KLOTRIPTYL tabletti, kalvopäällysteinen 10,8/10 mg, KLOTRIPTYL MITE tabletti, kalvopäällysteinen 12,5/5 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,6 mt, 17.06.2015 20:14:50)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Klotriptyl tabletti, kalvopäällysteinen
Klotriptyl mite tabletti, kalvopäällysteinen
Amitriptyliini, klooridiatsepoksidi

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

-Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä Klotriptyl on ja mihin sitä käytetään

2. Ennen kuin käytät Klotriptyliä

3. Miten Klotriptyliä käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Klotriptylin säilyttäminen

6. Muuta tietoa

MITÄ KLOTRIPTYL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Klotriptyl-valmisteet sisältävät kahta vaikuttavaa ainetta, amitriptyliiniä ja klooridiatsepoksidia.

Amitriptyliini kuuluu ns. trisyklisiin masennuslääkkeisiin. Se kohottaa masentunutta mielialaa, mutta ei vaikuta normaaliin mielialaan. Sillä on myös keskittymis- ja aloitekykyä parantava vaikutus. Pieninä annoksina amitriptyliiniä voidaan käyttää kipukynnyksen nostamiseen.

Klooridiatsepoksidin vaikutukset kohdistuvat keskushermostoon. Pienet annokset vähentävät tuskaisuutta; suuremmilla annoksilla saadaan aikaan rauhoittava, lihaksia rentouttava ja unettava vaikutus.

Klotriptyl-valmisteita käytetään lievien masennustilojen ja unettomuuden hoitoon.

Lääkäri voi määrätä Klotriptyl-valmisteita myös muun sairauden hoitoon.

ENNEN KUIN KÄYTÄT KLOTRIPTYLIÄ

Älä käytä Klotriptyliä, jos:

· olet yliherkkä amitriptyliinille, klooridiatsepoksidille tai valmisteiden jollekin muulle aineelle

· sinulla on myasthenia gravis (lihasheikkous)

· sinulla on feokromosytooma (adrenaliinia tuottava lisämunuaisen kasvain)

· sinulla on vaikea uniapnea (pitkittyneitä unen aikaisia hengityskatkoksia)

· sinulla on vaikea hengityksen vajaatoiminta

· sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta

· sinulla on äskettäin ollut sydäninfarkti

· sinulla on haarakatkos (sydämen johtumishäiriö)

· sinulla on hoitamaton silmänpainetauti (viherkaihi eli glaukooma)

· käytät samanaikaisesti ns. monoamiinioksidaasin estäjiin kuuluvia lääkkeitä.

Klotriptyliä ei saa käyttää alkoholin, unilääkkeiden tai vahvojen kipulääkkeiden (esim. morfiini) aiheuttamissa myrkytyksissä.

Klotriptyl-valmisteita ei saa antaa lapsille eikä alle 18-vuotiaille nuorille.

Ole erityisen varovainen Klotriptylin suhteen, jos:

· sairastat sydämen vajaatoimintaa, rytmihäiriöitä tai johtumishäiriöitä

· sairastat diabetesta (sokeritautia)

· sairastat epilepsiaa

· sairastat maksan, munuaisten tai keuhkojen vajaatoimintaa

· sairastat uniapneaa

· sairastat Parkinsonin tautia

· sairastat porfyriaa (harvinainen aineenvaihduntatauti)

· sairastat eturauhasen liikakasvua

· jokin muu bentsodiatsepiineihin tai trisyklisiin masennuslääkkeisiin kuuluva lääke ei ole

sopinut sinulle.

Kerro lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee tai on koskenut sinua.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Klotriptyl-valmisteiden vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti. Tällöin lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi tai annostusohjetta.

Klooridiatsepoksidi ja amitriptyliini voimistavat alkoholin, rauhoittavien lääkkeiden, masennus-, ahdistus-, psykoosi- ja unilääkkeiden sekä väsyttävien antihistamiinien (allergialääkkeitä) keskushermostoa lamaavaa vaikutusta.

Lisäksi amitriptyliinilla on haitallisia yhteisvaikutuksia eräiden verenpaine- ja rytmihäiriölääkkeiden, monoamiinioksidaasin estäjien (masennuslääkkeitä), levodopan, karbamatsepiinin ja valproaatin (epilepsialääkkeitä), simetidiinin ja omepratsolin (mahalääkkeitä), dekstropropoksifeenin ja tramadolin (kipulääkkeitä), QT-aikaa pidentävien (esim. tietyt rytmihäiriölääkkeet, makrolidiantibiootit ja antipsykootit) ja elektrolyyttihäiriöitä aiheuttavien (esim. diureetit) lääkkeiden, flukonatsolin ja terbinafiinin (sienilääkkeitä), disulfiraamin (Antabus) sekä varfariinin (verenohennuslääke), tyroksiinin (kilpirauhashormoni), kalsiumsalpaajien ja mäkikuisman kanssa.

Tupakointi voi heikentää Klotriptyl-valmisteiden tehoa.

Muista mainita Klotriptyl-valmisteen käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Klotriptylin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Alkoholin käyttöä ei suositella Klotriptyl-hoidon aikana.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Klotriptyl-valmisteita ei suositella käytettäväksi raskauden aikana. Käyttö imetyksen aikana ei ole myöskään suotavaa. Amitriptyliini ja klooridiatsepoksidi läpäisevät istukan ja erittyvät maitoon.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Rauhoittavan ja väsyttävän vaikutuksensa vuoksi Klotriptyl voi varsinkin hoidon alussa heikentää suorituskykyä. Autolla ajoa ja koneiden käyttöä tulee välttää, kunnes tiedät, miten tämä lääke vaikuttaa juuri sinuun.

