MIRTAZAPIN ORION 15 mg, 30 mg ja 45 mg tabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (7,2 mt, 10.03.2014 23:37:51)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Mirtazapin Orion 15 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Mirtazapin Orion 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Mirtazapin Orion 45 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Mirtatsapiini

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Mirtazapin Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Mirtazapin Orion -tabletteja
3. Miten Mirtazapin Orion -tabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mirtazapin Orion -tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ MIRTAZAPIN ORION ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Mirtazapin Orion kuuluu masennuslääkkeiden ryhmään.
Mirtazapin Orion –tabletteja käytetään masennustilojen hoitoon.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄT MIRTAZAPIN ORION -TABLETTEJA

Älä käytä Mirtazapin Orion –tabletteja

 • jos olet allerginen (yliherkkä) mirtatsapiinille tai Mirtazapin Orion -valmisteen jollekin muulle aineelle. Jos sinulla on allergiaa, keskustele lääkärisi kanssa mahdollisimman pian ennen Mirtazapin Orion -valmisteen käyttämistä
 • jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt (viimeisen kahden viikon aikana) lääkkeitä, joita kutsutaan monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO-estäjät).

Ole erityisen varovainen Mirtazapin Orion –tablettien suhteen
Käyttö lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla

Mirtazapin Orion -tabletteja ei normaalisti tulisi käyttää lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla, koska tehoa ei ole osoitettu. Lisäksi on hyvä tietää, että alle 18-vuotiailla potilailla tiettyjen haittavaikutusten, kuten itsemurhayritysten, itsemurha-ajatusten sekä vihamielisyyden riski (pääasiassa aggressiivisuus, vastustava käyttäytyminen ja viha) on suurentunut, kun he käyttävät tämän ryhmän lääkkeitä. Lääkäri voi silti määrätä Mirtazapin Orion -tabletteja alle 18-vuotiaalle potilaalle katsoessaan sen olevan parhaiten potilaan etujen mukaista. Jos lääkäri on määrännyt Mirtazapin Orion -valmistetta alle 18-vuotiaalle potilaalle ja haluat keskustella asiasta, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos alle 18-vuotiaalla Mirtazapin Orion -tabletteja käyttävällä potilaalla esiintyy jokin edellä mainituista oireista tai jos jokin näistä oireista pahenee. Lisäksi Mirtazapin Orion -valmisteen pitkän aikavälin turvallisuutta koskevia vaikutuksia kasvuun, kypsymiseen sekä kognitiiviseen kehitykseen ja käyttäytymisen kehitykseen tässä ikäryhmässä ei ole vielä osoitettu. Lisäksi merkittävää painon nousua on havaittu useammin tässä ikäryhmässä mirtatsapiinihoidon yhteydessä verrattuna aikuisiin.

Itsetuhoajatukset ja masennuksen paheneminen
Jos olet masentunut sinulla voi joskus olla ajatuksia vahingoittaa itseäsi tai tehdä itsemurha. Nämä voivat lisääntyä masennuslääkitystä aloitettaessa, koska kaikkien näiden lääkkeiden tehon alkaminen kestää tavallisesti noin kaksi viikkoa, mutta joskus myös pidempään.
Voit ehkä todennäköisemmin ajatella näin:

 • jos sinulla on ollut aikaisemmin itsemurhaan tai itsesi vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia.
 • jos ole nuori aikuinen. Kliinisistä tutkimuksista saatu tieto on osoittanut lisääntynyttä itsemurhakäyttäytymistä alle 25-vuotiailla aikuisilla, joiden psyykkistä tilaa on hoidettu masennuslääkkeellä.

Jos sinulla on itsesi vahingoittamiseen tai itsemurhaan liittyviä ajatuksia koska tahansa, ota yhteys lääkäriisi tai mene sairaalaan heti.

Sinulle voi olla hyödyllistä kertoa omaiselle tai läheiselle ystävälle masennuksestasi ja pyytää heitä lukemaan tämä pakkausseloste. Sinun kannattaa pyytää heitä kertomaan sinulle, jos he uskovat masennuksesi pahentuneen tai jos he ovat huolestuneita käyttäytymisesi muutoksesta.

