OBSIDAN FE++ kapseli, kova 100 mg

Lataa äänitiedostona, MP3 (3,5 mt, 17.06.2015 20:31:29)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Obsidan Fe++ 100 mg kapselit

ferro(II)glysiinisulfaattikompleksi

Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää Teille tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti Teidän tulee käyttää Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita huolellisesti saadaksenne niistä parhaan hyödyn.
- Säilyttäkää tämä pakkausseloste. Saatatte tarvita sitä uudelleen.
- Kysykää apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ottakaa yhteyttä lääkäriin, jos oireenne pahenevat tai ne eivät lievity.
- Jos havaitsette sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemanne haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kertokaa niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Obsidan Fe++ 100 mg kapselit ovat ja mihin niitä käytetään
2. Ennen kuin käytätte Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita
3. Miten Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Obsidan Fe++ 100 mg kapselien säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. MITÄ OBSIDAN Fe++ 100 mg KAPSELIT OVAT JA MIHIN NIITÄ KÄYTETÄÄN

Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita käytetään raudan puutteen ja sen aiheuttaman anemian hoitamiseen ja erityisesti raskauden ja imetyksen aikana, lapsuudessa vähärautaisen ruokavalion yhteydessä sekä akuutin tai kroonisen verenhukan aiheuttaman raudanpuuteanemian hoidossa.


2. ENNEN KUIN KÄYTÄTTE OBSIDAN Fe++ 100 mg KAPSELEITA

Älkää käyttäkö Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita, jos:
- olette allerginen (yliherkkä) jollekin valmisteen ainesosalle.
- Teillä on ruokatorven ahtauma.
- Teillä on jokin veren rauta-arvoja kohottava sairaus (esim hemokromatoosi tai krooninen hemolyysi).
- Teillä on jokin sairaus, jossa raudan käyttö on häiriintynyt (esim. sideroblastinen anemia, lyijyanemia tai talassemia).
- Jos olette hoidossa, jossa Teille tehdään toistuvia verensiirtoja
Valmistetta ei saa antaa alle 6-vuotiaille lapsille.
Näissä tapauksissa neuvotelkaa lääkärinne kanssa tämän valmisteen käytöstä ja käyttäkää sitä vain hänen määräyksestään.

Olkaa erityisen varovaisia Obsidan Fe++ 100 mg kapseleiden käytön suhteen, jos:
- Teillä on jokin mahan tai suoliston sairaus (tulehduksellinen suolistosairaus, suoliston ahtauma, mahatulehdus tai mahan tai suoliston haava)..
- anemianne syytä ja raudanpuutetta ei ole varmistettu, koska esim. suolistovuodon syynä, etenkin vanhuksilla, voi olla ruoansulatuskanavan syöpä.
- Teillä on krooniseen munuaissairauteen liittyvä anemia, koska siihen mahdollisesti liittyvä erytropoietiinin puute ja sen samanaikainen hoitotarve tulee selvittää ennen hoidon aloittamista.

Näissä tilanteissa neuvotelkaa lääkärinne kanssa.

Rautahoidon aikana saattaa esiintyä hampaiden värjääntymistä. Värjäytymät saattavat poistua hoidon päätyttyä itsestään, valkaisevaa hammastahnaa käyttäen, tai hammaslääkäri voi valkaista hampaat.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kertokaa lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytätte tai olette äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Kertokaa erityisesti jos käytätte:
- doksisykliiniä (antibiootti), sillä rauta estää sen imeytymistä. Samanaikaista käyttöä ei suositella.
- fluorokinoloneja (antibiootteja) eli norfloksasiinia, levofloksasiinia, siprofloksasiinia, gatifloksasiinia tai ofloksasiinia), koska rautalääkitys vähentää niiden imeytymistä. Fluorokinolonit tulee ottaa vähintään 2 tuntia ennen tai vähintään 4 tuntia Obsidan Fe++-kapseleiden ottamisen jälkeen.
- metyylidopaa (verenpainelääke), koska sen vaikutus heikkenee rautalääkityksen vuoksi. Metyylidopan ja Obsidan Fe++-kapseleiden annosteluvälin tulisi olla mahdollisimman pitkä.
- tyroksiinia (kilpirauhashormoni), koska rautalääkitys estää sen imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla vähintään 2 tuntia.
- tetrasykliinejä (antibiootteja, muut kuin doksisykliini, ks. yllä) koska samanaikainen käyttö raudan kanssa estää niiden imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla vähintään 3 tuntia.
- penisillamiinia (reumalääke), sillä rautalääkitys heikentää sen imeytymistä. Penisillamiini tulee ottaa vähintään 2 tuntia ennen Obsidan Fe++-valmistetta.
- bisfosfonaatteja (osteoporoosilääkkeitä), sillä rautalääkitys saattaa heikentää niiden imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla vähintään 2 tuntia.
- levodopaa tai karbidopaa (Parkinsonin tautiin käytettäviä lääkkeitä), sillä rautalääkitys heikentää niiden vaikutusta. Annosteluvälin tulisi olla niin pitkä kuin mahdollista.
- tulehduskipulääkkeitä, kuten asetyylisalisyylihappoa, sillä samanaikainen käyttö saattaa lisätä ruoansulatuskanavan ärsytystä.
- antasideja (mahahappoa vähentäviä lääkkeitä), sillä ne estävät raudan imeytymistä. Annosteluvälin tulisi olla niin pitkä kuin mahdollista, vähintään 2 tuntia.
- kalsiumvalmisteita, sillä samanaikainen käyttö vähentää raudan imeytymistä. Obsidan Fe++-valmistetta ei tule käyttää samanaikaisesti kalsiumvalmisteiden tai kalsiumia sisältävien ruokien tai juomien kanssa.

Obsidan Fe++ 100 mg kapselien ottaminen saattaa johtaa väärään positiiviseen tulokseen ulosteen veritestissä.

Obsidan Fe++ 100 mg kapselien käyttö ruoan ja juoman kanssa:
Koska monet ruoan ainesosat huonontavat raudan imeytymistä, paras teho saavutetaan, kun valmiste otetaan tyhjään mahaan esim. kahden pääaterian välissä. Kuitenkin, jos ruoansulatuskanavan ärsytysoireet estävät lääkkeen käytön, se voidaan ottaa ruoan ja juoman kanssa välttäen kuitenkin kasvisruokia, maitotuotteita, kahvia ja teetä. Imeytymisen väheneminen ei tällöin ole ratkaisevan suurta.

Raskaus ja imetys
Obsidan Fe++ 100 mg on nimenomaan tarkoitettu käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Ei vaikutusta.

3. MITEN OBSIDAN Fe++ 100 mg KAPSELEITA KÄYTETÄÄN?

Tavallinen annos aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille on 1 kapseli päivässä. Vaikeissa raudanpuutostiloissa aikuiset ja yli 15-vuotiaat tai yli 50 kg painavat voivat ottaa 2 – 3 kertaisen annoksen hoidon alussa.

Kapselit niellään runsaan veden kera pureskelematta, jotta kapselien sisältämä rauta vapautuisi vasta ohutsuolen alkuosassa, ja mahalaukun ärsytysoireet olisivat mahdollisimman vähäisiä. Paras teho saavutetaan ottamalla kapselit tyhjään vatsaan aamulla noin 1 tunti ennen ateriaa tai myöhemmin päivällä noin 2 tuntia ennen tai jälkeen aterian.
Jos tyhjään mahaan otettuna ruoansulatuskanavan oireet estävät lääkkeen käytön, voidaan kapselit ottaa aterian yhteydessä (ks. kappale ”Obsidan Fe++ kapselien käyttö ruoan ja juoman kanssa”).
Jos kapselien nieleminen osoittautuu liian vaikeaksi, voidaan kapseli varovasti avata ja tyhjentää sen sisältämät 300 – 400 raetta ruokalusikkaan ja ottaa ne siitä riittävän runsaan vesimäärän kera.

Ei alle 6-vuotiaille lapsille.

Kuinka kauan Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita tulee ottaa
Hoidon tavoitteena on sekä veren hemoglobiinitason että elimistön rautavarastojen nostaminen normaalitasolle. Lääkärisi seuraa näitä laboratoriokokein ja määrittää tulosten perusteella hoidon keston. Hemoglobiini normaalistuu nopeimmin, mutta rautavarastojen täydentyminen kestää pidempään. Tavallinen hoidon kesto on 3 – 6 kk, joissakin tapauksissa pidempikin, riippuen anemian vaikeusasteesta ja yksilöllisistä raudan imeytymiseroista.

Jos unohdatte ottaa Obsidan Fe++ 100 mg kapselin
On tärkeää ottaa tämä lääke säännöllisesti varsinkin raskauden aikana. Satunnainen unohtaminen johtaa kuitenkin vain sen hoidon kokonaiskeston pidentymiseen, mikä tarvitaan laboratorioarvojen palauttamiseen normaaleiksi.

Jos otatte enemmän Obsidan Fe++ 100 mg kapseleita kuin teidän pitäisi
Jos lääkettä on yliannosteltu tahallisesti tai epähuomiossa, saattavat kohdassa ”Mahdolliset haittavaikutukset” mainitut oireet ilmaantua tai voimistua. Muutamien tuntien kuluttua yliannoksesta voi seurata oireeton tai vähäoireinen vaihe, jonka jälkeen ilmenevät mahdolliset vakavammat oireet kuten verenpaineen lasku ja sokki. Yliannostuksen sattuessa ottakaa heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (p. 09-471 977).
Lapsilla jo neljän kapselin kerta-annos voi hoitamattomana johtaa henkeä uhkaavaan tilaan.
Jos Teillä on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, kääntykää lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Obsidan Fe++ 100 mg kapselitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Yleiset (useammalla kuin 1/100 potilaalla): mahavaivat, ummetus, ripuli, oksentelu, pahoinvointi, närästys, ulosteiden värjäytyminen tummaksi (vaaratonta, johtuu ulosteeseen joutuvasta raudasta).

Harvinaiset (useammalla kuin 1/10 000 potilaalla): hampaiden värjäytyminen, ihon yliherkkyysreaktiot (esim. rokkoihottuma, ihottuma ja nokkosihottuma). Jos yliherkkyysreaktio on voimakas, on syytä hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Jos havaitsette sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemanne haittavaikutus on vakava, kertokaa niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.


5. OBSIDAN Fe++ 100 mg KAPSELIEN SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Säilytä alle 25 °C lämpötilassa.
Älkää käyttäkö valmistetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysykää käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelette luontoa.


6. MUUTA TIETOA

Mitä Obsidan Fe++ 100 mg kapselit sisältävät

- Vaikuttava aine on ferro(II)glysiinisulfaattikompleksi•5 H2O:ia 567,7 mg vastaten 100 mg kaksiarvoista rautaa.
- Muut aineet ovat askorbiinihappo, hypromelloosi, hydroksipropyyliselluloosa, natriumlauryylisulfaatti, polysorbaatti 80, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1) 30-prosenttinen dispersio, o-asetyylitrietyylisitraatti, talkki, liivate, mikrokiteinen selluloosa, väriaineet titaanidioksidi (E 171) sekä keltainen, musta ja punainen rautaoksidi (E 172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko:

Kova, läpinäkymätön liivatekapseli, jonka kansiosa on suklaanruskea ja pohjaosa oranssi. Pakkauskoko 50 kapselia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja:

Schwarz Pharma AG
Alfred-Nobel-Strasse 10
40789 Monheim
Saksa

Lisätietoja antaa:

Oy Verman Ab
PL 146
04201 Kerava

Tämä seloste on viimeksi hyväksytty 25.3.2010

Yrityksen yhteystiedot:

OY VERMAN AB
Kauppakaari 2, PL 146
04201 Kerava

etunimi.sukunimi@verman.fi
www.verman.fi
09 279 8020
Tukkuliike: Tamro