MERONEM injektio/infuusiokuiva-aine, liuosta varten, resepti

Lataa äänitiedostona, MP3 (6,5 mt, 07.04.2015 09:40:01)

Tulosta

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Meronem 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Meronem 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten

meropeneemi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

 • Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
 • Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.
 • Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
 • Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1. Mitä Meronem on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meronemiä
3. Miten Meronemiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Meronemin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Meronem on ja mihin sitä käytetään

Meronem kuuluu karbapeneemiantibioottien ryhmään. Meronem tappaa bakteereja, jotka voivat aiheuttaa vakavia infektioita.

Meronemia voidaan käyttää seuraavien infektioiden hoitoon:

 • Tulehdus keuhkoissa (keuhkokuume)
 • Kystiseen fibroosiin liittyvät keuhkoputken ja keuhkotulehdukset
 • Komplisoituneet virtsatietulehdukset
 • Komplisoituneet vatsaontelon tulehdukset
 • Synnytyksen aikaiset ja jälkeiset tulehdukset
 • Komplisoituneet ihon ja pehmytkudoksen tulehdukset
 • Akuutti bakteeritulehdus aivoissa (meningiitti).

Meropeneemia voidaan käyttää veressä esiintyvän bakteeri-infektion hoitoon, jos se saattaa liittyä edellä mainittuihin infektioihin.

Meronemia voidaan käyttää myös neutropeniapotilaiden hoitoon, joilla epäillään olevan bakteeritulehduksesta johtuva kuume.

Meropeneemiä, jota Meronem sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Meronemiä

Älä käytä Meronemia

 • jos olet allerginen meropeneemille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6),
 • jos olet allerginen muille antibiooteille, kuten penisilliineille, kefalosporiineille tai karbapeneemeille, sillä saatat olla allerginen myös meropeneemille.

Varoitukset ja varotoimet
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Meronemia:

 • jos sinulla on terveyteen liittyviä ongelmia, kuten maksa- tai munuaissairauksia,
 • jos olet saanut vakavan antibiooteista aiheutuneen ripulin.

Sinulle saattaa kehittyä positiivinen tulos Coombsin testissä, joka osoittaa punasoluja mahdollisesti tuhoavien vasta-aineiden olemassaolon. Lääkärisi keskustelee tästä kanssasi.

Jos et ole varma, koskeeko yllä mainittu luettelo sinua, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen ennen Meronemin käytön aloittamista.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Varmuuden vuoksi Meronemin käyttöä on suositeltavaa välttää raskauden aikana. Lääkäri päättää tuleeko sinun käyttää meropeneemia.

On tärkeää, että ennen Meronem-hoidon aloittamista kerrot lääkärille, jos imetät tai aiot imettää. Pieni määrä tätä lääkettä saattaa kulkeutua äidinmaitoon ja se voi vaikuttaa lapseen. Siksi lääkäri päättää tuleeko sinun käyttää Meronemia imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Tutkimuksia Meronemin vaikutuksesta kykyysi ajaa tai käyttää työkaluja ja koneita ei ole tehty. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Meronem sisältää natriumia

Meronem 500 mg: Tämä lääkevalmiste sisältää noin 2,0 mEkv natriumia kussakin 500 mg:n annoksessa. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Meronem 1 g: Tämä lääkevalmiste sisältää noin 4,0 mEkv natriumia kussakin 1,0 g:n annoksessa. Potilaiden, joilla on ruokavalion natriumrajoitus, tulee ottaa tämä huomioon.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on tila, joka vaatii natriumin saantisi seuraamista.

Muut lääkevalmisteet ja Meronem
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Meronem saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta tai muilla lääkkeillä voi olla vaikutusta Meronemin tehoon.

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

 • probenesidi (kihtilääke)
 • valproiinihappo, natriumvalproaatti, valpromidi (epilepsialääke). Meronemia ei tule käyttää, koska se voi heikentää natriumvalproaatin vaikutusta
 • suun kautta otettavat antikoagulantit (verihyytymien ehkäisyyn).

3. Miten Meronemiä käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.

Käyttö aikuisille

 • Annos riippuu infektiosi tyypistä, missä päin kehoasi infektio on ja kuinka vakava se on. Lääkäri päättää tarvitsemasi annoksen.
 • Tavanomainen annos aikuisilla on 500 mg (milligrammaa) − 2 g (grammaa) joka 8. tunti. Annosväli saattaa kuitenkin olla pidempi jos sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

Käyttö lapsille ja nuorille
3 kuukauden − 12 vuoden ikäisille lapsille annos päätetään lapsen iän ja painon perusteella. Tavanomainen annos on 10−40 mg Meronemia jokaista lapsen painokiloa (kg) kohti. Annos annetaan yleensä joka 8. tunti. Yli 50 kg painaville lapsille voidaan käyttää aikuisten annosta.

