KLORHEXOL VÄRITÖN liuos 5 mg/ml

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,9 mt, 09.09.2015 04:17:19)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

KLORHEXOL® 5 mg/ml, väritön liuos

Klooriheksidiinidiglukonaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun tulee käyttää Klorhexol-liuosta huolellisesti parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.

- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.

- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lievene muutaman päivän jälkeen.

- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

1. Mitä Klorhexol on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä tulee ottaa huomioon ennen Klorhexol-liuoksen käyttöä

3. Miten Klorhexol-liuosta käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Klorhexol-liuoksen säilyttäminen

6. Muuta tietoa

1. MITÄ KLORHEXOL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN?

Klooriheksidiini on antiseptinen aine, joka tuhoaa bakteereja ja sieniä mutta ei viruksia. Väkiviinan sisältämä etanoli on myös antiseptinen aine, ja se tehoaa useihin bakteereihin ja sieniin ja joihinkin viruksiin. Etanoli haihtuu nopeasti iholta, joten sen vaikutus on lyhyt. Lisäämällä klooriheksidiiniä liuokseen on saatu nopeasti vaikuttava ihon puhdistusaine, joka suojaa ihoa pitempään kuin pelkkä etanoli.

Väritöntä Klorhexol-liuosta käytetään ihon puhdistukseen ennen ruiskeen antoa, verinäytteen ottoa tai muita lääkintätehtäviä sekä käsien puhdistukseen tavanomaisen käsienpesun jälkeen ennen lääkintätoimenpiteitä.

2. MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON ENNEN KLORHEXOL-LIUOKSEN KÄYTTÖÄ?

Älä käytä Klorhexol-liuosta

- jos olet allerginen (yliherkkä) klooriheksidiinille tai Klorhexol-liuoksen jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen Klorhexol-liuoksen suhteen

Huuhtele Klorhexol-liuoksessa liotetut instrumentit huolellisesti steriilillä vedellä ennen käyttöä.

Klooriheksidiinillä ei saa käsitellä aivoja, aivokalvoja, nivelkalvoja, rustoa eikä korvaa, joten liuos ei saa joutua kosketuksiin niiden kanssa.

Klorhexol-liuoksen pääsyä silmiin ja korviin on varottava. Jos liuosta pääsee silmiin, huuhtele silmät viipymättä ja huolellisesti vedellä. Liuoksen joutumista korviin voi estää panemalla vanutupot korviin hiusten- ja kasvojenpesun ajaksi.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.

Klorhexol-liuospakkausten sulkemiseen ei pidä käyttää korkkitulppia, sillä korkki vähentää klooriheksidiinin tehoa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Valmistetta voi käyttää myös raskauden ja imetyksen aikana, sillä klooriheksidiini ei juurikaan imeydy iholta.

Tärkeää tietoa Klorhexol-liuoksen sisältämistä aineista

Käytetään ulkoisesti. Vaarallista nautittavaksi.

Jos valmistetta on vahingossa otettu suun kautta, käytetään hoitona mahan huuhtelua maidolla, munanvalkuaisella, gelatiinilla tai miedolla saippualiuoksella. Tällöin on välittömästi otettava yhteys lääkäriin.

Klorhexol-liuos on tulenarkaa.

3. MITEN KLORHEXOL-LIUOSTA KÄYTETÄÄN?

Pyyhi desinfioitava ihoalue Klorhexol-liuoksella. Anna ihon kuivua noin 30 sekuntia ennen toimenpiteitä.

Käsiä desinfioitaessa pese kädet ensin saippualiuoksella. Levitä käsiin sitten Klorhexol-liuosta noin

3–5 ml. Hiero liuosta käsiin – tarvittaessa sitä toistuvasti lisäten – joko noin 3 minuutin ajan (työrupeaman ensimmäinen tai yli tunnin kestävä toimenpide) tai noin 1 minuutin ajan (välittömästi toisiaan seuraavat toimenpiteet tai alle tunnin kestävä toimenpide). Anna liuoksen tämän jälkeen haihtua, kunnes iho on kuiva.

Klorhexol-liuosta käytetään laimentamattomana.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, myös Klorhexol voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Klooriheksidiinin siedettävyys on yleensä hyvä. Ihoärsytystä on esiintynyt harvoin. Klooriheksidiini on paikallisesti korvassa haitallinen, joten valmistetta ei saa päästä korvaan.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkiin.

5. KLORHEXOL-LIUOKSEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä Klorhexol-liuos huoneenlämmössä (15–25 °C).

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen tai jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy apteekista käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Klorhexol sisältää?

- Vaikuttava aine on klooriheksidiinidiglukonaatti.

- Muut aineet ovat etanoli (96-prosenttinen), tertiaarinen butyylialkoholi, isopropanoli, puhdistettu vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus

Kirkas, väritön, etanolinhajuinen liuos

Myyntiluvan haltija

Takeda Oy, PL 1406, 00101 Helsinki, puh. 020 746 5000

Valmistaja

Unimedic AB, Storjordenvägen 2, 864 21, Matfors, Ruotsi

 

Pakkausseloste on tarkistettu 5.12.2014.

 

 

Yrityksen yhteystiedot:

TAKEDA OY
PL 1406, Paciuksenkatu 21
00101 Helsinki

etunimi.sukunimi@takeda.com
www.takeda.fi
020 746 5000
Tukkuliike: Tamro