NITROFUR-C tabletti, kalvopäällysteinen 75/750 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,7 mt, 20.06.2015 20:27:12)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

NITROFUR-C 75 mg -tabletti, kalvopäällysteinen

Nitrofurantoiini, askorbiinihappo (C-vitamiini)

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä selosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Nitrofur-C on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Nitrofur-C-valmisteen käyttöä
3. Miten Nitrofur-C-valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Nitrofur-C-valmisteen säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ NITROFUR-C ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Nitrofur-C on antibiootti.

Nitrofur-C on tarkoitettu virtsatietulehdusten hoitoon. Valmistetta käytetään lyhyenä kuurina (5–14 vrk) akuuttien tulehdusten hoitoon ja pitkänä estohoitona (useita kuukausia) toistuvien tulehdusten estämiseen. Valmiste sisältää nitrofurantoiinia, joka tehoaa hyvin useimpiin virtsatietulehduksia aiheuttaviin bakteereihin. Valmisteen sisältämä C-vitamiini lisää virtsan happamuutta, mikä parantaa nitrofurantoiinin tehoa.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN NITROFUR-C-VALMISTEEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Nitrofur-C-valmistetta, jos
- olet allerginen (yliherkkä) nitrofurantoiinille tai askorbiinihapolle tai Nitrofur-C-tablettien jollekin muulle aineelle
- sairastat munuaisten vajaatoimintaa
- sinulla on porfyria tai glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin (G6PD) puute (perinnöllisiä aineenvaihduntasairauksia)
- olet raskaana viikoilla 38–42, synnyttämässä tai synnytyksen käynnistyminen uhkaa
- potilas on alle 3 kuukauden ikäinen lapsi.

Ole erityisen varovainen Nitrofur-C-valmisteen suhteen
Nitrofur-C-valmisteen käytön aikana allergisten keuhkoreaktioiden riski on suurempi kuin tavallisesti. Keuhkoreaktio voi ilmetä jo muutamia tunteja lääkkeen oton jälkeen tai vasta pitkäaikaisen, useita kuukausia kestäneen käytön jälkeen. Lääkkeen aiheuttaman keuhkoreaktion oireita voivat olla hengenahdistus, yskä, kuume tai rintakipu. Jos havaitset Nitrofur-C-hoidon aikana edellä kuvattuja oireita, lopeta välittömästi lääkkeen käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Ole varovainen Nitrofur-C-valmisteen käytössä, jos sinulla on
- keuhkojen, maksan tai hermoston häiriöitä
- allergisia häiriöitä
- ääreishermotaudille altistavia tiloja (kuten anemia, diabetes, elektrolyyttien epätasapaino tai B-vitamiinin puutos)
- ollut munuaiskiviä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Raskaus ja imetys
Valmistetta voidaan käyttää raskauden aikana. Aivan raskauden lopussa (viikot 38–42) sen käyttöä tulee kuitenkin erikseen harkita, koska valmiste saattaa aiheuttaa vastasyntyneelle haittavaikutuksia. Nitrofurantoiinia erittyy äidinmaitoon hyvin pieniä määriä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Nitrofur-C 75 mg -tablettien sisältämistä aineista
Nitrofur-C 75 mg -tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. MITEN NITROFUR-C-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN?

Käytä Nitrofur-C-valmistetta juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Tavallisin annostus akuuttien tulehdusten hoidossa on aikuisille 75 mg kaksi kertaa vuorokaudessa. Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille normaali annostus on 3–5 mg/kg/vrk jaettuna 2–4 osa-annokseen.
Kroonisten tulehdusten hoidossa ja uusiutumisen estohoidossa tavallisin annostus aikuisille on 75 mg illalla. Yli 3 kuukauden ikäisille lapsille 1–2 mg/kg/vrk kerran vuorokaudessa iltaisin. Alle 3 kuukauden ikäisten lasten ei pidä käyttää valmistetta.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Nitrofur-C voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset: pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, ripuli, ihottuma
Melko harvinaiset: päänsärky, uneliaisuus, kiertohuimaus, heitehuimaus, silmävärve, virtsan värjäytyminen ruskeaksi tai keltaiseksi, hengitysvaikeudet, yskä
Harvinaiset: äkillinen keuhkoreaktio, maksatulehdus, maksavaurio, suurentuneet arvot maksan toimintakokeissa, ruokatorvitulehdus ja suolitukos
Hyvin harvinaiset: verisolumuutokset, yliherkkyysreaktiot, systeeminen lupus erythematosus (iho- ja sidekudossairaus), lääkekuume, ääreishermotauti, silmälihashalvaus, kasvohermohalvaus, tukkeava keuhkoputkitulehdus (bronkioliitti) ja siihen liittyvä keuhkokuume, keuhkojen sidekudostuminen, haimatulehdus, korvasylkirauhasen tulehdus, munuaistulehdus, kidevirtsaisuus, ohimenevä pälvikalju (alopesia)

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Yliannostus
Nitrofurantoiinille ei ole olemassa erityistä vastalääkettä, mutta nesteitä tulisi nauttia runsaasti, jotta lääkeaine poistuu virtsan mukana. Hyvin suuret askorbiinihappoannokset voivat aiheuttaa kiteiden muodostumista virtsaan, jos henkilöllä on taipumusta kidemuodostukseen. Yliannostuksen hoito on oireenmukaista. Sekä nitrofurantoiini että askorbiinihappo poistuvat dialyysissä.

5. NITROFUR-C-VALMISTEEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä valmiste huoneenlämmössä (+15–25 ºC).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Nitrofur-C-tabletteja, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa. Hävitä vanhentunut lääke pakkauksineen noudattaen omassa asuinkunnassasi voimassa olevia ohjeita.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Nitrofur-C sisältää?

- Vaikuttavat aineet ovat nitrofurantoiini ja askorbiinihappo eli C-vitamiini.
- Muut aineet ovat tabletin ytimessä kalsiumvetyfosfaattidihydraatti, laktoosimonohydraatti, glyseroli, liivate, mikrokiteinen selluloosa, natriumstearyylifumaraatti, formaldehydikaseiini ja tabletin päällysteessä hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, talkki, titaanidioksidi (E 171) ja keltainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Nitrofur-C 75 mg -tabletti on okranvärinen (kellertävän ruskea), kalvopäällysteinen, ovaali tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Tabletin teoreettinen massa on 1350 mg, halkaisija noin 9,1 mm, pituus noin 20,1 mm ja korkeus noin 7,4 mm.

Pakkauskoot: 10, 30 ja 100 tablettia

Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Tanska tai
Takeda GmbH, Production site Oranienburg, Lehnitzstr. 70-98, 16515 Oranienburg, Saksa tai Takeda Pharma AS, Jaama 55B, 63308 Põlva, Viro


Pakkausseloste on tarkistettu 1.12.2014.


Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro