SELECTOL® 200 mg ja 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,3 mt, 11.03.2014 02:56:04)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

SELECTOL® 200 mg- ja 400 mg -kalvopäällysteiset tabletit

Seliprololihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä selosteessa kerrotaan
1. Mitä Selectol on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Selectol-tablettien käyttöä
3. Miten Selectol-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Selectol-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ SELECTOL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Selectol on ns. beetareseptorien toimintaa estävä lääke. Se kuuluu lääkeryhmään, jota kutsutaan beetasalpaajiksi. Selectol-lääkitys vähentää stressihormonien vaikutusta beeta1-reseptoreihin, joita sijaitsee sydämessä ja verisuonissa, mutta myös eräissä muissa elimissä, kuten munuaisissa ja aivoissa. Tämä ominaisuus on suotuisa hoidettaessa kohonnutta verenpainetta ja sepelvaltimotautia.

Lisäksi Selectol laajentaa verisuonia, mikä vähentää verisuonten ääreisvastusta ja sydämen kuormitusta.

Selectol-tabletteja käytetään kohonneen verenpaineen ja sepelvaltimotaudin hoitoon.


2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN SELECTOL-TABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Selectol-tabletteja
- jos olet yliherkkä seliprololille tai jollekin muulle valmisteen aineosalle. Kerro siksi lääkärillesi, jos jokin lääke on aiheuttanut sinulle epätavallisia reaktioita.
- jos sinulla on sydämen johtumishäiriö tai hoitamaton sydämen vajaatoiminta. Kerro siis lääkärillesi muista sairauksistasi, erityisesti jos ne koskevat sydäntä, verenkiertoa, keuhkoja, maksaa tai munuaisia.

Älä ylitä lääkärisi määräämää Selectol-annostusta.

Ole erityisen varovainen Selectol-tablettien käytön suhteen
- jos joudut nukutetuksi leikkauksen yhteydessä tai hammaslääkärissä; kerro lääkärillesi, että käytät Selectol-valmistetta.

Yhtäkkistä Selectol-lääkityksen lopettamista pitäisi välttää. Jos lääkityksen lopettaminen on tarpeen, neuvottele lääkityksen asteittaisesta lopettamisesta lääkärisi kanssa.

Raskaus
Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.

Imettäminen
Lääkettä ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Selectol-valmisteen ei pitäisi vaikuttaa haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.
Älä kuitenkaan hoidon aloitusvaiheessa aja autoa tai käytä koneita, ennen kuin on selvää, miten Selectol vaikuttaa sinuun.

Muiden lääkkeiden käyttö
Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.
Selectol voimistaa muiden verenpainelääkkeiden vaikutusta ja rytmihäiriölääkkeiden sydämen toimintaan kohdistuvia vaikutuksia.

3. MITEN SELECTOL-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Käytä Selectol-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, jos olet epävarma.
Lääkäri määrää juuri sinulle sopivan annoksen.
Selectol-tabletit otetaan veden kera (juomalasillinen vettä). Tabletit tulisi ottaa aina samaan vuorokaudenaikaan ja vähintään puoli tuntia ennen ruokailua tai kaksi tuntia sen jälkeen.

Tavallisin Selectol-annos aikuisille on 200 mg kerran päivässä. Tarvittaessa annos kaksinkertaistetaan. Lääkärisi määrittää sinulle tarvittaessa yksilöllisen annoksen tai lisää lääkitykseen toisen verenpainetta alentavan lääkkeen tai sepelvaltimotautilääkkeen.

Lääkettä ei suositella lapsille.

Jos sinusta tuntuu, että Selectol-tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Selectol-tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren annoksen, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 4711).
Todennäköisiä yliannostuksen oireita ovat huimaus tai pyörrytyksen tunne, jotka johtuvat liiallisesta verenpaineen laskusta, sekä sydämen harvalyöntisyys.

Jos unohdat ottaa Selectol-tabletit
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan määrätty lääkeannos ajallaan.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Selectol-tabletit voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät niitä kuitenkaan saa.

Selectol-tablettien käytön aikana voi esiintyä väsymystä, huimausta, masennusta, päänsärkyä ja pahoinvointia. Hoidon alussa voi esiintyä käsien vapinaa. Jos silmiäsi kirvelee tai ne kuivuvat tai sinulla on iho-oireita, neuvottele lääkärin kanssa annoksen pienentämisestä tai Selectol-lääkityksen lopettamisesta.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. SELECTOL-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä tabletit huoneenlämmössä (15–25 °C) alkuperäispakkauksessaan.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Valmistetta ei tule käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen eikä silloin, kun siinä on silmin havaittavia muutoksia.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Selectol sisältää?
- Yksi 200 mg:n Selectol-tabletti sisältää vaikuttavana aineena 200 mg seliprololihydrokloridia ja yksi 400 mg:n Selectol-tabletti 400 mg seliprololihydrokloridia.
- Tableteissa on lisäksi apuaineina mannitolia, mikrokiteistä selluloosaa, kroskarmelloosinatriumia ja magnesiumstearaattia. Tablettien päällysteeseen on käytetty hypromelloosia, titaanidioksidia (E 171) makrogoli 400:aa ja makrogoli 6000:a.

Lääkevalmisteen kuvaus
- 200 mg:n Selectol-tabletit ovat valkoisia, päällystettyjä, kaksoiskuperia ja sydämen muotoisia tabletteja, joissa on jakouurre, numero 200 ja stanssattu Selectol-logo.
- 400 mg:n Selectol-tabletit ovat valkoisia, päällystettyjä, kaksoiskuperia ja sydämen muotoisia tabletteja, joissa on numero 400 ja stanssattu Selectol-logo.

Myyntiluvan haltija
Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Christiaens, Gentsesteenweg 615, 1080 Bryssel, Belgia


Pakkausseloste on tarkistettu 4.12.2012.


Yrityksen yhteystiedot:

Oy Leiras Takeda Pharmaceuticals Ab
Paciuksenkatu 21, PL 1406
00101 Helsinki

puh. 020 746 5000
faksi 020 746 5091

etunimi.sukunimi@takeda.com

www.leiras.fi