Lisäksi ole erityisen varovainen Mirtazapin Orion -tablettien suhteen

 • jos sinulla on tai on koskaan ollut seuraavia sairauksia. Kerro lääkärillesi näistä sairauksista ennen Mirtazapin Orion -tablettien ottamista, mikäli et ole vielä kertonut.
  - kouristuskohtauksia (epilepsia). Jos sinulle ilmaantuu kouristuskohtauksia tai kohtaukset tihenevät, keskeytä Mirtazapin Orion -lääkitys ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin;
  - maksasairaus, mukaan lukien keltatauti. Jos sinulle ilmaantuu keltaisuutta, keskeytä Mirtazapin Orion -lääkitys ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin;
  - munuaissairaus;
  - sydänsairaus tai matala verenpaine;
  - skitsofrenia. Jos psykoottisia oireita, kuten vainoharhaisia ajatuksia esiintyy useammin tai ne pahenevat, ota heti yhteyttä lääkäriin;
  - maanis-depressiivisyys (vaihdellen kohonnut mieliala/yliaktiivinen jakso ja masentuneen mielialan jakso). Jos mielialasi kohoaa voimakkaasti tai tunnet itsesi ylikiihtyneeksi, keskeytä Mirtazapin Orion -lääkitys ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin;
  - diabetes (sinun täytyy ehkä muuttaa insuliiniannosta tai muuta diabeteslääkitystä);
  - silmäsairaus, kuten kohonnut silmänpaine (glaukooma);
  - virtsaamisvaikeutta, joka johtuu mahdollisesti eturauhasen suurentumisesta.
 • jos sinulle ilmaantuu tulehduksen oireita, kuten selittämätöntä korkeaa kuumetta, kurkkukipua ja suun haavaumia.
  - Keskeytä Mirtazapin Orion -hoito ja keskustele välittömästi lääkärisi kanssa mahdollisen verikokeen ottamisesta. Harvinaisissa tapauksissa nämä oireet voivat olla merkkejä verisolujen tuotannon häiriöistä luuytimessä. Joskin harvinaisia, nämä oireet ilmenevät yleisimmin 4-6 hoitoviikon jälkeen.
 • jos olet iäkäs. Saatat olla herkempi masennuslääkkeiden haittavaikutuksille.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos käytät (tai suunnittelet käyttäväsi) mitä tahansa seuraavan listan lääkkeitä. Kerro myös lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Älä käytä Mirtazapin Orion -tabletteja samanaikaisesti:

 • monoamiinioksidaasin estäjien (MAO-estäjien) kanssa. Myöskään älä käytä Mirtazapin Orion -tabletteja kahteen viikkoon MAO-estäjähoidon lopettamisen jälkeen. Jos lopetat Mirtazapin Orion -lääkityksen, älä käytä MAO-estäjiä kahteen viikkoon Mirtazapin Orion -lääkityksen lopettamisen jälkeen.
  MAO-estäjiä ovat esim. moklobemidi, tranyylisypromiini (molemmat ovat masennuslääkkeitä) ja selegiliini (Parkinsonin taudin hoitoon käytettävä lääke).

Ole varovainen, jos käytät Mirtazapin Orion –tabletteja samanaikaisesti

 • muiden masennuslääkkeiden kuten SSRI:iden, venlafaksiinin ja L-tryptofaanin tai triptaanien (käytetään migreenin hoitoon), tramadolin (kipulääke), linetsolidin (antibiootti), litiumin (käytetään joidenkin psykiatristen tilojen hoitoon) ja mäkikuismavalmisteiden (kasvirohdosvalmiste masennukseen) kanssa. Hyvin harvoin Mirtazapin Orion yksinään tai yhdistettynä näiden lääkkeiden kanssa voi johtaa niin sanottuun serotoniinioireyhtymään. Tämän oireyhtymän oireita ovat muun muassa: selittämätön kuume, hikoilu, nopeutunut sydämen syke, ripuli, (hallitsemattomat) lihassupistukset, lihasvärinä, ylivilkkaat refleksit, levottomuus, mielialan muutokset ja tajuttomuus. Jos sinulla esiintyy jokin näiden oireiden yhdistelmä, keskustele asiasta välittömästi lääkärisi kanssa.
 • masennuslääke nefatsodonin kanssa. Se voi suurentaa Mirtazapin Orion -lääkityksen pitoisuutta veressäsi. Kerro lääkärillesi, jos käytät tätä lääkettä. Mirtazapin Orion -tablettien annoksen pienentäminen voi olla tarpeen tai kun nefatsodonihoito lopetetaan, Mirtazapin Orion -tablettien annosta voidaan joutua jälleen suurentamaan.
 • levottomuuteen tai unettomuuteen käytettävien lääkkeiden kuten bentsodiatepiinien kanssa;
  skitsofreniaan käytettävien lääkkeiden kuten olantsapiinin kanssa;
  allergiaan käytettävien lääkkeiden kuten setiritsiinin kanssa;
  vaikean kivun hoitoon käytettävien lääkkeiden kuten morfiinin kanssa.
  Kyseisiä valmisteita samanaikaisesti Mirtazapin Orion -tablettien kanssa käytettäessä Mirtazapin Orion voi voimistaa näiden lääkkeiden aiheuttamaa rauhoittavaa vaikutusta.
 • tulehduksen hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa; bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten erytromysiini); sienten aiheuttamien tulehdusten hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten ketokonatsoli) ja HIVin/AIDSin hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa (kuten HIV-proteaasin estäjät).
  Samanaikaisesti Mirtazapin Orion -tablettien kanssa käytettäessä nämä lääkkeet voivat suurentaa Mirtazapin Orion -lääkityksen pitoisuutta veressäsi. Kerro lääkärillesi, jos käytät näitä lääkkeitä. Mirtazapin Orion -tablettien annoksen pienentäminen voi olla tarpeen tai kun kyseinen lääkitys lopetetaan, Mirtazapin Orion -tablettien annosta voidaan joutua jälleen suurentamaan.
 • epilepsian hoitoon käytettävien lääkkeiden kuten karbamatsepiinin ja fenytoiinin kanssa; tuberkuloosin hoitoon käytettävien lääkkeiden kuten rifampisiinin kanssa.
  Samanaikaisesti Mirtazapin Orion -tablettien kanssa käytettäessä nämä lääkkeet voivat pienentää Mirtazapin Orion -lääkityksen pitoisuutta veressäsi. Kerro lääkärillesi, jos käytät näitä lääkkeitä. Mirtazapin Orion -tablettien annoksen suurentaminen voi olla tarpeen, tai kun kyseinen lääkitys lopetetaan, Mirtazapin Orion -tablettien annosta voidaan joutua jälleen pienentämään.
 • veren hyytymistä estävien lääkkeiden kuten varfariinin kanssa.
  Mirtazapin Orion voi voimistaa varfariinin vaikutusta veressä. Kerro lääkärillesi, jos käytät tätä lääkettä.Mikäli näitä lääkkeitä käytetään samanaikaisesti, lääkäriä on neuvottu seuraamaan veriarvojasi huolellisesti.

Mirtazapin Orion –tablettien käyttö ruuan ja juoman kanssa
Voit tuntea itsesi uneliaaksi, jos juot alkoholia Mirtazapin Orion -lääkityksen aikana.
Sinua kehotetaan olemaan juomatta alkoholia.
Voit ottaa valmisteen joko ruuan kanssa tai ilman ruokaa.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Rajalliset kokemukset Mirtazapin Orion -tablettien annostelusta raskaana oleville naisille eivät osoita lisääntynyttä riskiä. Kuitenkin tarkkaavaisuutta tulee noudattaa käytettäessä valmistetta raskauden aikana. Jos raskaus alkaa Mirtazapin Orion -hoidon aikana tai jos suunnittelet raskautta, kysy lääkäriltäsi voitko jatkaa Mirtazapin Orion -tablettien käyttöä. Jos käytät Mirtazapin Orion -tabletteja lapsen syntymään asti tai juuri ennen syntymää, lastasi tulee tarkkailla mahdollisten haittavaikutusten vuoksi.

Kerro kätilölle ja/tai lääkärille, että käytät Mirtazapin Orion -tabletteja. Käytettäessä raskauden aikana, samankaltaiset lääkkeet (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät), saattavat lisätä riskiä kohonneen keuhkoverenkierron vastukseen vastasyntyneillä (PPHN), aiheuttaen sinisyyttä ja hengitystiheyden nopeutumista. Nämä oireet ilmenevät yleensä 24 tunnin kuluessa synnytyksestä. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota välittömästi yhteyttä kätilöön ja/tai lääkäriin.

Kysy lääkäriltäsi, voitko imettää Mirtazapin Orion -hoidon aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Mirtazapin Orion saattaa heikentää tarkkaavaisuuttasi ja keskittymiskykyäsi. Varmista, että nämä kyvyt eivät ole heikentyneet ennen kuin ajat autoa tai käytät koneita.

Tärkeää tietoa Mirtazapin Orion –tablettien sisältämistä aineista
Mirtazapin Orion -tabletti sisältää laktoosia, 15 mg tabletit 97 mg, 30 mg tabletit 194 mg ja 45 mg tabletit 291 mg/tabletti. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. MITEN MIRTAZAPIN ORION –TABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Ota Mirtazapin Orion -tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi tai apteekki on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekista, mikäli olet epävarma.

Kuinka paljon otetaan
Tavallinen aloitusannos on 15 tai 30 mg vuorokaudessa.
Lääkärisi voi neuvoa sinua suurentamaan annostasi muutaman päivän kuluttua sinulle paremmin sopivaan annokseen (15 – 45 mg vuorokaudessa). Annos on yleensä sama potilaan iästä riippumatta. Jos kuitenkin olet iäkäs, tai jos sairastat maksan tai munuaisten vajaatoimintaa, lääkärisi voi muuttaa annostasi.

Milloin Mirtazapin Orion -valmiste otetaan
Ota Mirtazapin Orion -valmiste samaan aikaan joka päivä. Mirtazapin Orion -valmiste suositellaan otettavaksi kerta-annoksena juuri ennen nukkumaanmenoa. Lääkärisi voi kuitenkin ehdottaa sinulle Mirtazapin Orion-annoksesi jakamista siten, että otat annoksesi aamulla ja illalla ennen nukkumaanmenoa. Suurempi annos tulee ottaa juuri ennen nukkumaanmenoa. Ota tablettisi suun kautta. Niele sinulle määrätty Mirtazapin Orion -annos pureskelematta, pienen vesimäärän kanssa.

Koska voit odottaa voivasi paremmin
Mirtazapin Orion alkaa vaikuttaa yleensä 1-2 viikon kuluttua ja 2-4 viikon kuluttua voit alkaa tuntea voivasi paremmin. On tärkeää, että muutaman ensimmäisen hoitoviikon aikana keskustelet lääkärisi kanssa Mirtazapin Orion –tablettien vaikutuksista:

 • Keskustele lääkärisi kanssa 2-4 viikon kuluttua Mirtazapin Orion -hoidon aloittamisesta, kuinka tämä lääke on vaikuttanut sinuun.

Jos et vielä tunne oloasi paremmaksi, lääkärisi voi suurentaa annosta. Tässä tapauksessa keskustele lääkärisi kanssa uudelleen 2-4 viikon kuluttua annoksen suurentamisesta.

Mirtazapin Orion -hoitoa pitää yleensä jatkaa vielä 4 – 6 kuukautta sen jälkeen, kun masennukseen liittyvät oireet ovat hävinneet.

Jos otat enemmän Mirtazapin Orion –tabletteja kuin sinun pitäisi
Jos sinä tai joku muu on ottanut liian suuren annoksen Mirtazapin Orion -tabletteja, ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh.09-471977, vaihde 09-4711). Tavallisimpia Mirtazapin Orion -valmisteen yliannostuksen oireita (ilman samanaikaista muiden lääkkeiden tai alkoholin käyttöä) ovat uneliaisuus, sekavuus ja tihentynyt sydämen syke.

Jos unohdat ottaa Mirtazapin Orion –tabletteja

Jos lääkityksesi on määrätty otettavaksi kerran päivässä

 • Jos olet unohtanut ottaa Mirtazapin Orion -annoksen, älä ota unohtunutta annosta, vaan jätä se väliin. Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana.

Jos lääkityksesi on määrätty otettavaksi kahdesti päivässä

 • jos olet unohtanut ottaa aamuannoksesi, ota se yhdessä ilta-annoksesi kanssa.
 • jos olet unohtanut ottaa ilta-annoksesi, älä ota sitä seuraavan aamuannoksen kanssa. Jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka hoitoa ottamalla normaalit aamu- ja ilta-annoksesi.
 • jos olet unohtanut ottaa molemmat annokset, älä yritä korvata ottamatta jääneitä tabletteja. Jätä unohtuneet annokset ottamatta ja jatka lääkitystä seuraavana päivänä ottamalla normaalit aamu- ja ilta-annokset.

Jos lopetat Mirtazapin Orion –tablettien käytön
Lopeta Mirtazapin Orion -hoito ainoastaan neuvoteltuasi lääkärisi kanssa.

Jos lopetat liian aikaisin, masennuksesi voi palata takaisin. Kun tunnet voivasi paremmin, keskustele lääkärisi kanssa. Lääkärisi tekee päätöksen, milloin hoito voidaan lopettaa.

Älä keskeytä Mirtazapin Orion -tablettien ottamista äkillisesti, vaikka masennus olisikin parantunut. Jos lopetat Mirtazapin Orion -tablettien ottamisen äkillisesti, sinulla voi esiintyä sairauden tunnetta, pyörrytystä, levottomuutta, ahdistuneisuutta ja päänsärkyä. Nämä oireet voidaan välttää lopettamalla hoito annosta asteittain pienentämällä. Lääkärisi neuvoo sinulle, miten annosta pienennetään asteittain.

Jos Sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Mirtazapin Orion -tabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jotkut haittavaikutukset ovat todennäköisempiä kuin toiset. Mirtazapin Orion -tablettien mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu alla ja ne on jaoteltu seuraavasti:

 • Hyvin yleinen: esiintyy useammin kuin 1 käyttäjällä 10:stä
 • Yleinen: esiintyy 1-10 käyttäjällä 100:sta
 • Melko harvinainen: esiintyy 1-10 käyttäjällä 1 000:sta
 • Harvinainen: esiintyy 1-10 käyttäjällä 10 000:sta
 • Hyvin harvinainen: esiintyy harvemmin kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta
 • Tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

Hyvin yleinen:

 • ruokahalun lisääntyminen ja painon nousu
 • väsymys ja uneliaisuus
 • päänsärky
 • suun kuivuminen

Yleinen:

 • horros
 • heitehuimaus
 • vapina
 • pahoinvointi
 • ripuli
 • oksentelu
 • ihottuma tai iho-oireiden puhkeaminen (rokkoihottuma)
 • kipu nivelissä (artralgia) tai lihaksissa (myalgia)
 • selkäkipu
 • huimaus tai pyörrytys noustessa nopeasti seisomaan (ortostaattinen hypotensio)
 • nesteen kertymisestä johtuva (tavallisesti nilkkojen tai jalkojen) turvotus (edeema)
 • väsymys
 • vilkkaat unet
 • sekavuus
 • ahdistuneisuus
 • unihäiriöt.

Alle 18-vuotiailla lapsilla seuraavia haittavaikutuksia on havaittu yleisesti kliinisissä tutkimuksissa: merkittävä painon nousu, nokkosrokko ja veren kohonnut triglyseridipitoisuus.

Melko harvinainen:

 • mielialan liiallinen kohoaminen (mania)
  - Keskeytä Mirtazapin Orion -hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
 • epänormaalit ihoaistimukset, esim. polttava tunne, kirvely, kutina tai pistely (tuntoharha)
 • levottomat jalat
 • pyörtyminen (synkopee)
 • puutumisen tunnetta suussa (suun hypoestesia)
 • matala verenpaine
 • painajaiset
 • ahdistuneisuuden tunne, johon liittyy voimakas liikkumisen tarve
 • aistiharhat
 • pakonomainen liikkumisen tarve

Harvinainen:

 • silmien tai ihon keltaisuus; Tämä voi olla oire maksan toimintahäiriöstä (keltatauti).
  - Keskeytä Mirtazapin Orion -hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
 • lihasnykäykset tai -supistukset (myoklonus)
 • aggressiivisuus

Tuntematon:

 • tulehduksen oireet, kuten äkillinen selittämätön korkea kuume, kurkkukipu ja suun haavaumat (agranulosytoosi).
  - Keskeytä Mirtazapin Orion -hoito ja ota yhteys lääkäriisi välittömästi verikokeen ottamiseksi. Harvinaisissa tapauksissa Mirtazapin Orion voi aiheuttaa häiriöitä verisolujen tuotannossa (luuydindepressio). Joidenkin henkilöiden vastustuskyky voi heikentyä, koska Mirtazapin Orion voi pienentää tilapäisesti valkosolujen määrää (granulosytopenia). Mirtazapin Orion voi myös harvoin aiheuttaa puna- ja valkosolujen ja verihiutaleiden puutosta (aplastinen anemia) tai verihiutaleiden puutosta (trombosytopenia) tai valkosolujen määrän lisääntymistä (eosinofilia).
 • epileptinen kohtaus (kouristuskohtaus).
  - Keskeytä Mirtazapin Orion -hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
 • puhehäiriö (dysartria)
 • yhdistelmä erilaisia oireita, kuten selittämätön kuume, hikoilu, tihentynyt sydämen syke, ripuli, (hallitsemattomat) lihassupistukset, väristykset, ylivilkkaat refleksit, levottomuus, mielialan muutokset ja tajuttomuus. Hyvin harvinaisissa tapauksissa nämä voivat olla merkkejä serotoniinioireyhtymästä.
  - Keskeytä Mirtazapin Orion -hoito ja kerro asiasta välittömästi lääkärillesi.
 • ajatukset itsensä vahingoittamisesta tai itsemurhasta
  - Ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai mene heti sairaalaan.
 • poikkeavia tuntemuksia suussa (suun parestesia)
 • suun turvotus (suun edeema)
 • lisääntynyt syljeneritys
 • hyponatremia
 • antidiureettisen hormonin epäasianmukainen erittyminen
 • Stevens-Johnsonin oireyhtymä
 • rakkulaihottuma
 • tulehduksellinen ihottuma (erythema multiforme)
 • ihon pintakerroksen rakkulanmuodosutus ja irtoaminen (toksinen epidermaalinen nekrolyysi)
 • unissakävely.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. MIRTAZAPIN ORION –TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan jälkeen.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden
hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Mirtazapin Orion -tabletit sisältävät

 • Tablettien vaikuttava aine on mirtatsapiini, jota on 15, 30 tai 45 mg yhdessä tabletissa.
 • Muut aineet ovat:
  Tablettiydin: laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, hydroksipropyyliselluloosa, matalasubstituutioasteinen hydroksipropyyliselluloosa, magnesiumstearaatti ja vedetön, kolloidinen piidioksidi.
  Kalvopäällyste: hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa ja titaanidioksidi (E 171).

15 mg tablettien kalvopäällysteessä on lisäksi väriaineena keltaista rautaoksidia (E 172) ja 30 mg tablettien kalvopäällysteessä lisäksi keltaista, punaista ja mustaa rautaoksidia (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Mirtazapin Orion 15 mg -tabletit ovat keltaisia, kaksoiskuperia, kapselinmuotoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre koodien ”0” ja ”8” välillä, toisella puolella koodi ”A”. Tabletti voidaan puolittaa.

Mirtazapin Orion 30 mg -tabletit ovat punaruskeita, kaksoiskuperia, kapselinmuotoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on jakouurre koodien ”0” ja ”9” välillä, toisella puolella koodi ”A”. Tabletti voidaan puolittaa.

Mirtazapin Orion 45 mg -tabletit ovat valkoisia, kapselinmuotoisia, kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on koodi ”10” ja toisella puolella koodi ”A”.

2 x 14 (28) tai 7 x 14 (98) tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija
Orion Corporation
Orionintie 1
02200 Espoo

Valmistaja
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
02200 Espoo

Pakkausseloste tarkistettu

8.2.2012

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

Yrityksen yhteystiedot:

Orion Pharma
Kalkkipellontie 2, PL 400
02601 Espoo

puh. 010 4261

etunimi.sukunimi@orionpharma.com

www.orion.fi