lopettamista.
- jos sinulla on myös peräpukamia ja verenvuotoa esiintyy enemmän kuin tavallisesti, Rectogesic-hoito on lopetettava ja asiasta on keskusteltava lääkärin kanssa.
- jos sinulla ilmenee voimakkaita päänsärkyjä Rectogesic-valmisteen käytön yhteydessä, kerro siitä lääkärillesi. Lääkärisi päättää, onko Rectogesic-annostusta muutettava tai sen käyttö lopetettava kokonaan.

Rectogesic saattaa alentaa verenpainetta. Nouse hitaasti ylös makuu- tai istuma-asennosta, koska muuten sinua saattaa pyörryttää. Verenpaineen lasku on todennäköisempää silloin, jos käytät alkoholia Rectogesic-hoidon aikana.


RECTOGESIC ei sovi lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille, sillä sen vaikutuksia tässä ikäryhmässä ei ole tutkittu.

Rectogesic-valmisteen käyttö samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Seuraavat lääkkeet voivat voimistaa Rectogesic-valmisteen verenpainetta alentavaa vaikutusta

- masennuslääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet)
- erektiohäiriölääkkeet (miesten impotenssi) (sildenafiilisitraatti, tadalafiili, vardenafiili)
- korkeaa verenpainetta alentavat lääkkeet
- diureetit (nesteenpoistolääkkeet)
- yleisesti käytetyt rauhoittavat lääkkeet
- sydänsairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet (isosorbididinitraatti, amyyli- tai butyylinitriitti)

Muut lääkkeet

- Asetyylikysteiini voi voimistaa Rectogesic-valmisteen vaikutusta verenvirtaukseen.
- Hepariinin (jota käytetään veren hyytymisen säätelyyn) vaikutus voi heikentyä käytettäessä samanaikaisesti Rectogesic-valmistetta.
- Alteplaasin (jota käytetään sydänvaivojen hoitoon) vaikutus voi heikentyä käytettäessä samanaikaisesti Rectogesic-valmistetta.

- Rectogesic-valmisteen käyttö yhdessä migreenin hoitoon käytettävän dihydroergotamiinin kanssa voi lisätä dihydroergotamiinin tehoa ja johtaa sepelvatimoiden supistumiseen (sydämen verisuonten supistuminen, josta seuraa verenvirtauksen hidastuminen).

- Asetyylisalisyylihappo ja ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet voivat heikentää Rectogesic-valmisteen terapeuttista tehoa.

Rectogesic-valmisteen käyttö ruuan ja juoman kanssa
Ole varovainen alkoholin käytön suhteen, sillä se saattaa voimistaa valmisteen vaikutusta.

Raskaus ja imetys
Rectogesic-valmistetta ei tule käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rectogesic 4 mg/g rektaalivoiteen vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. Jos tunnet huimausta, olet väsynyt tai näkösi on sumentunut aloittaessasi voiteen käytön, älä aja autolla tai käytä koneita, ennen kuin nämä vaikutukset ovat kadonneet.

Tärkeitä tieoja Rectogesic-valmisteen sisältämistä aineista

Valmiste sisältää lanoliinia (lampaanvillarasvaa), joka voi aiheuttaa ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa). Valmiste sisältää myös propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

3. MITEN RECTOGESIC-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Antotapa

Rectogesic 4 mg/g rektaalivoidetta käytetään peräsuoleen.

Rectogesic -valmistetta tulee käyttää juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, mikäli olet epävarma. Tavanomainen annos on noin 375 mg voidetta (noin 1,5 mg glyseryylitrinitraattia), joka levitetään peräaukkokanavaan 12 tunnin välein.

Voit käyttää sormessasi kelmua tai sormisuojusta, kun levität voidetta. Sormisuojia saa apteekista ja kirurgisten tarvikkeiden jälleenmyyjiltä ja kelmua saa päivittäistavarakaupasta. Aseta suojaamasi sormi ulkopakkauksessa olevan 2,5 cm:n annosteluviivan viereen ja purista tuubista varovasti viivan pituinen määrä voidetta sormenpäähän. Vie voide sormella varovasti peräaukkokanavaan. Sormea on työnnettävä peräaukkoon ensimmäiseen niveleen saakka (noin 1 cm:n syvyyteen).

Käytä voidetta 12 tunnin välein lääkärin ohjeiden mukaan. Älä ylitä määrättyä annostusta. Pese kädet käytön jälkeen ja hävitä käytetty sormisuojus tai kelmu (ei huuhtomalla WC-altaaseen).

Hoitoa voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes kipu häviää, mutta kuitenkin korkeintaan kahdeksan viikon ajan. Jos peräaukon kipu ei vähene Rectogesic-hoidon avulla, ota yhteys lääkäriisi, jotta muut syyt voidaan sulkea pois.

Jos käytät Rectogesic-valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt voidetta enemmän kuin sinun pitäisi, saatat tuntea huimausta ja pyörrytystä. Sinulla voi myös olla nopea sydämensyke tai sydämentykytystä. Jos tunnet näitä oireita, pyyhi kaikki ylimääräinen voide pois ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Jos unohdat käyttää Rectogesic-valmistetta
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Käytä seuraava annos normaalina ajankohtana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Rectogesic-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista:

Hyvin yleinen (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä)
- Päänsäryt, jotka voivat olla voimakkaita. Jos voiteen haittavaikutuksena ilmenee päänsärkyä, pyyhi voide pois. Jos päänsäryt ovat epämiellyttäviä, kysy lääkäriltäsi, onko sinun lopetettava lääkkeen käyttäminen.

Yleinen (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla sadasta, mutta harvemmalla kuin yhdellä kymmenestä)
- Huimaus, heikotus seisoessa, pyörrytys, sumentunut näkö ja väsymys
- Pahoinvointi

Harvinainen (esiintyy useammalla kuin yhdellä potilaalla tuhannesta, mutta harvemmalla kuin yhdellä sadasta)
- Ripuli, peräaukon vaivat, oksentelu, peräsuolen verenvuoto, peräsuolen häiriöt.
- Allergiset ihoreaktiot (voivat olla vakavia)
- Anafylaktinen reaktio (allerginen reaktio, mahdollisesti kuolemaan johtava, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista, hengitysvaikeuksia, hengästymistä tai tajunnan menetys). Jos sinulla ilmenee jokin edellä mainituista oireista, lopeta valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Peräaukkokanavan kutina tai polte
- Nopea sydämensyke tai sydämentykytys
- Rintakipu
- Kuumat aallot
- Methemoglobinemia (hapen kuljetukseen osallistumattoman verenpunan esiintyminen veressä, joka johtaa veren happipitoisuuden pienenemiseen).

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. RECTOGESIC-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä Rectogesic-valmistetta etikettiin ja ulkopakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

- Säilytä alle 25°C
- Ei saa jäätyä.
- Pidä voidetuubi tiiviisti suljettuna.

Käytä avattu valmiste 8 viikon kuluessa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Rectogesic sisältää


Vaikuttava aine on glyseryylitrinitraatti. Yksi gramma rektaalivoidetta sisältää 40 mg glyseryylitrinitraattia propyleeniglykolissa, joka vastaa 4 mg glyseryylitrinitraattia. Tyypillinen 375 mg:n Rectogesic-annos sisältää noin 1,5 mg glyseryylitrinitraattia.

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat: propyleeniglykoli, lanoliini, sorbitaaniseskvioleaatti, kiinteä parafiini ja valkovaseliini.

Rectogesic -valmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Rectogesic on luonnonvalkoinen, tasainen ja läpikuultamaton rektaalivoide, joka on pakattu 30 gramman alumiinituubeihin.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija: ProStrakan Limited, Galabank Business Park, Galashiels TD1 1QH, Iso-Britannia
Puh: +44 (0) 1896 664000
Faksi: +44 (0) 1896 664001

ProStrakan AB, Geijersgatan 2, 216 18 Malmö, Ruotsi
Puh: +46 40 154570
Faksi: +46 70 39 68 708

Valmistaja: Penn Pharmaceutical Services Limited, Units 23&24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent NP22 3AA, Iso-Britannia

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi: 11.04.2007

Yrityksen yhteystiedot:

ProStrakan AB
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Sverige

puh. +46 8 50 90 74 10

infofi@prostrakan.com

www.prostrakan.se