OFTAN® DEXA 1 mg/ml -silmätipat, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (2 mt, 10.03.2014 17:41:13)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

OFTAN® DEXA 1 mg/ml -silmätipat, liuos

Deksametasoni

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

 1. Mitä Oftan Dexa -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Oftan Dexa -silmätippoja
 3. Miten Oftan Dexa -silmätippoja käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Oftan Dexa -silmätippojen säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. Mitä Oftan Dexa -silmätipat ovat ja mihin niitä käytetään

Oftan Dexa -silmätipat sisältävät deksametasonia. Se on kortisonin kaltainen lääke, joka lievittää tulehdusta ja allergiaoireita sekä vähentää kipua silmässä.
Oftan Dexa -silmätippoja käytetään muiden kuin bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten (esimerkiksi allergioiden ja värikalvon tulehdusten) hoitoon. Niitä voidaan käyttää myös silmävammojen yhteydessä ja silmäleikkausten jälkeen.

2. Ennen kuin käytät Oftan Dexa -silmätippoja

Älä käytä Oftan Dexa -silmätippoja
- jos olet allerginen (yliherkkä) deksametasonille tai Oftan Dexan jollekin muulle aineelle
- jos sinulla on silmätuberkuloosi
- jos sinulla on virusten tai sienien aiheuttama silmätulehdus
- jos silmissäsi on haavaumia
- ilman bakteerilääkettä, jos sinulla on märkivä silmätulehdus.


Ole erityisen varovainen Oftan Dexa -silmätippojen suhteen
Pitkäaikainen (yli kaksi viikkoa) deksametasonin käyttö voi kohottaa silmänpainetta. Sarveiskalvovaurioiden paraneminen voi hidastua. Oftan Dexa -hoidon lisäksi märkivien silmätulehdusten hoitoon tulee käyttää bakteerilääkettä.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan Dexa -hoidon tehoon. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö
Oftan Dexa -silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.


Tärkeää tietoa Oftan Dexa -silmätippojen sisältämistä aineista
Oftan Dexa -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka saattaa aiheuttaa värimuutoksia piilolinsseihin. Jos piilolinssien käyttö on välttämätöntä Oftan Dexa -hoidon aikana, linssit tulee poistaa ennen lääkkeen antoa ja asettaa takaisin aikaisintaan 15 minuutin kuluttua.

3. Miten Oftan Dexa -silmätippoja käytetään

Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Dexa -silmätippoja juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on 1–2 tippaa silmään (silmiin) aluksi tunnin välein, sitten 4–6 kertaa vuorokaudessa.

Ennen tiputtamista:
- pese kädet
- valitse itsellesi luontevin asento lääkkeen tiputtamista varten (esim. istuen, selinmakuulla, peilin edessä)

Tiputtaminen:

1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.


2. Kallista päätä taaksepäin ja aseta pullo silmän yläpuolelle.

Tiputusohje, kuva 1

3. Vedä alaluomea alaspäin, suuntaa katse ylöspäin ja puserra pullosta tippa silmään.

Tiputusohje, kuva 2

4. Sulje silmä ja paina silmän sisänurkkaa sormella noin minuutin ajan. Näin estät silmätipan valumisen kyynelkanavaan. Sulje pullo.

Tiputusohje, kuva 3

Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.

Jos käytät enemmän Oftan Dexa -silmätippoja kuin sinun pitäisi
Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.


Jos unohdat käyttää Oftan Dexa –silmätippoja
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Oftan Dexa -silmätipatkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Dexa -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Silmätippojen tiputtamisen yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä. Pitkäaikaisessa käytössä silmänpaine voi nousta. Jos silmätippoja käytetään useita kuukausia yhtäjaksoisesti, sarveiskalvoon voi tulla haavaumia tai samentumia. Oftan Dexa -silmätipat sisältävät säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka voi aiheuttaa silmän ärsytystä.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

5. Oftan Dexa -silmätippojen säilyttäminen

 • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
 • Säilytä jääkaapissa (2°C - 8°C).
 • Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
 • Avatun pullon kelpoisuusaika on 28 päivää.
 • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Muuta tietoa

Mitä Oftan Dexa –silmätipat sisältävät
- Vaikuttava aine on deksametasoni 1 mg/ml (deksametasoninatriumfosfaatti 1,32 mg/ml).
- Muut aineet ovat bentsalkoniumkloridi 40 mikrog/ml, boorihappo, booraksi, dinatriumedetaatti, injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Kirkas, väritön liuos.
Läpinäkyvä muovinen pullo, muovinen kierrekorkki. Pakkauskoko: 5 ml.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 Tampere


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi
24.6.2010

Yrityksen yhteystiedot:

Santen Oy
Niittyhaankatu 20, PL 33
33721 Tampere

puh. (03) 284 8111
faksi (03) 318 1060

www.santen.fi