Miten Meronemia käytetään

 • Meronem annetaan sinulle injektiona tai infuusiona isoihin suoniin.
 • Normaalisti lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Meronemiä sinulle.
 • Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat voidaan kuitenkin opastaa Meronemin kotikäyttöön. Tarkemmat käyttöohjeet ovat tämän pakkausselosteen lopussa (kohta ”Meronemin anto-ohjeet kotioloissa”).
 • Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, mikäli olet epävarma.
 • Sinulle annettavaa injektiota ei saa sekoittaa tai lisätä muita lääkeaineita sisältäviin liuoksiin.
 • Injektion antaminen saattaa kestää 5 minuuttia tai 15−30 minuuttia. Lääkäri kertoo kuinka Meronem annetaan.
 • Sinun pitäisi normaalisti saada injektiosi päivittäin aina samaan aikaan.

Jos käytät enemmän Meronemiä kuin sinun pitäisi
Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat käyttää Meronemiä
Jos unohdat injektion, ota se heti kun muistat. Jos on kuitenkin jo melkein seuraavan injektion aika, älä ota unohtunutta annosta. Älä ota kaksinkertaista annosta (kahta injektiota samanaikaisesti) korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

Jos lopetat Meronemin käytön
Älä lopeta Meronemin käyttöä ennen kuin lääkäri pyytää sinua lopettamaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat allergiset reaktiot
Jos saat vakavan allergisen reaktion, lopeta Meronemin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin. Saatat tarvita kiireellistä lääkehoitoa. Oireina voi esiintyä äkillisesti:

 • vaikea ihottuma, nokkosrokko tai ihon kutina
 • kasvojen, huulten, kielen tai muiden kehon osien turpoaminen
 • hengenahdistus, hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet.

Punasolujen vaurioituminen (tuntematon)
Tyypilliset oireet:

 • odottamaton hengenahdistus
 • virtsan värjäytyminen punaiseksi tai ruskeaksi.

Jos huomaat jonkun yllämainituista oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Muut mahdolliset haittavaikutukset:

Yleiset (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä)

 • Mahakipu
 • Pahoinvointi
 • Oksentaminen
 • Ripuli
 • Päänsärky
 • Ihottuma, ihon kutina
 • Kipu ja tulehdus
 • Veren lisääntynyt verihiutaleiden määrä (näkyy verikokeissa)
 • Muutokset verikokeiden tuloksissa, mukaan lukien maksan toimintakokeet.

Melko harvinaiset (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä sadasta)

 • Verimuutokset. Tällaisia ovat vähentynyt verihiutaleiden määrä (mistä voi johtua suurempi mustelmaherkkyys), joidenkin valkosolujen määrän lisääntyminen, muiden valkosolujen määrän vähentyminen sekä bilirubiinin määrän lisääntyminen. Lääkärisi saattaa määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.
 • Muutokset verikokeissa, mukaan lukien munuaisten toimintakokeet.
 • Pistelevä tunne (kuin pistelyä neulalla).
 • Suun ja emättimen tulehdukset, jotka ovat sienen aiheuttamia (kandidoosi)
 • Suolitulehdukset, joihin liittyy ripulia
 • Verisuonien arkuus/kipeytyminen Meronemin pistoskohdassa
 • Muut verimuutokset. Oireita voivat olla toistuvat tulehdukset, korkea kuume ja kurkkukipu. Lääkäri saattaa määrätä sinut ajoittain verikokeisiin.
 • Äkillinen vaikean ihottuman tai rakkuloiden ilmaantuminen iholle tai ihon kuoriutuminen. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkipuja.

Harvinainen (harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä tuhannesta)

 • Kouristuskohtaukset.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea

5. Meronemin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C.

Injektioneste
Valmistuksen jälkeen: Liuos laskimonsisäiseen injektioon on käytettävä välittömästi. Kontrolloidussa huoneenlämmössä (15−25 °C) säilytetty injektioliuos on annettava laskimoon 3 tunnin sisällä liuoksen valmistamisesta.

Infuusioneste
Valmistuksen jälkeen: Infuusioliuos laskimoon on käytettävä välittömästi.
Infuusio laskimoon on annettava:

 • 6 tunnin sisällä liuoksen valmistamisesta kun Meronem on liuotettu NaCl-liuokseen ja infuusioliuos on säilytetty kontrolloidussa huoneenlämmössä (15−25 °C).
 • 24 tunnin sisällä liuoksen valmistamisesta kun Meronem on liuotettu NaCl-liuokseen ja infuusioliuos on säilytetty 2−8 °C lämpötilassa. Liuos on käytettävä 2 tunnin sisällä jääkaapista poiston jälkeen.
 • 1 tunnin sisällä, kun Meronem on liuotettu glukoosiliuokseen (dekstroosi).

Mikrobiologisen puhtauden varmistamiseksi injektioliuos on käytettävä heti, ellei avaamis-, valmistus- tai laimennustapa poista mikrobikontaminaation mahdollisuutta.

Ellei käyttövalmiiksi saatettua valmistetta käytetä heti, sen säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.

Valmistettua liuosta ei saa jäädyttää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Meronem sisältää

Vaikuttava aine on meropeneemitrihydraatti. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia määrän, joka vastaa 500 mg vedetöntä meropeneemia.

Vaikuttava aine on meropeneemitrihydraatti. Yksi injektiopullo sisältää meropeneemitrihydraattia määrän, joka vastaa 1 g vedetöntä meropeneemia.

Muu aine on vedetön natriumkarbonaatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

 • Meronem on valkoinen tai vaaleankeltainen jauheinjektio- tai infuusioliuosta varten injektiopullossa. Pakkaus sisältää yhden tai 10 injektiopulloa.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija:
AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 4
02600 Espoo

Valmistaja:
Corden Pharma S.P.A.
Viale dell'Industria 3
I-20867 Caponago (Milano)
Italia

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta: Optinem
Belgia: Meronem IV
Bulgaria: Meronem
Kypros: MERONEM
Tsekki: MERONEM
Tanska: MERONEM
Viro: Meronem
Suomi: Meronem
Ranska: MERONEM
Saksa: MERONEM
Kreikka: Meronem
Unkari: Meronem
Islanti: Meronem
Irlanti: Meronem IV
Italia: MERREM
Latvia: Meronem
Liettua: Meronem IV
Luxemburg: Meronem IV
Malta: Meronem IV
Alankomaat: Meronem i.v.
Norja: Meronem
Puola: Meronem
Portugali: Meronem
Romania: Meronem i.v.
Slovakia: Meronem 500mg i.v.
Slovenia: Meronem
Espanja: Meronem I.V.
Ruotsi: Meronem
Iso-Britannia: Meronem IV

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

05.03.2014

Lääkinnällisiä lisätietoja

Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infektioihin.

Joskus bakteerien aiheuttama infektio ei reagoi antibioottikuuriin. Yksi yleisimmistä syistä tälle on se, että infektion aiheuttavat bakteerit ovat resitenttejä käytetylle antibiootille. Tämä tarkoittaa sitä, että bakteerit voivat selviytyä ja jopa lisääntyä antibiootista huolimatta.

Bakteerit voivat tulla resistenteiksi antibiooteille monista syistä. Antibioottien harkitsevainen käyttö voi auttaa vähentämään bakteerien mahdollisuutta kehittyä resistenteiksi.

Kun lääkäri määrää sinulle antibioottikuurin, se on tarkoitettu ainoastaan nykyisen sairautesi hoitoon. Huomion kiinnittäminen seuraaviin seikkoihin auttaa estämään resistenttien bakteerien kehittymistä, joka saattaisi estää antibioottien vaikutuksen.

1. On erittäin tärkeää, että otat antibioottia oikean annoksen, oikeisiin kellonaikoihin ja oikean ajanjakson ajan. Lue ohjeet pakkauksen etiketistä. Jos et ymmärrä jotakin, niin pyydä lääkäriä tai apteekin henkilökuntaa selittämään.
2. Sinun ei tule ottaa antibioottia ellei se ole määrätty juuri sinulle ja sinun tulee käyttää antibioottia vain sen infektion hoitoon mihin se on määrätty.
3. Sinun ei tule ottaa antibiootteja, jotka on määrätty jollekin toiselle henkilölle, vaikka kyseisen henkilön infektio olisikin samankaltainen kuin omasi.
4. Sinun ei tule antaa sinulle määrättyjä antibiootteja toiselle henkilölle.
5. Jos sinulle jää antibiootteja kun olet ottanut kuurin lääkärin ohjeiden mukaisesti, sinun tulee viedä loput antibiootit apteekkiin hävitettäväksi asianmukaisesti.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Meronemin anto-ohjeet kotioloissa
Jotkut potilaat, vanhemmat ja muut hoitajat opastetaan antamaan Meronemiä kotona.

Varoitus – älä anna Meronemiä itsellesi tai kenellekään muulle kotona ennen kuin lääkäri tai sairaanhoitaja on opastanut sinua Meronemin käytössä.

Kuinka Meronem-liuos valmistetaan

 • Lääkevalmiste täytyy sekoittaa nesteeseen (liuotin). Lääkäri kertoo sinulle, paljonko liuotinta käytetään.
 • Käytä käyttövalmiiksi sekoitettu liuos välittömästi sekoittamisen jälkeen. Liuos ei saa jäätyä.

1. Pese kätesi ja kuivaa ne hyvin. Valmistele puhdas työskentelyalue.

2. Poista Meronem-injektiopullo pakkauksesta. Tarkasta injektiopullo ja käytettävä viimeistään -päiväys. Tarkasta, että injektiopullo on koskematon eikä se ole vaurioitunut.

3. Poista värillinen suojus ja puhdista harmaa kumitulppa alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla. Anna kumitulpan kuivua.

4. Yhdistä uusi, steriili neula uuteen, steriiliin injektioruiskuun koskettamatta niiden päitä.

5. Vedä suositeltava määrä steriiliä, injektioihin käytettävää vettä ruiskuun. Tarvittava liuotinmäärä näkyy alla olevassa taulukossa:

Meronem-annos Injektioihin käytettävän veden määrä liuosta varten
500 mg (milligrammaa) 10 ml (millilitraa)
1 g (gramma) 20 ml
1,5 g 30 ml
2 g 40 ml

Huomioitavaa: Jos määrätty Meronem-annos on enemmän kuin 1 g, tarvitset enemmän kuin yhden Meronem-injektiopullon. Tällöin voit vetää liuottimet yhteen ruiskuun.

6. Paina injektioruiskun neula harmaan kumitulpan keskeltä läpi ja ruiskuta suositeltava annos injektioihin käytettävää vettä Meronem-injektiopulloon tai -pulloihin.

7. Poista neula injektiopullosta ja ravista injektiopulloa hyvin noin 5 sekunnin ajan tai kunnes kaikki jauhe on liuennut. Puhdista harmaa kumitulppa vielä kerran alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna kumitulpan kuivua.

8. Paina neula uudestaan läpi harmaan kumitulpan siten, että injektioruiskun mäntä on kokonaan painuneena ruiskun sisään. Pidä kiinni sekä injektioruiskusta että injektiopullosta ja käännä injektiopullo ylösalaisin.

9. Pidä neulan pää edelleen liuoksessa, vedä mäntää ulospäin ja vedä kaikki liuos injektiopullosta injektioruiskuun.

10. Poista neula ja ruisku injektiopullosta ja hävitä tyhjä injektiopullo asianmukaisesti.

11. Pidä ruiskua ylösalaisin siten, että neula osoittaa ylöspäin. Napauta ruiskua siten, että mahdolliset liuoksessa olevat kuplat nousevat ruiskun yläosaan.

12. Poista ilma ruiskusta painamalla mäntää varovaisesti kunnes kaikki ilma on poistunut.

13. Jos käytät Meronemia kotona, huolehdi neulojen ja infuusioletkujen asianmukaisesta hävittämisestä. Jos lääkäri päättää lopettaa Meronem-hoitosi, huolehdi käyttämättä jääneen Meronemin asianmukaisesta hävittämisestä.

Injektion antaminen

Voit antaa lääkevalmisteen joko käyttämällä laskimo- tai Venflon-kanyyliä, tai keskuslaskimoporttia tai -katetria.

Meronemin antaminen käyttäen perifeeristä laskimokanyylia

1. Poista neula injektioruiskusta ja hävitä neula asianmukaisesti viiltävän jätteen mukana.

2. Pyyhi perifeerisen laskimokanyylin pää alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna sen kuivua. Avaa kanyylin korkki ja yhdistä ruisku siihen.

3. Paina hitaasti ruiskun mäntää antaaksesi mikrobilääkkeen tasaisesti noin 5 minuutin kuluessa.

4. Kun olet saanut mikrobilääkkeen annetuksi ja ruisku on tyhjä, poista ruisku ja huuhtele kanyyli, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

5. Sulje kanyylin korkki ja hävitä ruisku asianmukaisesti viiltävän jätteen mukana.

Meronemin antaminen käyttäen keskuslaskimoporttia tai -katetria

1. Poista portin tai keskuslaskimokatetrin tulppa, puhdista pää alkoholiin kostutetulla puhdistusliinalla ja anna sen kuivua.

2. Yhdistä injektioruisku porttiin/katetriin ja paina hitaasti ruiskun mäntää antaaksesi antibiootin tasaisesti noin 5 minuutin kuluessa.

3. Kun olet saanut antibiootin annetuksi ja ruisku on tyhjä, poista ruisku ja huuhtele portti/katetri, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja on neuvonut.

4. Laita puhdas tulppa porttiin tai keskuslaskimokatetriin päähän ja hävitä ruisku asianmukaisesti viiltävän jätteen mukana.

Yrityksen yhteystiedot:

AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo

puh. 010 23 010
faksi 010 230 1500

www.astrazeneca.fi