PREDNISOLON tabletti 5 mg, 20 mg, 40 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (2,9 mt, 20.06.2015 04:54:40)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

PREDNISOLON 5 mg-, 20 mg- ja 40 mg -tabletit

Prednisoloni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan
1. Mitä Prednisolon on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Prednisolon-tablettien käyttöä
3. Miten Prednisolon-tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Prednisolon-tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ PREDNISOLON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Prednisolon on kortisonivalmiste (glukokortikoidi), joka lievittää allergian oireita ja vähentää tulehdusta (esim. reumaattista).

Prednisolon-tablettien käyttöaiheita ovat krooninen nivelreuma, systeemiset sidekudossairaudet, kuten LED, eräät vaskuliitit (verisuonten tulehdukset), sarkoidoosi, astma, vaikea haavainen paksusuolitulehdus, eräät verisairaudet (granulosytopenia, hemolyyttinen anemia, trombosytopenia), vaikeat allergiat, kasvaimet, eräät akuutit verisyöpätapaukset, lymfarauhasten epänormaali kasvu (lymfoomat), rintasyöpä ja eturauhassyöpä.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN PREDNISOLON-TABLETTIEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Prednisolon-tabletteja
- jos olet allerginen (yliherkkä) prednisolonille tai Prednisolon-tablettien jollekin muulle aineelle.

Kerro aina lääkärillesi ennen Prednisolon-hoidon aloittamista, jos sinulla on todettu jokin seuraavista: infektiosairaus, erityisesti tuberkuloosi tai virussairaus, maha- tai pohjukaissuolihaava, haavainen suolitulehdus, diabetes, kohonnut verenpaine, psyykkinen sairaus, sydämen vajaatoiminta, glaukooma, maksasairaus, lisäkilpirauhasen liikatoiminta, myasthenia gravis, tuore verisuonten välinen yhdysaukko (anastomoosi) tai luuston haurastuminen (osteoporoosi).

Ole erityisen varovainen Prednisolon-tablettien suhteen
Prednisolon-hoito on lopetettava vähitellen, koska elimistön oma hormonituotanto voi olla heikentynyt pitkäaikaisen hoidon jälkeen. Ota yhteys lääkäriin, jos sinulle tulee hoidon aikana jokin rasitustila, esim. kuume tai stressi, jolloin annosta voidaan joutua muuttamaan. Diabetespotilaiden insuliiniannostusta on tarkkailtava prednisolonihoidon yhteydessä. Eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita ei tulisi antaa potilaalle, joka käyttää suuria annoksia (yli 15 mg/vrk) prednisolonia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Kerro aina lääkärillesi muista lääkkeistäsi, koska Prednisolon-tablettien käyttö samanaikaisesti jonkin muun lääkkeen kanssa saattaa aiheuttaa odottamattomia yhteisvaikutuksia.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä. Prednisolon voi mahdollisesti vaikuttaa sikiön kehitykseen. Lääke erittyy äidinmaitoon, mutta se ei todennäköisesti vaikuta imetettävään lapseen. Jos olet raskaana tai imetät, kerro siitä aina lääkärillesi ennen Prednisolon-hoidon aloittamista.

Tärkeää tietoa Prednisolon-tablettien sisältämistä aineista
Prednisolon 5 mg -tabletit sisältävät laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen Prednisolon 5 mg -tablettien ottamista. Prednisolon 20 mg- ja 40 mg -tabletit eivät sisällä laktoosia.

3. MITEN PREDNISOLON-TABLETTEJA KÄYTETÄÄN?

Ota Prednisolon-tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Prednisolon on suun kautta otettava tabletti. Annostuksen määrää lääkärisi ja sinun tulee noudattaa annettuja annosohjeita. Hoito aloitetaan tavallisesti suurella annoksella, joka sitten pienennetään ylläpitoannokseksi, kun on saatu aikaan toivottu vaikutus. Tavallisesti koko vuorokausiannos suositellaan otettavaksi yhdellä kerralla aamuisin klo 7–9, jotta elimistön normaalin kortisonituotannon vuorokausirytmi häiriintyisi mahdollisimman vähän. Hoitoa lopetettaessa annosta yleensä pienennetään vähitellen. Hoitoa ei pidä lopettaa, ellei siitä ole ensin neuvoteltu lääkärin kanssa.