Tärkeää tietoa Klotriptylin sisältämistä aineista

Klotriptyl ja Klotriptyl mite -tabletit sisältävät laktoosia (Klotriptyl: 88,4 mg/tabletti; Klotriptyl mite: 28,5 mg/tabletti). Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

MITEN KLOTRIPTYLIÄ KÄYTETÄÄN

Ota Klotriptyliä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, mikäli olet epävarma. Tavanomainen annos on 1 - 3 tablettia vuorokaudessa. Annosta voidaan suurentaa vasteesta riippuen 6 - 8 tablettiin vuorokaudessa.

Tabletit pitää ottaa riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä).

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Tärkeää

Klotriptyl-lääkityksen aikana on tärkeää huolehtia suuhygieniasta erityisen hyvin, koska amitriptyliini vähentää syljen eritystä, karieksen (hammasmädän) riski lisääntyy. Suuta voi kostuttaa vedellä tai esim. nauttia ksylitolituotteita. Tarkistuta hampaasi säännöllisesti.

Klotriptyl voi aiheuttaa silmien kuivumista, mikä voi olla haitallista piilolinssien käytön yhteydessä.

Jos otat enemmän Klotriptyliä kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 - 471 977), jos otat tai joku muu ottaa liian suuren annoksen lääkettä.

Jos unohdat ottaa Klotriptyliä

Ota unohtunut annos niin pian kuin mahdollista. Jos seuraavan annoksen ajankohta on lähellä, jätä unohtunut annos ottamatta. Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta tai kahta annosta peräkkäin.

Varmista ennen lomalle tai matkalle lähtöä, että sinulla on lääkettä tarpeeksi.

Jos lopetat Klotriptylin käytön

Jos haluat lopettaa lääkityksen, neuvottele siitä lääkärisi kanssa. Hoitoa ei saa lopettaa äkillisesti, vaan annosta on pienennettävä vähitellen vieroitusoireiden ehkäisemiseksi.

MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Klotriptyl voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleisimpiä Klotriptyl-hoidon haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, lihaskoordinaation heikkeneminen, väsymys, näköhäiriöt, sykkeen nousu, verenpaineen nopea lasku ylösnoustessa, suun kuivuminen, ummetus ja lihasheikkous.

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat ruokahalun lisääntyminen ja painonnousu, verensokerin muutokset, masentuneisuus, sekavuus, mania, käyttäytymishäiriöt, kouristukset, silmänpainetaudin puhkeaminen tai paheneminen, tinnitus, sydämen rytmi- ja johtumishäiriöt, verenpaineen nousu, huimaus, hapan maku suussa, suutulehdus, oksentelu, pahoinvointi, keltaisuus, hepatiitti, ihottuma, valoyliherkkyys, virtsaumpi, virtsankarkailu sekä sukupuolisen halun ja kyvyn muutokset.

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat muutokset verenkuvassa, ruokahaluttomuus ja painon lasku, hikoilu, korkea ruumiinlämpö, muistihäiriöt, päänsärky, tokkuraisuus, kiihtyneisyys, vapina ja suolitukos.

Klotriptyl-hoidon äkillinen keskeyttäminen voi johtaa klooridiatsepoksidin vieroitusoireisiin, kuten ahdistuneisuuteen, unettomuuteen ja kouristuksiin.

Amitriptyliini voi suurina annoksina altistaa rytmihäiriöille.

Potilailla, jotka käyttävät trisyklisiä masennuslääkkeitä, kuten Klotriptyl ja Klotriptyl mite, on havaittu olevan suurentunut riski luunmurtumiin.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä selosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

KLOTRIPTYLIN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä huoneenlämmössä (15 - 25 °C).

Klotriptyl-tablettien lasipurkissa on silikageeliä sisältävä kuivausainekapseli suojaamassa tabletteja kosteudelta. Älä poista sitä. Kuivausainekapselia ei saa niellä.

Klotriptyl: Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa valmisteen suojaamiseksi valolta ja kosteudelta.

Klotriptyl mite: Säilytä huoneenlämmössä (15-25 oC).

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

MUUTA TIETOA

Mitä Klotriptyl sisältää

Klotriptyl-tabletti:

- Vaikuttavat aineet ovat amitriptyliini ja klooridiatsepoksidi. Yksi tabletti sisältää 12,5 mg amitriptyliinihydrokloridia vastaten 10,8 mg amitriptyliiniä, ja 10 mg klooridiatsepoksidia.

- Tablettiytimen apuaineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, mikrokiteinen selluloosa, magnesiumstearaatti ja liivate.

- Tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi, makrogoli 300, kinoliinikeltainen (E 104) ja patenttisininen (E 131).

Klotriptyl mite -tabletti:

- Vaikuttavat aineet ovat amitriptyliini ja klooridiatsepoksidi. Yksi tabletti sisältää 14,15 mg amitriptyliinihydrokloridia vastaten 12,5 mg amitriptyliiniä, ja 5 mg klooridiatsepoksidia.

- Tablettiytimen apuaineet ovat maissitärkkelys, laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu tärkkelys, povidoni, krospovidoni, mikrokiteinen selluloosa ja magnesiumstearaatti.

- Tabletin kalvopäällysteen apuaineet ovat hypromelloosi ja makrogoli 300.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Klotriptyl: Vihreä, kupera, kalvopäällysteinen tabletti.

Klotriptyl mite: Valkoinen tai melkein valkoinen, pyöreä, kupera, kalvopäällysteinen, jakouurteellinen tabletti. Tabletti voidaan puolittaa.

Myyntiluvan haltija

Orion Oyj
Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Orion Pharma

Tengströminkatu 8

20360 Turku

Pakkausseloste tarkistettu

3.5.2010

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi