Mucomyst 200 mg poretabletti

Lataa äänitiedostona, MP3 (1,4 mt, 10.03.2014 18:30:33)

Tulosta

PAKKAUSSELOSTE

Mucomyst® 200 mg poretabletti

Asetyylikysteiini

Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.
Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Mucomystiä huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.
• Säilytä tämä seloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
• Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
• Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Mucomyst on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Mucomystiä
3. Miten Mucomystiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Mucomystin säilyttäminen
6. Muuta tietoa


1. Mitä Mucomyst on ja mihin sitä käytetään

Mucomyst irrottaa sitkeää limaa, eli kuuluu nk. mukolyytteihin. Mucomystiä käytetään hengityselinten sairauksien yhteydessä irrottamaan sitkeälimaisia ysköksiä.


2. Ennen kuin käytät Mucomystiä

Älä käytä Mucomystiä
• jos olet allerginen (yliherkkä) asetyylikysteiinille tai Mucomystin jollekin muulle aineelle.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Mucomystin teho voi muuttua käytettäessä samanaikaisesti eräitä muita lääkkeitä (esim. kefalosporiini-antibiootit). Antibiootit tulee ottaa 1-2 tuntia ennen tai jälkeen Mucomystin.

Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Mucomyst ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Tärkeää tietoa Mucomystin sisältämistä aineista
Tämä lääke sisältää natriumia 4,3 mmol (99,2 mg) per tabletti. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.
Tämä lääke sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


3. Miten Mucomystiä käytetään

Tarkista annostusohje apteekistasi, mikäli olet epävarma.
Tavanomainen annos on aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille 1 poretabletti liuotettuna ½ lasilliseen vettä 2-3 kertaa päivässä. Alle 12-vuotiaille lääkärin ohjeen mukaan.

Jos käytät enemmän Mucomystiä kuin sinun pitäisi
Annostusohjeen ylittäminen muutamalla tabletilla ei yleensä aiheuta vahinkoa, kuitenkin on aina syytä noudattaa annostusohjetta tarkoin.


4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, Mucomystkin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On syytä kertoa lääkärille, jos alla olevia oireita esiintyy ja jos ne jatkuvat.
Yleiset: pahoinvointi ja/tai ripuli.
Melko harvinaiset: vatsakipu, keuhkoputkien supistuksesta johtuva hengenahdistus.
Harvinaiset: allerginen turvotus (angioödema), ihottuma, kutina, nokkosrokko.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.


5. Mucomystin säilyttäminen

Säilytä alle 25 oC.
Säilytä hyvin suljetussa muoviputkessa.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä kysy apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


6. Muuta tietoa

Mitä Mucomyst sisältää
Vaikuttava aine on asetyylikysteiini.
Muut aineet ovat natriumvetykarbonaatti, vedetön natriumkarbonaatti, vedetön laktoosi, mannitoli, natriumsitraattidihydraatti, makeutusaine (natriumsyklamaatti, sakkariininatrium), vedetön sitruunahappo ja makuaine (sitruunaesanssi).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoinen, pyöreä, litteä sitruunanmakuinen tabletti, jonka halkaisija on 18 mm.
Pakkauksessa on 25 poretablettia.

Myyntiluvan haltija: meda Oy, Vaisalantie 4, 02130 Espoo

Valmistaja: Hermes Artzneimittel GmbH, Wolfratshausen, Saksa.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 8.10.2010.

Yrityksen yhteystiedot:

Meda Oy
Vaisalantie 4
02130 Espoo

puh. 020 7209550
faksi 020 7209559

info@meda.fi

www.meda.fi

Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus KLIK