NEBIDO 1000 mg/4 ml injektioneste, liuos

Lataa äänitiedostona, MP3 (4,3 mt, 11.03.2014 17:31:05)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA VALMISTEEN KÄYTTÄJÄLLE

Nebido 1000 mg/4 ml, injektioneste
Testosteroniundekanoaatti

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
 • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
 1. Mitä Nebido on ja mihin sitä käytetään
 2. Ennen kuin käytät Nebido-valmistetta
 3. Miten Nebido-valmistetta käytetään
 4. Mahdolliset haittavaikutukset
 5. Nebidon säilyttäminen
 6. Muuta tietoa

1. MITÄ NEBIDO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Nebido-valmiste sisältää vaikuttavana aineena testosteronia, joka on mieshormoni. Nebido injisoidaan lihakseen, josta lääkeaine vapautuu elimistöön vähitellen.

Nebido-valmistetta käytetään aikuisille miehille korjaamaan testosteronin puutetta (hypogonadismi) ja siitä aiheutuneita erilaisia terveysongelmia. Nämä pitäisi varmistaa kahdella erillisellä verikokeella ja näitä ongelmia ovat:

 • erektiohäiriöt
 • hedelmättömyys
 • sukupuolisen halukkuuden väheneminen
 • väsymys
 • masentuneisuus
 • matalista hormonitasoista aiheutuva luukato

2. ENNEN KUIN KÄYTÄT NEBIDO-VALMISTETTA

Älä käytä Nebido-valmistetta
 • jos olet allerginen (yliherkkä) testosteroniundekanoaatille tai Nebido-valmisteen jollekin muulle aineelle (Ks. Mitä Nebido-valmisteessa on)
 • jos sairastat tai olet sairastanut mieshormoneista riippuvaista syöpää tai jos on epäilty eturauhas- tai rintasyöpää
 • jos sinulla on tai on ollut maksakasvain.

Nebido-valmiste ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisille.

Nebido-valmistetta ei pidä käyttää lapsille eikä nuorille. Nebido-valmisteen käytöstä alle 18-vuotiaille miespuolisille potilaille ei ole olemassa mitään tutkimusaineistoa.

Nebido-hoidossa noudatettavat varotoimet
Kerro lääkärillesi, jos sairastat tai olet sairastanut
 • epilepsiaa
 • sydän-, munuais- tai maksasairauksia
 • migreeniä
 • unen aikana esiintyviä tilapäisiä hengityskatkoksia (apneaa), koska nämä saattavat pahentua
 • syöpää, koska veresi kalkkipitoisuutta pitää seurata säännöllisesti
 • veren hyytymishäiriöitä

Jos sairastat vaikeaa sydän-, maksa- tai munuaissairautta, Nebido-hoito saattaa aiheuttaa vaikeita komplikaatioita kuten turvotusta (nesteen kertymistä elimistöön), joka saattaa johtaa sydämen vajaatoimintaan.

Iäkkäät potilaat (65-vuotiaat tai sitä vanhemmat)

Lääkärin ei ole tarpeen sovittaa annosta, jos olet yli 65-vuotias (ks. Lääkärintarkastus/Seuranta)

Jos sinulla on maksan vajaatoimintaa. Virallisia tutkimuksia ei ole tehty potilailla, joilla on maksan vajaatoimintaa. Sinulle ei määrätä Nebido-valmistetta, jos sinulla on ollut maksakasvain (ks. Älä käytä Nebido-valmistetta).

Nebido-valmisteen käytöstä yli 65-vuotiaille miehille on vain vähän tietoa.

Nebido ei sovi terveiden ihmisten lihasten kasvattamiseen eikä fyysisen suorituskyvyn parantamiseen.

Nebido-valmisteen käyttö saattaa aiheuttaa dopingtestissä positiivisen löydöksen.

Lääkärintarkastus/Seuranta

Mieshormonit saattavat lisätä eturauhassyövän kasvua ja eturauhasen kasvua (eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu). Ennen kuin lääkäri antaa sinulle Nebido-injektion, hän tutkii, ettei sinulla ole eturauhassyöpää.

Lääkäri tutkii säännöllisesti eturauhasesi ja rintasi, varsinkin jos olet iäkäs. Hän ottaa myös säännöllisesti verikokeet.

Hormonivalmisteiden, kuten androgeeniyhdisteiden, käytön jälkeen on ilmennyt hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia maksakasvaimia.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkäri saattaa joutua muuttaamaan käyttämääsi lääkeannosta, mikäli käytät jotain seuraavista lääkevalmisteista:

 • adrenokortikotrooppista hormonia tai kortikosteroideja (näitä käytetään sellaisten sairauksien hoitamiseen kuten reuma, niveltulehdus, allergia ja astma). Nebido-valmiste saattaa aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön varsinkin, jos sydän ja maksa eivät toimi kunnolla
 • tabletteja, jotka ohentavat verta (veren hyytymistä vähentäviä verenohennuslääkkeita)

Jos olet diabeetikko, käyttämäsi insuliiniannoksen määrän muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Nebido-valmiste saattaa myös vaikuttaa joidenkin laboratoriokokeiden tuloksiin (esim. kilpirauhaskokeisiin). Kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät Nebido-valmistetta.

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Nebido ei ole tarkoitettu käytettäväksi naisille eikä sitä saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Testosteronikorvaushoito saattaa heikentää siemennesteen muodostumista. Hoidon lopettamisen jälkeen siemennesteen muodostuminen palautuu entiselleen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Nebido-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. MITEN NEBIDO-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Lääkäri antaa sinulle Nebido-injektion (yhden ampullin/injektiopullon sisällön) hyvin hitaasti lihakseen. Hän antaa injektion 10–14 viikon välein, jolloin veren testosteronipitoisuus pysyy riittävänä, muttei liian suurena.

Nebido-valmiste on tarkoitettu annettavaksi ainoastaan lihaksensisäisenä injektiona. Erityisesti on varottava pistoksen antamista suoneen (ks. OPC-ampullin (OPC = One-Point-Cut) käsittelyohjeet).

Hoidon aloitus

Lääkäri mittaa veresi testosteronipitoisuuden ennen hoidon aloittamista ja hoidon alkuvaiheessa. Lääkäri saattaa antaa toisen injektion jo kuuden viikon kuluttua, jotta testosteronipitoisuus saadaan nopeasti riittävän suureksi. Tämä riippuu oireistasi ja testosteronitasoista.

Nebido-tason ylläpito hoidon aikana

Injektioiden antamisen väli pitäisi aina olla suositellun mukainen eli 10-14 viikkoa.

Lääkäri mittaa testosteronitason säännöllisesti ennen seuraavan injektion antamista varmistuakseen siitä, että taso on oikea. Jos taso on liian alhainen, lääkäri voi päättää antaa injektioita useammin. Jos testosteronitaso on korkea, lääkäri voi päättää antaa injektioita harvemmin. Älä jätä käymättä lääkärin vastaanotolla hoidon aikana. Muutoin ihanteellista testosteronitasoa on vaikea ylläpitää.

Jos sinusta tuntuu, että Nebido-valmisteen vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärille.

Jos sinulle on annettu enemmän Nebido-valmistetta kuin pitäisi

Oireita liian suuresta Nebido-annoksesta ovat:

 • ärtyisyys
 • hermostuneisuus
 • painonnousu
 • pitkään kestävät ja usein toistuvat erektiot

Kerro lääkärille, jos sinulla on joitain näistä oireista. Lääkäri antaa injektion harvemmin tai lopettaa hoidon.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Nebido-valmistekin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat akne ja pistoskohdan kipu.

Yleiset haittavaikutukset (1-10 potilaalle sadasta potilaasta todennäköisesti ilmaantuu):

 • epätavallisen suuri veren punasolujen määrä
 • painonnousu
 • kuumat aallot
 • akne
 • suurentunut eturauhanen ja siihen liittyvät ongelmat
 • erilaiset pistoskohdan reaktiot (esim. kipu, mustelma tai ärsytys)

Melko harvinaiset haittavaikutukset (1-10 potilaalle tuhannesta potilaasta todennäköisesti ilmaantuu):

 • yliherkkyysreaktio
 • lisääntynyt ruokahalu, muutokset verikokeiden tuloksissa (esim. verensokerissa tai rasvoissa)
 • masennus, tunne-elämän häiriöt, unettomuus, levottomuus, aggressiivisuus tai ärsyyntyneisyys
 • päänsärky, migreeni tai vapina
 • sydän- ja verisuonitaudit, korkea verenpaine tai huimaus
 • keuhkoputkentulehdus, sinuiitti, yskä, hengenahdistus, kuorsaaminen tai ääniongelmat
 • ripuli tai pahoinvointi
 • muutokset maksa-arvoissa
 • hiustenlähtö tai erilaiset ihoreaktiot (esim. kutina, punoitus tai kuiva iho)
 • nivelkipu, kipu raajoissa, lihasoireet (esim. kouristukset, lihaskipu tai lihasjäykkyys) veren kreatiinifosfokinaasiarvojen suureneminen
 • virtsateiden häiriöt (esim. virtsankulun huonontuminen, virtsaumpi, tihentynyt virtsaamistarve yöllä)
 • eturauhasen häiriöt (esim. eturauhasen intraepiteliaalinen neoplasia, eturauhasen kovettuma tai tulehdus), sukupuolisen halukkuuden muutokset, kiveskipu, rintojen kovettuminen, arkuus tai kasvu, nais- ja miessukupuolihormonitasojen nousu
 • väsymys, yleinen heikkoudentunne, liiallinen hikoilu tai yöhikoilu

Öljyliuosten, kuten Nebidon, aiheuttama keuhkojen mikroembolisaatio voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa oireita, kuten yskä, hengenahdistus, pahanolontunne, liikahikoilu, rintakipu, huimaus, tuntoharhat tai pyörtyminen. Näitä reaktioita saattaa ilmaantua injektion aikana tai heti sen jälkeen, ja ne ovat häviäviä.


Nebido-injektion annon jälkeen on raportoitu epäiltyjä anafylaktisia reaktioita. Edellä mainittujen haittavaikutusten lisäksi hermostuneisuutta, vihamielisyyttä, lyhyitä hengityskatkoksia unen aikana, erilaisia ihoreaktioita, mukaan lukien päänahan hilseily ja rasvainen iho, erektioiden tihentymistä ja hyvin harvoissa tapauksissa ihon ja silmien keltaisuutta on raportoitu testosteronia sisältävien valmisteiden käytön aikana.

Hoito suurilla testosteroniannoksilla lopettaa yleensä siittiöiden tuotannon tai vähentää sitä, vaikka se palautuu normaaliksi hoidon päätyttyä. Huonosti toimivien kivesten (hypogonadismin) vuoksi annettu testosteronin korvaushoito voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa pitkittyneitä, kivuliaita erektioita (priapismi). Suuriannoksinen tai pitkäaikainen testosteronihoito saattaa joskus lisätä nesteen kertymistä ja turvotusta.

5. NEBIDON SÄILYTTÄMINEN

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Nebido sisältää
 • Vaikuttava aine on testosteroniundekanoaatti 250 mg/ml (joka vastaa 157,9 mg testosteronia). Yksi ampulli/injektiopullo sisältää 1000 mg testosteroniundekanoaattia 4 ml:ssä liuosta.
 • Muut aineet ovat bentsyylibentsoaatti ja risiiniöljy, puhdistettu.
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Nebido on kirkas, kellertävä öljyliuos. Pakkaus sisältää yhden ruskean lasiampullin/ruskean lasisen injektiopullon, jossa on 4 ml injektioliuosta.

Myyntiluvan haltija:

Bayer Oy
Pansiontie 47
20210 Turku

Valmistaja:

Bayer Pharma AG
Berliini
Saksa

Tämä pakkausseloste on tehty 20.11.2012.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Injektioneste on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä ja injektioliuos käytetään vain, jos se on kirkas ja partikkeliton.
Ampullin/injektiopullon sisältö on injisoitava lihakseen välittömästi ampullin/injektiopullon avaamisen jälkeen.
Valmiste on tarkoitettu yhtä käyttökertaa varten ja käyttämättä jäänyt injektioneste on hävitettävä.

Annostelu:
Injisointia suoneen on erityisesti varottava.
Kuten kaikki öljyliuokset, Nebido on injisoitava vain lihakseen ja hyvin hitaasti. Öljyliuosten aiheuttama keuhkojen mikroembolisaatio voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa oireita, kuten yskää, hengenahdistusta, pahoinvointia, liikahikoilua, rintakipua, huimausta, tuntohäiriöitä tai pyörtymistä. Näitä reaktioita saattaa ilmaantua injektion aikana tai heti sen jälkeen, ja ne ovat häviäviä. Hoito on yleensä supportiivista, esimerkiksi lisähapen antamista.

Nebido-injektion annon jälkeen on raportoitu epäiltyjä anafylaktisia reaktioita.

Varoitukset:
Eturauhasen ja rintojen tilan säännöllinen ja huolellinen seuranta on suoritettava testosteronia saavia potilaita koskevien suositusten mukaisesti (eturauhasen tunnustelu ja seerumin PSA:n määritys) vähintään kerran vuodessa tai kahdesti vuodessa, jos potilas on iäkäs tai jos hänellä on riskitekijöitä (kliinisiä tai perinnöllisiä).
Pitkäaikaista androgeenihoitoa saavilla potilailla on testosteronipitoisuuden lisäksi seurattava ajoittain seuraavia laboratorioarvoja: hemoglobiini, hematokriitti ja maksan toimintakokeet.

OPC-ampullien (OPC = One-Point-Cut) käsittelyohjeet:
Ampullin kärkeen on merkitty värillisellä pisteellä katkaisukohta, joten ampullin kaulaa ei tarvitse viilata poikki. Varmista ennen ampullin avaamista, että kaikki neste ampullin yläosasta on valunut sen alaosaan. Käytä avaamiseen molempia käsiä siten, että pidät yhdellä kädellä ampullin alaosasta samalla kun painat toisella kädellä ampullia yläosasta poispäin värillä merkitystä kohdasta.

Yrityksen yhteystiedot:

Bayer Oy
Keilaranta 12, PL 73
02151 Espoo

puh. 020 785 21
faksi 020 785 8204

www.bayer.fi