Jos otat Prednisolon-tabletteja enemmän kuin sinun pitäisi
Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 4711), jos olet ottanut yliannostuksen Prednisolon-tabletteja.

Jos unohdat ottaa Prednisolon-tabletteja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Prednisolon voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset riippuvat yleensä annoksesta ja hoitoajan pituudesta.
Tavallisimmat: Tavanomaisia annoksia käytettäessä voi esiintyä turvotusta (edeemaa), jota voit välttää syömällä vähäsuolaista ruokaa. Elimistön kaliumin määrä voi vähentyä epätavallisen alhaiseksi (hypokalemia). Vereen ja virtsaan voi ilmaantua liikaa sokeria. Tila palautuu kuitenkin tavallisesti normaaliksi, kun Prednisolon-hoito keskeytetään. Oireeton diabetes voi puhjeta esiin, ja diabetesta jo sairastavien sokeritasapaino voi muuttua Prednisolon-hoidon aikana. Prednisolon-hoito saattaa kohottaa verenpainetta.

Prednisolon voi estää kudosten reaktiot tulehduksia ja infektioita vastaan, ja tästä voi aiheutua lisääntynyt infektioalttius, infektioiden uusiutuminen tai paikallisten infektioiden leviäminen muualle elimistöön. Tämä pätee erityisesti tuberkuloosiin.

Pitkäaikaishoito voi häiritä typpi- ja kalsiumtasapainoa ja aiheuttaa luuston haurastumista, osteoporoosia. Virtsatiekivien muodostuminen saattaa lisääntyä. Hoidon aikana voi esiintyä myös lihasten surkastumista, haavojen paranemisen hidastumista ja ihonalaista verenvuotoa (mustelmia). Lasten pituuskasvu voi häiriintyä.

Harvinaisempia haittavaikutuksia: Päihtymyksen kaltaisia tiloja voi esiintyä. Psyykkisille häiriöille alttiille lääkitys voi aiheuttaa psyykkisen sairauden, jossa ilmenee vakavia erityyppisiä (maanis-depressiivisiä tai skitsofreenisia) todellisuudentajun häiriöitä (psykooseja). Allergisia reaktioita (esim. ihottumaa) saattaa esiintyä erittäin harvoin.

Lääkevalmiste voi aiheuttaa silmän sisäisen paineen nousua (glaukooman) ja linssin takaosan samentumista (kaihin).

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.


5. PREDNISOLON-TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Prednisolon-tabletit säilytetään huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Prednisolon sisältää?
- Vaikuttava aine on prednisoloni.
- Muut aineet ovat:
Prednisolon, 5 mg -tabletit: vedetön kolloidinen piidioksidi, laktoosimonohydraatti, krospovidoni, kopovidoni, talkki, kalsiumstearaatti, hydrattu risiiniöljy ja mikrokiteinen selluloosa.

Prednisolon, 20 mg- ja 40 mg -tabletit: vedetön kolloidinen piidioksidi, mannitoli, mikrokiteinen selluloosa, povidoni, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus
Prednisolon 5 mg -tabletti: valkoinen, litteä, pyöreä, jakouurteinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 7 mm ja paino 120 mg.
Prednisolon 20 mg -tabletti: valkoinen, litteä, pyöreä, jakouurteinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 9 mm ja paino 179 mg.
Prednisolon 40 mg -tabletti: valkoinen, litteä, pyöreä, jakouurteinen, päällystämätön tabletti. Halkaisija 10 mm ja paino 358 mg.
Myyntiluvan haltija
Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja
Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Tanska

Takeda Pharma Sp. z o.o, ul. Ksiestwa Lowickiego 12, 99-420 Lyszkowice, Puola

Pakkausseloste on tarkistettu 4.12.2014

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro