KETORIN 50 mg kapseli, kova

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 10.03.2014 18:37:08)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Ketorin 50 mg ja 100 mg kapseli, kova
Ketoprofeeni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Ketorin on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin otat Ketorinia
 3. Miten Ketorinia otetaan
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Ketorinin säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ KETORIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Ketoprofeeni on tulehdusta, kipua ja kuumetta lievittävä tulehduskipulääke.

Käyttöaiheet

Nivelreuma, selkärankareuma ja muut vastaavanlaiset sidekudossairaudet. Nivelrikko. Kihti. Tapaturmien jälkeiset, leikkausten jälkeiset tai sidekudossairauksiin liittyvät tulehdus- ja turvotusreaktiot sekä kiputilat. Migreeni. Kuukautiskivut. Kuumeen oireenmukainen hoito.

2. ENNEN KUIN OTAT KETORINIA

Älä ota Ketorinia

 • jos olet allerginen (yliherkkä) ketoprofeenille, asetyylisalisyylihapolle, muille tulehduskipulääkkeille tai Ketorinin jollekin muulle aineelle
 • jos sairastat aktiivista mahan tai pohjukaissuolen haavaumaa tai sinulla on jokin muu ruoansulatuskanavan verenvuodoille altistava sairaus
 • jos sinulla on aiemmin ollut mahan tai pohjukaissuolen haavauma, joka on uusiutunut kerran tai useammin
 • jos sinulla on aiemmin ilmennyt ruoansulatuskanavan puhkeama tai verenvuotoa (esim. mustia tai verisiä ulosteita, verioksennuksia, anemiaa) tulehduskipulääkkeiden käytön yhteydessä
 • jos lääkäri on kertonut, että sinulla on alttius ruoansulatuskanavan verenvuodoille
 • jos sairastat verihiutaleiden vähäisyyttä tai niiden toiminnan häiriötä, joita ketoprofeeni voi edelleen pahentaa
 • jos sairastat veren hyytymistä heikentävää sairautta (esim. hemofiliat tai von Willebrandtin tauti) tai käytät veren hyytymistä tai veritulppien muodostumista estävää lääkitystä (esim. varfariinia)
 • jos sairastat vaikeaa sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa
 • jos olet viimeisellä raskauskolmanneksella
 • jos ketoprofeeni, asetyylisalisyyhappo tai muu tulehduskipulääke on aiheuttanut sinulle keuhkoputkien seinämän sileiden lihassyiden kouristusta, astmaa, nuhaa, nokkosihottumaa tai allergiaa.

Ole erityisen varovainen Ketorinin suhteen

Neuvottele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä

 • jos sairastat maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, verenpainetautia tai sydämen vajaatoimintaa, sillä ketoprofeeni voi heikentää munuaistoimintaa, aiheuttaa turvotusten lisääntymistä ja sydämen vajaatoiminnan pahenemista
 • jos käytät veren kaliumpitoisuutta kohottavia verenpainelääkkeitä, kuten ACE:n estäjiä, angiotensiinireseptorin salpaajia, beetasalpaajia tai kaliumia säästäviä nesteenpoistolääkkeitä, sillä ketoprofeeni voi kohottaa kaliumpitoisuutta edelleen
 • jos sairastat sepelvaltimotautia
 • jos sinulla on aivojen tai raajojen verenkiertohäiriöitä
 • jos olet aiemmin saanut ruoansulatuskanavaan kohdistuneita haittavaikutuksia tulehduskipulääkkeistä (esim. närästys, ylävatsakivut), sillä ketoprofeeni voi aiheuttaa tai pahentaa näitä haittavaikutuksia
 • jos sairastat astmaa, johon liittyvät krooninen nuha, sivuontelotulehdus ja/tai nenän polypit
 • jos sinulla on jokin ruoansulatuskanavan sairaus, kuten haavainen paksusuolen tulehdus (Colitis ulcerosa) tai Crohnin tauti
 • jos käytät säännöllisesti kortisonivalmisteita, jotka otetaan suun kautta tai annetaan lihakseen tai laskimoon, sillä ne voivat lisätä ketoprofeenin ruoansulatuskanavaan kohdistuvien haittavaikutusten riskiä
 • jos sinulla esiintyy näköhäiriöitä, kuten näön sumentumista, hoito on keskeytettävä.

Tulehduskipulääkkeiden, kuten Ketorinin, käyttöön voi liittyä hieman suurentunut sydäninfarktin tai aivohalvauksen riski. Kaikki riskit ovat suurempia käytettäessä suurta lääkeannosta ja pitkään käytettäessä. Älä ylitä suositeltua hoidon kestoa.

Jos sinulla on sydänsairaus tai aiemmin sairastettu aivohalvaus, tai jos sinulla on näille sairauksille altistavia riskitekijöitä (esim. sinulla on korkea verenpaine, sokeritauti eli diabetes, korkea veren kolesteroli tai jos tupakoit), sinun tulee keskustella hoidostasi lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille kaikista käytössäsi olevista lääkkeistä. Tämä koskee sekä reseptilääkkeitä että ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita ja luontaistuotteita. Muista myös mainita, jos olet äskettäin käyttänyt jotain lääkettä.

Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti Ketorinin kanssa – vain haitat lisääntyvät, ei teho.

Ketorinin käyttöön eräiden lääkkeiden kanssa saattaa liittyä lisääntynyt haittavaikutusten riski.

Tällaisia lääkeaineita ovat:

 • muut tulehduskipulääkkeet ja suuret salisylaattiannokset
 • probenesidi (kihdin hoidossa käytettävä lääke)
 • veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini, hepariini), riski verenvuotoihin lisääntyy. Yhteiskäyttöä tulee välttää.
 • veritulppien estoon käytettävät lääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo, klopidogreeli, tiklopidiini) – lisääntynyt riski ruoansulatuskanavan verenvuotoihin. Jos käytät pientä päivittäistä asetyylisalisyylihappoannosta (esim. 100 mg) veritulppien estoon, se on otettava ainakin tuntia ennen Ketorinin ottamista.
 • verenvuotoa estävät lääkkeet (pentoksifylliini, trombolyytti)
 • tietyt masennuslääkkeet (esim. sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini, litium), jotka kuuluvat ns. serotoniinin takaisinoton estäjiin eli SSRI-lääkkeisiin
 • digoksiini (potilailla, jotka sairastavat munuaisten vajaatoimintaa)
 • metotreksaatti (älä käytä Ketorinia niinä päivinä, joina otat metotreksaattia)
 • hylkimisenestolääkkeet (esim. takrolimuusi tai siklosporiini)
 • kortisonivalmisteet (joita käytetään säännöllisesti suun kautta tai lihakseen tai laskimoon antaen)
 • veren kaliumpitoisuutta kohottavat verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat, beetasalpaajat, kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet, muut nesteenpoistolääkkeet)
 • diabeteslääkkeet.

Ketorinin käyttö ruuan ja juoman kanssa

Tupakointi ja alkoholin käyttö voivat lisätä ketoprofeenin ruoansulatuskanavaan kohdistuvien haittavaikutusten ilmaantumista.

Ruokailu ei vaikuta ketoprofeenin imeytymiseen, joten lääke voidaan ottaa ruokailun yhteydessä tai erikseen. Ruoansulatuskanavan ärsytyksen vähentämiseksi lääke suositellaan ottamaan aterian yhteydessä tai sen jälkeen.

Raskaus ja imetys

Ketoprofeenin käyttö voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Kerro lääkärille, jos olet raskaana, suunnittelet raskautta tai sinulla on vaikeuksia tulla raskaaksi. Älä imetä, kun käytät tätä lääkettä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ketorin saattaa heikentää ajokykyä ja kykyä käyttää koneita. Ketorin saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta tai kouristuksia.

Tärkeää tietoa Ketorinin sisältämistä aineista

Ketorin 100 mg kapseli sisältää laktoosia 43 mg. Jos lääkäri on kertonut, etteivät jotkut sokerit sovi sinulle, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN KETORINIA OTETAAN

Ota Ketorinia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Annostusta ei pidä muuttaa omatoimisesti.

Lääkkeen vaikutus pysyy tasaisena, kun sen ottaa aina samaan aikaan vuorokaudesta. Tällä tavalla lääkkeen myös muistaa ottaa parhaiten.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Jos otat enemmän Ketorinia kuin sinun pitäisi

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977), jos otat tai joku muu, esim. lapsi ottaa vahingossa liian suuren annoksen lääkettä. Ensiapuna voidaan antaa lääkehiiltä, joka vähentää ketoprofeenin imeytymistä.

Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Ketorin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 10:stä):

 • ruoansulatushäiriö, ylävatsavaivat, pahoinvointi, vatsakipu, oksentelu.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 100:sta):

 • päänsärky, migreenin paheneminen, huimaus, heikotus, uneliaisuus, muistihäiriöt
 • ummetus, ilmavaivat, mahatulehdus, ripuli
 • punoitus, ihottuma, kutina
 • munuaistoiminnan heikkeneminen, tiheä virtsaaminen, vaikeutunut virtsaaminen.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalla kuin yhdellä 1 000:sta):

 • vuotoanemia, ihon punatäpläisyys (purpura), punasolujen hajoaminen
  unettomuus, hermostuneisuus, kiihtyneisyys, keskittymisvaikeudet
 • tuntoharhat, näköhäiriöt, sidekalvotulehdus, silmäkipu, verkkokalvon verenvuodot
 • korvien soiminen, kuulonalenama
 • sydämentykytys, tiheälöyntisyys, rintakipu
 • astma
 • suun kuivuminen, suutulehdus, kielikipu, ienkipu, lisääntynyt syljeneritys, ruokahalun muutokset, verta ulosteessa, mahahaava, pohjukaissuolihaava
 • maksatulehdus, haimatulehdus, maksaentsyymiarvojen suureneminen, seerumin bilirubiiniarvon suureneminen (maksasairauden takia)
 • verivirtsaisuus, nefroottinen oireyhtymä, välivuoto
 • turvotus, väsymys, paikallinen limakalvoärsytys
 • painon nousu.

Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon:

 • verihiutaleniukkuus, jyväsolukato, luuydinlama
 • hengenvaaralliset allergiset reaktiot (mukaan lukien shokki)
 • mielialan vaihtelut
 • kouristukset, makuhäiriöt
 • sydämen vajaatoiminta
 • verenpaineen nousu, verenpaineen liiallinen aleneminen, verisuonien laajeneminen, turvotusten lisääntyminen
 • keuhkoputkien seinämien sileiden lihassyiden kouristus, nuha
 • paksusuolitulehdus tai Crohnin taudin paheneminen, ruoansulatuskanavan verenvuoto ja puhkeama
 • nokkosrokko, paikallinen ihoturvotus, valoyliherkkyys, hiustenlähtö, Stevens-Johnsonin oireyhtymä, Lyellin oireyhtymä
 • akuutti munuaisten vajaatoiminta, tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus, nefriittinen oireyhtymä, poikkeavat munuaisten toimintakokeiden tulokset.

Lopeta Ketorinin käyttö ja otavälittömästi yhteys lääkäriin tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • pyörrytystä, huimausta, sydämentykytystä, tiheälyöntisyyttä tai turvotusten lisääntymistä
 • verioksentelua tai voimakasta vatsakipua
 • voimakasta ihottumaa, ihon ja limakalvojen turvotusta tai hengenahdistusta.

Ota yhteys lääkäriinniin pian kuin mahdollista, jos sinulla on seuraavia oireita:

 • mustelmataipumuksen lisääntymistä, veriulosteita, mustia ulosteita tai verivirtsaisuutta
 • virtsan määrän muuttumista (runsastuminen tai väheneminen)
 • lievempiä iho-oireita, kuten kutinaa, ihottumaa, keltaisuutta tai nokkosrokkoa.

Jos kokemasi haittavaikutus on vakava tai sitä ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

5. KETORININ SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Ketorin sisältää

Ketorin 50 mg kapseli

 • Vaikuttava aine on ketoprofeeni, jota on 50 mg yhdessä kapselissa.
 • Muut aineet ovat mannitoli, maissitärkkelys, liivate, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti ja magnesiumstearaatti.
 • Kapselikuoren apuaineet ovat liivate ja titaanidioksidi (E 171).

Ketorin 100 mg kapseli

 • Vaikuttava aine on ketoprofeeni, jota on 100 mg yhdessä kapselissa.
 • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti ja magnesiumstearaatti.
 • Kapselikuoren apuaineet ovat liivate, titaanidioksidi (E 171), kinoliinikeltainen (E 104) ja erytrosiini (E 127).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Ketorin 50 mg on valkoinen liivatekapseli, kova, koko 3, sisältö valkoinen tai lähes valkoinen jauhe tai palkkimainen jauhe.

Ketorin 100 mg on liivatekapseli, kova, koko 3, runko-osa valkoinen, yläosa vaaleanpunainen, sisällä valkoinen tai lähes valkoinen jauhe tai palkkimainen jauhe.

Pakkauskoot: Ketorin 50 mg 30 ja 100 kapselia; Ketorin 100 mg 15, 30 ja 100 kapselia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Orion Oyj
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Pharma
Orionintie
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu
26.4.2011

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi