Suomessa myytävien lääkevalmisteiden pakkausselosteet

Lääkeinfo.fi -sivustolta löytyvät Suomessa markkinoitavien lääkevalmisteiden pakkausselosteet sekä suomeksi että ruotsiksi. Pakkausselostetekstit ovat virallisia ja viranomaisen hyväksymiä.

Oikean lääkevalmisteen pakkausselosteen voi etsiä valmisteen nimen tai yrityksen mukaan. Suomenkieliset pakkausselostetekstit voi tarvittaessa kuunnella puhesyntetisaattorin avulla painamalla sitä osoittavaa linkkiä.

Kannattaa myös huomioida, että sivuillla oleva pakkausseloste saattaa olla uudempi kuin lääkepakkauksen mukana tullut, ja siten poiketa tästä joltain osin.

Mikäli lääkevalmisteesta tai pakkausselosteesta on kysyttävää, tulee yhteyttä ottaa suoraan lääkeyritykseen. Lääkeyrityksen yhteystiedot löytyvät kunkin pakkausselosteen lopusta.